Redd for å varsle om farlige hendelser på jobb

Publisert: 11.01.2022

Sanksjoner ved varsling om kritikkverdige og potensielt livstruende hendelser på jobb. Leder og tillitsvalgt er venner. Hvor kan jeg henvende meg? Jeg er ganske redd.

Svar:

Dersom du ikke føler deg trygg på å varsle internt i bedriften, kan du varsle til en offentlig tilsynsmyndighet. Du kan for eksempel varsle til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet tilbyr også veiledning på hvordan man kan gå frem ved varsling til offentlig myndighet.

Del denne artikkelen: