Arbeidsledighetstrygd

Innhold

Får ikke dagpenger pga stengte grenser og utenlandsopphold

18. jun 2021 · spørsmål

Jeg er tysk statsborger. Jeg fikk arbeidsferie og reiste til Marokko 18.02.2020. Jeg fikk ikke returnert på grunn av stengt grenser. På grunn av covid ble jeg permittert og søkte online for dagpenger imens jeg var permittert. Nav har ikke vurdert det for dagpenger og jeg må betale tilbake forskudd. Det skrives på vedlegg følgende: Vi gjør oppmerksom at for å ha rett til dagpenger må medlemmet oppholde seg i Norge. Dette følger av folketrygdloven §4-2.

Les mer

Tilkallingsvikar får ikke dagpenger

05. mai 2021 · spørsmål

Jeg spør for en vedkommende. Hun forklarer meg at hun jobbet som en ringevikar på en skole, men ikke hverdag og inntekten er ikke så bra siden det er ustabilt lønn. Nå jobber ikke hun der lenger, og har søk om dagpenger, men NAV nekter og sier at hun må spørre dattera om penger, og dattera har ikke jobb selv og får dagpenger, men klarer ikke å bidra hjemme siden hun har så mye gjeld å betale. Så spørsmål er at har hun krav på dagpenger eller andre penger eventuelt fra nav? Hun har ikke inntekt.

Les mer

Påvirker pengegaver dagpenger og sosialhjelp?

07. apr 2021 · spørsmål

Vi er et ektepar som nylig har solgt vår bolig for en god pris. Vi planlegger å kjøpe bolig til vår datter for ca 4 millioner, hvorav noe skal være forskudd på arv og noe skal være lån fra mor. Vår datter leier nå bolig i Oslo. Hun er permittert fra jobben, men regner med å komme tilbake i jobb i løpet av sommeren. Vil forskudd på arv og lån fra mor påvirke hennes rett til dagpenger fra NAV, eller økonomisk sosialhjelp hvis hun mister jobben? Hvordan vil eierforhold og lånegrad påvirke dette?

Les mer

Permittert fra 47 % stilling

14. apr 2020 · spørsmål

Jeg har jobb med bare 47 % stilling ikke noe mer. Jeg er permittert på grunn av coronavirus. Men kan jeg få dagpenger når jeg skal jobbe halv 47 %? Jeg har ikke andre jobb. Eller jeg kan jobbe bare 7 % og få dagpenger?

Les mer

Får ikke gjennomført arbeid pga korona

14. apr 2020 · spørsmål

Jeg jobber som støttekontakt 16 timer i uken, men på grunn av viruset som går nå, så får jeg ikke gjennomført timene med mine brukere. Ansvar for 4 forskjellige. Jeg er ikke fast ansatt i kommunen, men har avtale som går under oppdragsavtale. Har jeg mulighet og søke NAV om dagpenger i denne situasjonen? Rett på penger fra dem?

Les mer

Jobbe som vikar når man får dagpenger

07. apr 2020 · spørsmål

Jeg jobber 27 % i en restaurant. Jeg har nå blitt permittert i 1 måned pga. corona. Jeg har søkt om 27 % dagpenger fra NAV. Kan jeg jobbe som vikar i en matbutikk i denne måneden uten at dette reduserer dagpenger fra NAV?

Les mer

Rettigheter som selvstendig næringsdrivende

06. apr 2020 · spørsmål

Vi er selvstendig næringsdrivende. Kroppsomsorg og fysisk velvære og massasje. 13/3/2020 ble forbudt. Hva har jeg rett til? Har jeg rett til dagpenger fra NAV? Eller har jeg rett til en fast kostnad fra staten. Å drive virksomhet siden september 2019. Må jeg betale husleie for næringsarealer når jeg ikke kan bruke eiendommen til det formålet den ble leid for? Jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem i denne situasjonen.

Les mer

Dagpenger til student som jobber 100 %

06. apr 2020 · spørsmål

Jeg er ansatt i 100 % stilling. Samtidig er jeg fulltidsstudent på en treårig bachelor som begynte i august 2019. Jeg mottar fullt studielån. Jeg er nå permittert 100 % i jobben min. Hvilke rettigheter har jeg på dagpenger og kan studielånet mitt få negative konsekvenser?

Les mer

Dagpenger for ringevikar

06. apr 2020 · spørsmål

Jeg jobber som ringevikariat ved et offentligtannlegekontor. I mars var jeg satt opp en god del dager jeg skulle jobbe, men så skjedde corona og klinikken ble stengt. Jeg har ikke fått noe permitteringsvarsel. Har jeg noe rett på dagpenger og dokumentasjon på permittering for å vise til Nav for dagene jeg mistet? Eller gjelder det ikke noe for ringevikar?

Les mer

Beregne dagpengegrunnlag

06. apr 2020 · spørsmål

Har to jobber, men kun ene jobben er jeg blitt permittert fra pga. korona. Det står 28 % på ansettelseskontrakten og permitteringsvarselet, men har regnet at de siste 12 eller 36 mnd har jeg jobbet ca 42 %. (Har sagt i fra til Nav om dette, venter på svar der). Hva vil gjelde for Nav her for å få dagpenger? Bør arbeidsgiver si noe om dette i permitteringsvarselet at jeg har jobbet mer enn det kontrakten tilsier?

Les mer