Saksøke universitet pga forsinket praksis

Publisert: 18.01.2022

Jeg er en tannlegestudent. År 20/21 gikk jeg på siste året, men jeg strøk på en kjeveortopedi og pedodonti før jul. Jeg sendte en klage og ble oppringt av rådgiver og instituttsjef hvor de ba meg om å trekke klagen tilbake og å ta en konteeksamen isteden. Jeg trakk tilbake og tok konteeksamen og strøk. Men da sendte jeg inn en klage og bestod, men da har det gått 2 uker etter man har startet på eksterne praksis og jeg må gå om igjen. Kan jeg saksøke UiT?

Svar:

Når en skal kreve erstatning, må det kunne dokumentere at noen har utvist "skyld", dvs. opptrådt uaktsomt. (Unntak gjelder på områder hvor det er objektivt ansvar, noe det ikke er i et slikt tilfelle). Dette baseres på en vurdering av de faktiske forholdene. Jeg ser det som utfordrende å dokumentere at det er utvist uaktsomhet ut fra din beskrivelse av hendelsene, slik at du neppe vil nå frem med et søksmål. Men, det kan godt være at faktum kan vise seg å være noe annet enn det du beskriver, men det er det ikke mulig å vurdere ut fra de opplysningene du gir.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: