Virksomhetsoverdragelse

Innhold

Stillingsendring ved virksomhetsoverdragelse

31. aug 2022 · spørsmål

Virksomhetsoverdragelse til nytt firma som kjøper opp "vårt" selskap. Ansatte blir med over i det nye selskapet. Dersom det ikke finnes tilsvarende ledige stillinger (mellomleder) i det nye selskapet, og ansatte blir tilbudt en annen stilling med "lavere" rang (ikke mellomleder), beholder man da nåværende lønn som mellomleder, eller må man godta en lønn tilsvarende andre har i den nye stillingen?

Les mer

Er det virksomhetsoverdragelse?

15. okt 2021 · spørsmål

Vi jobber i et kommunalt foretak som skal legges ned fra nyttår og innrulleres i vår kommune. Vi har ikke fått nye arbeidsavtaler, skriftlig oppsigelse eller noen annen informasjon enn det som har stått i media og offentlig tilgjengelig informasjon og at "alt blir som før". Regnes dette som en virksomhetsoverdragelse? Er vi pliktig å stå i arbeidsavtalen etter at foretaket er lagt ned? Er vår kommune pliktig å videreføre våre arbeidsavtaler?

Les mer

Bør jeg signere ny kontrakt?

14. okt 2021 · spørsmål

Eg jobber i et firma som skal ha virksomhetsoverdragelse og i den forbindelse så har eg fått fra mitt forbund at eg ikke må skrive under ny kontrakt før eg har fått samme tillegg som de andre i min stilling har, noe som ny arbeidsgiver ikke er villig til å gi. Eg er da redd for å miste jobben vist eg ikke skriver under, hva skal eg gjøre?

Les mer