Videreføring av fastrentelån

Publisert: 24.05.2024

Jeg er midt i en samlivsbrudd. Vi har valgt å selge boligen da det er vanskelig økonomisk for begge å beholde huset. Vi har et fastrentelån sammen på 1,5 mil hver. Det står i banken at man ved salg av bolig kan flytte dette fastrentelånet til neste bolig. Banken mener vi må bryte opp lånet. Vi har en rente på 2.5 % på lånet som er veldig gunstig og over 2 år igjen. Har vi rett til videreføring av lånet?

Svar:

Dersom banken ikke samtykker til oppdeling og videreføring av fastrentelånet, kan det ha sin begrunnelse, som jeg vanskelig kan ta stilling til basert på informasjonen her, men antagelig vil reglene om overkurs/underkurs når man førtidig avslutter/avbryter en fastrenteavtale være aktuelt i deres tilfelle, og det kan hende dere tjener mest på det, samlet sett.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: