Arbeidsavtale

Innhold

Arbeidsgiver har endret lønnstilbud

23. jun 2022 · spørsmål

Arbeidsgiver har gitt et skriftlig og jobbtilbud/arbeidsavtale til meg som inneholdt høyere lønn enn lønnsansienniteten min. Jeg har ikke signert avtalen enda, men har gitt signaler til enhetsleder om at jeg vil ha jobben. Nå har administrasjonskontoret trukket tilbake arbeidsavtalen og sendt ny med lønn etter tariff, men som er en god del lavere enn ved første tilbud. Har de lov til dette?

Les mer

Lønn tilsvarende stillingsprosenten i kontrakten

20. jun 2022 · spørsmål

Jeg startet i en kontraktfestet 50%-stilling i oppvasken på et hotell i april. Siden da har jeg måtte mase på å bli satt opp på vakter. Jeg får heller aldri mer enn maks 15 timer per uke. Har jeg ikke da krav på 18,75 timer? Og å få betalt for dem dersom de ikke klarer å gi meg nok vakter? Etter jeg fikk siste lønnslipp sendte jeg en melding til direktøren. Han påsto at det stemte. Men det er jo for lavt med 59,62 t for mai? Er det ikke? Hva gjør jeg? Er lei av å mase.

Les mer

Arbeidsgiver trakk jobbtilbud før kontrakter ble signert

08. jun 2022 · spørsmål

Jeg fikk et jobbtilbud fra NAV, på mail, som jeg takket ja til 20/5. Jeg fikk beskjed om at de skulle gå gjennom ansettelsesprosessen og komme tilbake til meg med kontrakt innen 30/5. 30/5 trakk de tilbudet grunnet budsjettkutt. Jeg har som nevnt ikke fått/skrevet under på en kontrakt, men jeg har to forskjellige mailer med beskjed om at jeg blir innstilt/ansatt. I mellomtiden har jeg sagt fra meg en annen fast stilling, har per dags dato bare et vikariat. Har jeg noen krav/rettigheter her?

Les mer

Fikk ikke fast jobb pga permisjon

27. mai 2022 · spørsmål

Jeg jobber som vikar for ett firma nå i snart 2 år på heltid. Har gått ut i pappaperm for 3 mnd da jeg må ta den før barnet fyller 3 år ellers mister jeg den. Jeg er en person som har stått på jobbet mye overtid for dem, er en ja-person. Har en deltidsjobb ved siden av 2 dager i uka. Mens jeg er i perm har det vært 4 stk, minst 3 av disse startet som vikar lenge etter meg de fikk fast jobb før meg. Føler meg som en verdiløs person. Ble veldig lei meg. Hvilken rettigheter har jeg her?

Les mer

Arbeidsgiver har endret stillingsprosent uten å varsle

25. mai 2022 · spørsmål

Jeg har jobbet på reinhaldsfirma snart i et år. Fikk problemer med kneet og måtte bruke sykemelding. Arbeidsgiver ville ikke tilpasse arbeidsoppgaver så begynte og ignorere meg. Fikk ikke turnus den dagen som jeg brukte å få den. Svarer ikke på sms og e-post. Bekrefter ikke sommerferie. Til slutt har jeg sjekket på skatteetaten mitt arbeidsforhold. Fann ut at sjefen hadde redusert stillingsprosent x 2. Fra 75 til 25, og videre til 0 % uten å gi beskjed. Er det lovlig?

Les mer

Arbeidsgiver trakk tilbud om jobb

23. mai 2022 · spørsmål

Jeg hadde intervju i april til stilling som sommervikar/tilkallingsvakt. I mai fått jeg skriftlig tilbud og en arbeidsavtale, jeg takker ja til stillingen og signerte arbeidsavtalen og sendt tilbake til arbeidsgiver . Senere i måneden får jeg melding fra arbeidsgiver der de skriver "Avslag på søknad etter totalvurdering, vi ønsker ikke å tilsette deg". Mitt spørsmål: Hva kan jeg gjøre, og hva kan jeg kreve av arbeidsgiver? Og hva sier arbeidsmiljøloven om slik sitasjonen?

Les mer

Ikke fått betalt for nok timer

23. mai 2022 · spørsmål

Jeg har mangler 140 t etter arbeidskontrakten min ble avsluttet (ut i fra 100 %-kontrakten jeg skrev under på). Har jeg rett på penger for timene jeg ikke fikk?

Les mer

Fått kutt i timer etter sykemelding

06. mai 2022 · spørsmål

Arbeidsgiver kuttet ned timene min etter at jeg har vært sykmeldt. Er det lovlig? Står 16 timer i uka i kontrakten. Arbeidsgiveren sier hvilken kunde som har klaget på meg ansikt til ansikt, men når jeg spør om dokumentasjon på papir, blir det avvist, med tanke på at de sier det er konfidensiell informasjon og at det ikke har noe å si hvem som klager (altså arbeidsgiveren eller kunden).

Les mer

Arbeidsgiver har kuttet antall arbeidstimer per uke

03. mai 2022 · spørsmål

Har en liten stilling som bpa hvor det på kontrakten står 10 timer i uka. Fikk plutselig beskjed om å gå ned i stilling, og jobber nå kun 7 timer pr. uke. Beskjeden ble gitt på sms. Har jeg krav på etterbetaling for tapte timer i henhold til kontrakten, eller kan leverandøren av bpa gjøre akkurat som de vil?

Les mer

Arbeidsgiver betaler ikke lønn i prøvetiden

03. mai 2022 · spørsmål

Jeg skrev under på en arbeidskontrakt for prøvetid i 3 dager for en restaurant jeg jobbet for. Jeg fikk ingen kopi av kontrakten, kun et bilde jeg selv tok av den. Det står her at jeg skal få vanlig timelønn og at dette skal bli betalt samme måned som prøveperioden foregår. Jeg ikke fått pengene og måneden er over. Jeg har i tillegg sendt en melding til arbeidsgiveren, men får ingen svar. Hva gjør jeg? Skal jeg ringe? Og i så fall hvordan skal jeg formulere meg?

Les mer