Mannen min mistet jobben og jeg jobber for tiden med masteroppgaven min. Vi søkte sosialhjelp fra Nav og ble overrasket over at vedtaket ble avvist.

Publisert: 07.02.2024

Mannen min mistet jobben og jeg jobber for tiden med masteroppgaven min. Vi søkte sosialhjelp fra Nav og ble overrasket over at vedtaket ble avvist. Derfor lurer jeg på om det er mulig å få hjelp og reise sak mot Nav?

Svar:

Dere har klagerett på NAVs avgjørelse. Dersom dere ønsker bistand til å utforme klagen må dere imidlertid ta kontakt med en advokat direkte. Det er imidlertid viktig å huske at alle verdier dere har vil medregnes og vurderes ifht. om dere har krav på sosialhjelp. Har dere f.eks. oppsparte midler så forventes det at disse brukes før man får krav på sosialhjelp.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: