Uriktige opplysninger om bedriften fra arbeidsgiver

Publisert: 14.03.2022
Emneord:

Jeg har et spørsmål angående uriktige opplysninger om selskapet før ansettelse. I dette scenarioet har arbeidsgiver oppgitt uriktige opplysninger om selskapets inntekter, fremtidsplaner, likviditet og generelt smurt godt på. Arbeidstaker har dermed takket nei til et annet jobbtilbud til fordel nevnte arbeidsgiver. Kan arbeidsgiver stå ansvarlig for erstatning av noe slag, skulle bedriften gå konkurs/slite med å betale ut lønn, fordi arbeidstaker er feilinformert før ansettelse?

Svar:

En komplisert problemstilling. Hvis du fortsetter å arbeide i bedriften til tross for at du har fått slik kunnskap, kan det trekke i retning av at du har akseptert forutsetningene for fortsatt ansettelse. Om bedriften går konkurs, vil få dekket ikke utbetalt lønn fra Statens Lønnsgarantifond.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: