Ved ikke møtt opp time, kan tatoveringsstudio gebyr?

Publisert: 09.04.2024

Jeg har et spørsmål angående en sak. Min datter ringte meg for noen dager siden, der forklarer hun at hun har mottatt en faktura fra Klarna / Izettle pålydene 6000,-. Hun hadde satt opp en time hos et tatoverings studio, men hun glemte timen, og fikk samme dag en uspesifisert faktura på 6000. Etter å ha lest igjennom messenger/meldingsloggen mellom begge parter, så var det snakk om en coverup tatovering. Har de noe hold i dette kravet?

Svar:

Det finnes ingen særskilt lovregulering for tatoveringstjenester. Retten til å kreve uteblivelsesgebyr/avbestillingsgebyr må følge av avtale/vilkår for bestilling av timen. Hvis dette ikke er opplyst om, eller fremgår av standardvilkår man har godkjent må spørsmålet avgjøres på bakgrunn av alminnelig, ulovfestet avtalerett. I tråd med dette vil tjenesteyter kunne kreve erstatning for sitt økonomiske tap hvis noen ikke møter til sin time. Kr. 6.000,- fremstår imidlertid som urimelig høyt. Jeg vil derfor anbefale at dere bestrider fakturaen og forsøker å gå i dialog med studioet om dette. Dersom saken ikke løser seg vil studioet måtte bringe saken inn for forliksrådet for avgjørelse dersom de opprettholder sitt krav ovenfor din datter.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: