Tilleggslån i studiestøtte

Publisert: 04.01.2024

I forskriften om utdanningsstøtte står det under § 93 om "tilleggslån til forkurs eller sommerkurs i Norge". Har jeg forstått riktig, at man har rett til å få et tilleggslån på 5 346 kr per måned hele studieåret 2023-2024, så lenge man har rett til basislån (både i studieåret 2023-2024 og i det neste) og tar et forkurs sommeren 2024?

Svar:

Her er ikke ordlyden i bestemmelsen helt klar, men i praksis gis tilleggsstønaden kun for de månedene man faktisk går på kurset.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: