Arbeidsavtale

Innhold

Får ikke jobbkontrakt i juli

14. mar 2023 · spørsmål

Jeg har et spørsmål angående jobb i barnehage. Jeg hadde kontrakt som assistent i hele 2022. 9 måneder 100 prosent og 3 måneder 80 prosent. I 2023 har jeg fått kontrakt 100 prosent fra januar og ut juni. Barnehagen vil ikke gi meg kontrakt i juli, men ønsker å tegne kontrakt fra august og ut 2023. Da blir jeg arbeidsledig i juli. Hvordan skal jeg forholde meg til feriedagene jeg har opparbeidet meg med lønn fra 2022? Bør jeg bruke alle før utgang av juni? Føler jeg vet for lite.

Les mer

Barnevernet betaler for lite lønn til tilsynsfører

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg er tilsynsfører for Barnevernet. Vi har skrevet kontrakt om at tidsbruk er inntil 7 timer som inkluderer: Gjennomføring, rapportskriving og kjøretur tur/retur. Godtgjøring for oppdraget er 300,- pr time. Så hendte det at Barnevernet hadde behov for at jeg skulle reise tur/retur med tilsyn som varte i til sammen 21 timer, helg. Etterpå sa de at jeg bare fikk betalt 2500,- fordi det var deres satser for helgejobbing. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Lov om innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå

10. mar 2023 · spørsmål

Kan man som ansatt i eget AS (eneste ansatte) leie seg ut til andre firmaer i egen bransje i henhold til den nye loven i arbeidsmiljølovens regler om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak? Lovendringen trer i kraft 1. april 2023. Som sagt jeg driver ikke kun med utleie, men har også egne oppdrag. Men vil det være noen begrensninger for min utleie, eller gjelder dette kun bemanningsbyråer?

Les mer

Uenighet om overtidsbetaling

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg jobber 100 % i en bedrift, og er i dialog ang føring av overtidssats på arbeid. Jeg har ført 100 % overtid, for ett utkall på jobb, som er etter kl 21 på kvelden. Her mener arbeidsplassen, at jeg må jobbe 5t 50 % før jeg kan føre 100 %. Jeg jobber normalt 08:00 til 16:00, men vi har noen ganger utkall på kveld/helg. Hva er det riktige her? Skal det føres 50 %, eller skal det føres 100 % ved utkall etter kl 21 på kvelden (jeg reiste på jobb ca 21:30 den kvelden, og jobbet til ca 01:00).

Les mer

Ny stilling uten ny arbeidskontrakt

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg ble internt overført juli 2022. I arbeidsavtalen er spesifisert stillingskode 1225 til bedømming til stillingskode 1183 er ferdig (24. oktober). Allikevel ble jeg overført til stillingskode 1113 i juli. Jeg har nå fått tilbud om kontrakt på 1183 nivå uten lønnsendring selv om opprykk til 1183 forsker fra lavere stillingskode ifølge lokal lønnspolitikk utløser 6 lønnstrinn. Kan de overføre meg til stillingskode 1113 uten ny arbeidskontrakt? Er arbeidskontrakt ulovlig? Har jeg krav på ny lønn?

Les mer

Får ikke nok timer i måneden

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg har en kontrakt på 60 t i mnd. Den siste mnd har jeg ikke fått alle timene jeg har krav på, arbeidsgiver hadde satt meg opp på dager det var avtalt at jeg ikke kunne jobbe. Dette er varslet fra om lang tid i forveien, og det er snakk om kveld 2 dager i uken. De har fjernet vaktene, men ikke lagt inn nye. Jeg har tatt på meg ekstra og de er lagt inn som normal vakt. Skal ikke det jeg tar på meg ekstra være utover de 60 t? Hadde ikke jeg sett de ledige vaktene, hadde jeg gått under 60 t.

Les mer

Arbeidsgiver endrer lønn fra fast til timebetalt

09. feb 2023 · spørsmål

Arbeidsgiver har gitt muntlig beskjed om at de skal endre lønnsvilkårene fra fastlønn til timebetaling uten at arbeidstakere kan si noe på det. Arbeidsgiver har også sagt det ikke er noe vits i å komme tilbake til jobb etter sykmelding, da de kommer til å gi arbeidstaker oppsigelse om det skjer.

Les mer

Får ikke lønn for like mange timer som avtalt

08. feb 2023 · spørsmål

Jeg har et spørsmål angående godtgjørelsen i henhold til arbeidstiden som er inkludert i kontrakten. Jeg er ansatt i et renholdsbedrift i stillingen som tilkallingsvikar, men i min arbeidskontrakt er arbeidstiden min per uke 37,5 timer, daglig arbeidstid er 7,5 timer og ansettelse på ubestemt tid. Arbeidsgiver gir meg ikke så mange timer som det står i arbeidsavtalen, men mindre. Uansett, hvis jeg er klar til å jobbe 7,5 timer om dagen og jeg jobber mindre, bør jeg få betalt for så mange timer?

Les mer

Kan arbeidsgiver trekke i lønn for inneklemte dager?

25. jan 2023 · spørsmål

Kontrakt med spesifisert månedlig fastlønn. Renholdsjobb (næringsmiddel) ettermiddag, kveld. Er det ingen produksjon på dagtid, er det heller ikke noe renhold. For eksempel innklemt dager (hvite) mellom røde dager. Kan arbeidsgiver trekke fra fastlønn for de hvite dagene? Evt skrive "feriedager" på lønnsslipp i en slik situasjon med spesifisert månedlig fastlønn? Sies det ikke at kveldsarbeid er ulovlig så lenge arbeidets art ikke gjør det nødvendig? Kan man tvinges oppmøte, uten oppdrag?

Les mer

Kan arbeidsgiver tvinge deg til å komme på varetelling?

11. jan 2023 · spørsmål

Kan arbeidsgiver tvinge deg til å komme på varetelling når man er student i tillegg?

Les mer

Får ikke nok timer av arbeidsgiver

05. jan 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt som kjøkkensjef på et hotell. Er lovet 165 timer minimum som utbetalt lønn. Minst 40 timer i uken står det i kontrakten min. Nå vil arbeidsgiveren sparer penger og ikke kan garantere de timer jeg har blitt lovet. Har jeg da rett til at få utbetalt for de 165 timer som lovet i kontrakten selv hvis jeg ikke kan få timer nok?

Les mer

Går ned i lønn med ny arbeidsavtale

21. des 2022 · spørsmål

Jeg jobbet som tilkalling i BPA-ordning (privat leverandør).Siste år har kommunen tatt over denne ordningen - ved virksomhetsoverdragelse. Jeg takket ja til å bli med over (på e-post, da jeg var på mitt studiested). Ikke jobbet siden da. Skal nå jobbe -får beskjed om å skrive kontrakt (da forrige kontrakt ikke ble registrert pga travelt for kommunen med overføringen). Kommunen sier VO ikke gjelder siden jeg ikke har jobbet siden da. Vil gå ned i lønn med ny kontrakt. Kan dette stemme?

Les mer

Angrer på stillingsbytte

21. des 2022 · spørsmål

Jeg takket ja til en overflytting til en annen enhet innenfor samme arbeidsgiver. Stillingen min ble lyst ut, men søknadsfristen har ikke gått ut ennå. Jeg angret meg imidlertid etter at jeg skriftlig hadde krysset av for «ja»., og signerte derfor ikke arbeidsavtale. Jeg fortalte arbeidsgiver at jeg hadde ombestemt meg, har sendt 4 mailer, men får ikke svar. Hva gjør jeg? Kan jeg angre meg eller må jeg begynne i den nye jobben?

Les mer

Presset til å godta ny arbeidsavtale

21. des 2022 · spørsmål

Jeg ble ansatt med en 20 % stilling i januar, og i kontrakten stod det ingenting om ansettelsesforholdets varighet. Så i mai, fikk jeg beskjed om at kontrakten min var utgått og at jeg måtte signere ny kontrakt, men den nye kontrakten varer bare ut året. Jeg signerte pga trusler om at jeg ikke fikk fortsette om jeg ikke signerte. Nå nærmer det seg nyttår og jeg må ned i en stilling på 5 %. Kan jeg kreve å fortsette i 20 % selv om jeg signerte den nye kontrakten? Eller er den første ugyldig nå?

Les mer

Arbeidsgiver har økt stillingsprosent

20. des 2022 · spørsmål

Jobbet i 100 %-stilling i 10 år på barneskole. Nå sier arbeidsgiver vi må jobbe en 10 %-stilling utenfor skolen 3 ganger i uken. Men i arbeidstiden vi har på skolen i de 100 % det blir for mye for oss. Jobber som renholder. Bygget er på 250 kvadrat. Har revmatisk sykdom og slitasje i rygg. Kan vi si nei at vi ikke orker, for det går ut over helsa.

Les mer

Trukket tilbud om doktorgradsstilling

20. des 2022 · spørsmål

Jeg fikk tilbud om en doktorgradsstilling som jeg takket ja til. Jeg fikk først beskjed om at den skulle starte opp i høst, men så ble oppstart flyttet 3,5 mnd. 3 mnd etter jeg fikk tilbudet, altså to uker før oppstart, trekker de tilbudet tilbake og sier at karaktergrunnlaget mitt fra masterutdanningen ikke er god nok allikevel for at jeg skal kunne gjennomføre doktorgraden. De hadde tilgang til karakterene mine da de ga meg tilbudet i høst. Har de lov til dette?

Les mer

Arbeidsgiver har redusert nattillegg

15. des 2022 · spørsmål

Jeg vil gjerne henvise deg til en merkelig endring i mine lønn . Fra min første måned på hotell som nattresepsjonist og frem til januar 2019 fikk jeg betalt nattillegg ( 42,71 nok i januar 2019). Siden April 2019 ble nattillegget mitt ble redusert ( 24,41 nok ) og jeg ble lagt til “manuelt arbeid (18,31 nok). Jeg må spørre hvorfor nattillegget ble redusert?

Les mer

Mistet vakter etter møte med arbeidsgiver og tillitsvalgt

15. des 2022 · spørsmål

Gutt, 21 år, skulle jobbe et år. Arbeidsgiver lovet jobb i et år (2. september 2022- 25. juni 2023). Jeg fikk turnus fra 2. september til 25. desember og skulle få en ny turnus på nyåret. Jeg jobbet i 2 måneder (sept og okt) uten kontrakt. Jeg etterspurte kontrakt ofte, men arbeidsgiver nektet å gi meg det. Jeg tok kontakt med fagforbundet og hadde et møte med arbeidsgiver og tillitsvalgt. arbeidsgiver la seg flat, men dager etterpå fjernet hun ekstremt mange tildelte vakter. Har hun lov til det?

Les mer

Arbeidsgiver vil ikke etterbetale manglende lønn

30. nov 2022 · spørsmål

Jeg og min HR-leder er veldig uenige i en etterbetalingssak. Jeg begynte å jobbe hos min nåværende arbeidsgiver for snart 3 år siden. Der opplyste jeg om på jobbintervju og på søknad og CV at jeg hadde fagbrev som var relevant for jobben. Jeg fikk beskjed om at det ville jeg da få betalt for. Nå får jeg beskjed om fra HR at det aldri er blitt betalt, men at de kun vil etterbetale for inneværende år. Jeg motsetter meg dette og ønsker full etterbetaling for litt under 3 år. Vi er uenige.

Les mer

Arbeidsgiver krever jobbing 31. desember

30. nov 2022 · spørsmål

I arbeidskontrakten står det at jeg jobber 37.5 t/ uka, men har hatt arbeidshelg 1 gang i mnd, dersom det har passet. Nå har jeg fått ny jobb, og begynner der fra 1. januar, og de gamle arbeidsgiverne krever at jeg jobber lørdag 31., men det passer ikke for meg. Jeg har sagt at det ikke går, og de sier at jeg må ellers må jeg betale de for å måtte få inn noen andre som må gjøre min jobb. Er dette noe de kan gjøre, når det egentlig ikke er en arbeidsdag for meg?

Les mer