Arbeidsledighet

Innhold

Tilkallingsvikar får ikke dagpenger

05. mai 2021 · spørsmål

Jeg spør for en vedkommende. Hun forklarer meg at hun jobbet som en ringevikar på en skole, men ikke hverdag og inntekten er ikke så bra siden det er ustabilt lønn. Nå jobber ikke hun der lenger, og har søk om dagpenger, men NAV nekter og sier at hun må spørre dattera om penger, og dattera har ikke jobb selv og får dagpenger, men klarer ikke å bidra hjemme siden hun har så mye gjeld å betale. Så spørsmål er at har hun krav på dagpenger eller andre penger eventuelt fra nav? Hun har ikke inntekt.

Les mer

Påvirker pengegaver dagpenger og sosialhjelp?

07. apr 2021 · spørsmål

Vi er et ektepar som nylig har solgt vår bolig for en god pris. Vi planlegger å kjøpe bolig til vår datter for ca 4 millioner, hvorav noe skal være forskudd på arv og noe skal være lån fra mor. Vår datter leier nå bolig i Oslo. Hun er permittert fra jobben, men regner med å komme tilbake i jobb i løpet av sommeren. Vil forskudd på arv og lån fra mor påvirke hennes rett til dagpenger fra NAV, eller økonomisk sosialhjelp hvis hun mister jobben? Hvordan vil eierforhold og lånegrad påvirke dette?

Les mer

Trenger jobb fram til høsten

22. jan 2021 · spørsmål

Jeg har fått tilbud av NAV at jeg kan søke jobb og spørre om lønnstilskudd dvs 60 % utbetales av NAV og 40 % fra arbeidsgiver. Men det er så vanskelig å finne jobb i disse dager. Kan du gi meg råd? Jeg starter på skolen igjen til høsten, men akkurat nå trenger jeg å jobbe i hva som helst.

Les mer

Avslag på dagpenger

06. okt 2020 · spørsmål

Jeg var arbeidsledig og registrert hos Nav og søkte om dagpenger i mai. Jeg fikk avslag fra Nav fordi de ikke godkjente dokumentene som ble gitt av min tidligere arbeidsgiver. Etter det ble jeg kontaktet av en rådgiver fra Nav og veiledet meg om hva slags papirer jeg trengte fra min tidligere arbeidsgiver og ba meg søke på nytt. Jeg fikk papirene og søkte på nytt i august, og det ble godkjent av Nav, men bare fra august, ikke fra mai. Er jeg kvalifisert for disse dagpengene fra mai eller august?

Les mer

Økonomiske problemer pga arbeidsledighet

15. sep 2020 · spørsmål

Jeg er en kar på 49 år som sårt trenger et tips/råd om hva jeg skal gjøre med livet og den situasjon jeg er i. Jeg har vært arbeidsledig i 8 måneder, har ingen bil eller andre verdier - altså på helt bar bakke. Jeg leier bolig. Arbeidsmarkedet er svært krevende da konkurransen har tilspisset seg etter Covid-19. Min gjeld er i dag 500 000,-. Slå meg personlig konkurs? Jeg er jo nå insolvent og svært fortvilet over situasjonen. NAV mente jeg kanskje må vente til 2020 for å søke gjeldsordning.

Les mer

Rett på dagpenger når man jobber deltid?

17. mar 2020 · spørsmål

Jobbet fulltid 100 % i 4,5 år. Begynte på allmenn studieforberedende (VG4) i august for å ta studiekompetanse, 4 dager i uken, jobber resterende 3 og 1 ettermiddag i uken. Reduserte derfor fra september 2019 stilling til 60 % for perioden. Fastlønn basert på årstotal timer 60 %. Bedriften permitterer nå alle, hotellet stenges grunnet coronakrisen. Spørsmålet er, får jeg dagpenger? Jeg er fast ansatt, men pr nå 60 %. Jeg går på vgs, ikke høyere studier. Jeg avhenger av inntekten, 3 mnd igjen av skoleår.

Les mer

Rett til dagpenger som vikar

16. mar 2020 · spørsmål

Jeg jobber i en barnehagen som midlertidig ansatt, men 100 % som vikar. Kontrakten min går ut i juli. Nå på grunn av corona er barnehagen stengt. Jeg er en student som har ikke rett til lån og stipend. Vet at arbeidsgiveren permitterer min stilling, har jeg krav til dagpenger eller må jeg søke om sosialhjelp?

Les mer

Gjeldsordning som arbeidsledig

30. okt 2019 · spørsmål

Jeg er alenemor med to barn en som er syk. Har gjeld fra før som jeg ikke kan betale nå pga at jeg er uten jobb. Er er det mulig å søke en gjeldsordning som arbeidsledig? Hvis ikke, hva er alternativet?

Les mer