Virksomhetsoverdragelse

Innhold

Stillingsendring ved virksomhetsoverdragelse

31. aug 2022 · spørsmål

Virksomhetsoverdragelse til nytt firma som kjøper opp "vårt" selskap. Ansatte blir med over i det nye selskapet. Dersom det ikke finnes tilsvarende ledige stillinger (mellomleder) i det nye selskapet, og ansatte blir tilbudt en annen stilling med "lavere" rang (ikke mellomleder), beholder man da nåværende lønn som mellomleder, eller må man godta en lønn tilsvarende andre har i den nye stillingen?

Les mer