Betalingskrav og sanksjoner

Innhold

Inkassofirma tar kontakt etter 10 år. Hva bør man gjøre?

07. nov 2023 · spørsmål

Når Inkasso firma skriver følgende hva er rettighetene mine saken er mer en 10 år gammel . For å unngå rettslig pågang på nåværende tidspunkt, oppfordrer vi til at du signerer og returnerer dette brevet innen 14 dager. Det vil si at vi ikke sender saken til forliksrådet eller namsmannen. Da kan du spare ytterligere saksomkostninger. Du unngår også at det påløper en ny betalingsanmerkning.

Les mer