Varsling

Innhold

Arbeidsgiver tror ikke på varsler

22. apr 2024 · spørsmål

I am a female employee. I have reported incidents of collective bullying, and sexual harassment at my workplace. My employer interviewed me twice and interviewed the accused but reached the conclusion that there is no substance to my accusations. He informed me that some of the accused are considering going to court for defamation. I am in real shock. I do not know how to act under these circumstances. I am a foreigner and I do not know how laws and courts act in NORWAY.

Les mer

Redd for å varsle om farlige hendelser på jobb

11. jan 2022 · spørsmål

Sanksjoner ved varsling om kritikkverdige og potensielt livstruende hendelser på jobb. Leder og tillitsvalgt er venner. Hvor kan jeg henvende meg? Jeg er ganske redd.

Les mer

Varsling – retten til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

13. aug 2015 · artikkel

Etter varslingsreglene kan det varsles om “kritikkverdige forhold” i virksomheten. Kritikkverdige forhold omfatter for det første straffbare forhold, samt mislighold av andre lovbestemte påbud eller forbud. Tilsvarende vil brudd på virksomhetens etiske retningslinjer og alminnelige etisk standarder med bred tilslutning i samfunnet anses for et kritikkverdig forhold. Varsling ved overtredelse av virksomhetens etiske retningslinjer forutsetter […]
Les mer