Inkasso

Innhold

Hvordan få tilbake privat gjeld?

29. sep 2023 · spørsmål

Jeg er kreditor i en privat sak hvor motpart skylder 600 000,- kr. Tvangsgrunnlag er et gjeldsbrev, utl.begjæring ble sendt til namsmannen i januar. Etter avholdt utleggsforretning er det besluttet lønnstrekk og pant i eiendom. Men eiendommen er belånt mer enn boligens verdi. Skyldner har redusert sin stilling fra 100 % til 20 % og fakturerer sin arbeidsgiver resten via ENK for å unndra seg trekket. Hva er mine alternativer videre nå?

Les mer

Kan kreditor sende krav om utleggstrekk for renter?

24. jul 2023 · spørsmål

Når et krav hos Namsmannen er ferdig nedbetalt, kan samme kreditor sende inn nytt krav om utleggstrekk for renter som har påløpt samtidig som trekket har pågått?

Les mer

Hvordan blir gjeld foreldet?

24. jul 2023 · spørsmål

Hvilke forhold skal ligge til grunn for at gjeld kan regnes som foreldet? Dette er inkassogjeld, og noe av det har vært hos namsmannen uten at de fikk grunnlag for trekk. Er det slik at hvis jeg har gjeld hos et inkassoselskap og de ikke har sendt meg påminnelser o.l over eksempelvis 3 år så kan denne være foreldet? Og i tilfelle, hvordan går man frem?

Les mer

Lege krever betalt for time det ikke ble innkalt til

14. jun 2023 · spørsmål

Jeg har fått faktura og inkassovarsel for en time hos spesialist som jeg ikke fikk innkalling til. Det viser seg at spesialisttjenesten har sendt innkalling til feil nummer, og at de fikk dette nummeret fra min fastlege. Spesialisttjenesten mener at jeg må betale for manglende oppmøte selv om jeg aldri fikk en innkalling. Har jeg noen rettigheter i dette tilfellet?

Les mer

Hvem skal betale for søsters begravelse?

31. mai 2023 · spørsmål

Min søster døde i april 2020, min mor tok på seg betaling av begravelse, og faktura er sendt til henne i hennes navn. Kort tid etter ble også min mor syk, og hun døde desember 2021. I slutten av 2022 får sønn til min avdøde søster faktura på min søsters begravelse(?!) den har nå gått til inkasso. Det er mulig (men svært merkelig) at min mor aldri betalte denne begravelsen. Dessuten er dette veldig sent å komme med krav fra begravelsesbyrå. Hvordan er jusen her? Kan de kreve dette av min nevø?

Les mer

Er faktura fra håndverker foreldet?

19. apr 2023 · spørsmål

Fikk i 2021 faktura fra håndverker 3 år og tre måneder etter et arbeid som ble utført i 2018, men på fakturaen har vedkommende skrevet at arbeidet er utført i 2020. Jeg fikk råd hos noen som mente denne fakturaen var foreldet og det var fusket mad datoen, og ikke gyldig lenger. Men nå i 2023 fikk jeg inkassovarsel. Må jeg betale eller er dette foreldet?

Les mer

Mindretall i samtale nekter å betale for lamper

22. mar 2023 · spørsmål

Vi bor i et sameie (10 seksjoner), her har vi skiftet lamper på fasade med stemmene 9 for, og 1 imot. Den personen som stemte imot nekter å betale egenandelen på lampene som vi andre har måttet, og det er siste dråpen. Kan jeg som styreleder begynne med purregebyr og så sende denne saken til inkasso? Kontekst: Er lamper på et sameie,.

Les mer

Når er inkassosaker foreldet?

16. mar 2023 · spørsmål

Hva er reglene for inkassosaker som er 5, 6 år gamle og ikke klarert ennå. Kan det være for gammelt for inkassoselskapet å kreve det? Både regningssaker og gjeldssaker.

Les mer

Fått inkasso, men ikke opprinnelig faktura

16. mar 2023 · spørsmål

Jeg har mottatt inkasso, men ikke fått opprinnelig faktura eller purring. Selskapet sier de har sendt faktura, men jeg har altså ikke mottatt denne. Selskapet svarer ikke lengre på min henvendelse når jeg sier jeg ikke har mottatt faktura. Hvordan går jeg frem? Inkassogebyr er 3x opprinnelig gebyr.

Les mer

Er det lov å sende faktura på SMS?

16. jan 2023 · spørsmål

Har fått et inkassovarsel fra et legesenter. De har kun sendt faktura på SMS, og den SMSen har jeg oversett/ikke oppfattet at var en faktura. Er det godkjent å kun sende faktura på SMS når jeg ikke spesifikt har akseptert dette? Eller kan jeg bestride inkassovarslet og gebyret med bakgrunn i at jeg ikke har mottatt faktura? Jeg betaler selvsagt den opprinnelige fakturasummen.

Les mer

Betalingspåminnelse fra treningssenter

13. jan 2023 · spørsmål

Har fått betalingspåminnelse fra en treningssenter om betalinger flere måneder tilbake i tif. Har ikke hatt binding, heller skrevet under på kontrakt med oppsigelsestid. Fikk ingen fakturaer, purring, inkasso på mail eller post før nå. Alle fakturaer ser ut til å bli sendt til app som brukes av senteret. Også har jeg blitt belastet flere måneders betalinger ved hjelp av avtalegiro, som jeg hadde ikke lagt merke til før nå.

Les mer

Fått feil faktura fra lege

31. mai 2021 · spørsmål

Har lenge ventet på innkallelse til en undersøkelse (etter henv. fra lege). Det har latt vente på seg. Nå har jeg imidlertid fått en faktura på "ikke møtt til undersøkelse". Jeg har hverken mottatt brev eller SMS på denne timen. Har kontaktet Unilabs. De sier det ble sendt ut brev om time. Dette blir ord mot ord og de sitter med "makten", så lenge de har myndighet til å skrive ut fakturaer og den vil gå videre til inkasso om jeg ikke betaler. Hva gjør jeg?

Les mer

Inkassoselskap har sendt gjeldssak til namsmannen

07. apr 2021 · spørsmål

Kan inkassoselskap sende saken over til Namsmannen når du er villig til å betale for deg? Det har dessverre skjedd i min sak. De var ikke villige til å godta tilbudet jeg kom med. Og nevnte flere banker jeg kunne søke hos.

Les mer

Omtvistet krav sendt til inkasso

22. mar 2021 · spørsmål

03.10.18 fikk jeg en regning jeg hadde spørsmål til. Etter avtale med entreprenør betale jeg deler av beløpet og resten skulle jeg betale etter møte. Han brøt flere avtaler og vi kom ingen vei. I dag får jeg brev om inkassovarsel. Det viser seg at de overtok kravet 17.10.18. Dette har jeg ikke hørt noe om før nå. Så spørsmålene er:

1. Har selskapet lov til å ikke sende beskjed til meg mens rentene løper på kravet?

2. Kan jeg stille entreprenøren til ansvar for brudd på avtale?

Les mer

Skal faktura fra advokatfirma sendes til ENK eller privatperson?

22. mar 2021 · spørsmål

Jeg har brukt et advokatfirma til min oppstartsbedrift. Selskapet har nå ingen midler og skal settes i konkurs. Jeg har nå mottatt et krav fra firmaet på privaten. Der de mener at jeg har vært kunde på privaten og at jeg må gjøre opp. Saken er sendt til inkasso. Er det slik at dette er vanlig advokatpraksis?

Les mer

Mottatt krav på gjeld som ikke finnes

24. feb 2021 · spørsmål

Jeg har mottatt krav på en gjeld jeg mener ikke finnes mer, men som har sitt opphav i et usikret lån jeg hadde tidligere. I skattemeldingen stod gjelden til aktuell bank i kr 0,- (kun innbetalte renter) og i Gjeldsregisteret står det ingenting om denne "gjelden". Kan et inkassofirma sende en sånn sak videre?

Les mer

Betalingskrav på utleggsforretning

23. nov 2020 · spørsmål

Jeg har fått ett betalingskrav som er datert tilbake til 2016. Er dette foreldet, eller må det betales. Var ett krav som skulle betales som utleggsforretning.

Les mer

Gjeld er overført til inkassobyrå

19. nov 2020 · spørsmål

I februar 2017 fikk jeg følgende beskjed om en inkassosak: "Det er besluttet at begjæring om utlegg sendes i saken til Namsmannen." Jeg fikk aldri noen beskjed om at utleggsforretningen har blitt gjennomført, men i juni 2017 fikk jeg beskjed om at gjelden hadde blitt overdratt til Lindorff. Hva vil det si for gjelden?

Les mer

Hva skjer med krav som ikke sendes til inkasso?

19. nov 2020 · spørsmål

Hva skjer med krav som ikke sendes til inkasso, hvilke forpliktelser har jeg? Jeg har kun fått notifikasjon om at gjelden min er overdratt til Lindorff i 2019, ikke noe annet.

Les mer

Kunde vil ikke betale for drenering

29. okt 2020 · spørsmål

Jeg har utført arbeide hos en kunde. Dette var dreneringsjobb som jeg ikke fullførte fordi kunden ikke ville betale. Han har lovet å betale og det førte til at jeg gjenopptok arbeidet, bare for å bli skuffet igjen. Til slutt sa jeg til han at jeg må stoppe arbeidet dersom betaling ikke foreligger innen 4 døgn, dette også skriftlig. Regningen er nå sendt til inkasso og jeg har ikke fått noe skriftlig fra kunden om at han ikke ønsker å betale. Hva gjør jeg? Dette er privat kunde.

Les mer