Varslingsrett (Whistleblower)

Innhold

Lojalitetsplikt ved endt arbeidsforhold

15. jun 2021 · spørsmål

Jeg lurer på noe vedrørende lojalitetsplikt eller taushetsplikt ved endt arbeidsforhold. Jeg er ferdig med oppsigelsestiden min hos et firma, og er dermed usikker på hva jeg har lov å si eller ikke. Hvis jeg hadde snakket åpent (i media) om hvordan min opplevelse med dette firmaet var og om ting som har hendt, er dette straffbart? Hvis jeg for eksempel hadde snakket om dårlige ledere eller hendelser som ikke burde finne sted på en arbeidsplass.

Les mer

Arbeidsgiver bryter loven

04. jun 2021 · spørsmål

Hva gjør jeg når arbeidsgiver bryter loven (ikke arbeidsmiljøloven), og innrømmer dette ovenfor oss, men ikke utad. Gjelder ikke et lite fillefirma, frykter for konsekvenser om jeg melder, da mange ledd i ledelsen er tydelige på at enkelte typer lovbrudd "må man regne med", og ikke minst fordi den formelle måten å melde fra går gjennom de lederne som i så fall ville bli "svertet". Vanskelig å samle bevis også, da innrømmelsene er muntlige. Når vi melder fra internt om konkrete ting blir vi kneblet.

Les mer

Rettssak etter trakassering

04. jan 2021 · spørsmål

For syv år siden sa jeg opp stillingen min etter en aviskronikk jeg skrev som medførte omfattende trakassering og gjengjeldelse fra arbeidsgiver. Jeg ble traumatisert etter hendelsen, med nylig påvist redusert arbeidsevne. Jeg har lest at press og trakassering noen ganger kan sees på som oppsigelse og at frister for søksmål ikke gjelder når formkravene til oppsigelsen ikke er fulgt. Kan jeg ta opp igjen saken og gå til søksmål?

Les mer

Varsle om økonomisk kriminalitet

30. apr 2018 · spørsmål

Jeg jobber i en bedrift der jeg er meget sikker på at eieren har gitt ikke-reelle lån til seg selv via mellommenn i utlandet. Beløpet er betydeligt. Jeg mistenker at eieren ønsker å tapsføre lånet, men har i virkeligheten beriket seg selv i utlandet.

Hvordan kan jeg varsle eller få myndigheter til å undersøke uten å røpe min identitet for dem? Eventuelt hvis jeg må avsløre min identitet for myndigheter, kan de offentlige instanser hemmeligholde min identitet?

Les mer