Arbeidsavtale

Innhold

Kompensasjon for flyttet turnusdag

14. nov 2022 · spørsmål

Jeg jobber deltid og har krav på minst et spesifikt antall timer. Jobben innebærer lørdagsarbeid med annenhver lørdag turnus. Sjefen min skjøv turnusen min med 1 uke uten å si ifra. Jeg fikk fri en lørdag jeg skulle arbeide og måtte jobbe inn de tapte 8 timene neste lørdag i stedet, men ironisk nok var denne lørdagen i neste måned. Dette førte til at jeg ble trukket ytterligere 8 timer for å kompensere stillingsprosenten min i den nye måneden. Kan jeg kreve kompensasjon på 8 timer?

Les mer

Oppsigelse av BPA-assistent

01. nov 2022 · spørsmål

Vi har en BPA assistent gjennom et BPA-leverandør som vi ønsker å si opp. Vedkommende er i 3. måned av prøvetiden som er på 6 måneder. Det er to hovedgrunner til oppsigelse, 1 vedkommende er ikke fysisk i stand til å håndtere forflytning av bruker på en trygg måte da assistent har vist seg å ikke være sterk nok til å håndtere bruker. 2 assistent har dårligere språkkunnskaper enn oppgitt på intervju og god kommunikasjon med bruker mangler. Er dette bra nok grunner til å si assistenten opp?

Les mer

Presset til å signere ulovlig kontrakt

01. nov 2022 · spørsmål

Jeg ble innkalt på drøftelsesmøte pga jeg sa ifra om ulovlig kontrakt (0 %) ble sittende der i 2 timer da de prøvde å presse meg hele tiden til å skrive under på en kontrakt jeg sa meg uenig i fordi jeg har jobbet langt mer enn hva de mener. Og de tilbyr ingen dokumentasjon på hvordan dette er regnet ut. Jeg sa ifra om kontrakten og har ikke møtt noe annet enn press og trakassering etter dette. (1) har de lov å presse meg?(2) kan dette gå under gjengjeldelse?

Les mer

For lite utbetalt lønn

01. nov 2022 · spørsmål

Jeg jobber som servicemedarbeider i en restaurant som følger tariffavtale. I kontrakten står det: Timelønn iht. den enhver tid gjeldende tariffavtale: Riksavtalen - Arb. u/fagbrev §3.3, 3.3 Begynnerlønn - 29,240.25 pr. måned basert på 100 % stilling. Timelønnen baserer seg på månedslønn + eventuelt personlig tillegg som utgjør en timeslønn på: 194,- I en vanlig lønnslipp får jeg 123 timer som tilsvarer ca. 24 000 kroner. Jeg får aldri de 29 000 som står i kontrakten. Har jeg rett på mer?

Les mer

Hjelp til arbeidsavtale

21. okt 2022 · spørsmål

Jeg har fått en arbeidskontrakt for en lederstilling. Jeg ønsker en gjennomgang og gjerne litt bistand med denne.

Les mer

Får lønn bare hver 6. uke

17. okt 2022 · spørsmål

Jobber offshore for et firma jeg har jobbet for i mange år. Vi får betalt per tur vi reiser. Jeg jobber 14 dager på og 4 uker fri, da får jeg lønn ca hver 6- 7 uke. Er det ikke en lov som sier en skal ha betalt hver 14. dag eller en gang i måneden?

Les mer

Presset til å si opp

17. okt 2022 · spørsmål

April i år fikk jeg stilling som butikksjef. En ansatt ved butikken ble lovet 80 % stilling også i april. Distriktsleder fortalte at de ville gjøre en fastlønnsordning for 2023. Sommeren gikk og høsten kom og med den budsjettplanlegging for 2023. Budsjettet for 2023 er det ikke tatt stilling til dette løftet og butikkens budsjett gikk langt over. Jeg som butikksjef fikk krav om nedbemanning. For å ikke nedbemanne ansatte som har lang ansiennitet, følte jeg meg presset til å si opp. Har jeg noen sak her?

Les mer

Arbeidsgiver mener ansatt ikke har krav på kveldstillegg

10. okt 2022 · spørsmål

Jeg er ansatt i full stilling som miljøterapeut i en kommune, er for tiden 40 % sykemeldt og jobber dermed 3 dager i uken. Normalt jobber jeg dagvakter 07:30 -15:00. I september har jeg jobbet to dager med forskjøvet arbeidstid, dvs fra kl.14:30 - 22:00 istedenfor dagvakt. Arbeidsgiver sier at jeg har ikke krav på kveldstillegg og kompensasjon for forskjøvet arbeidstid siden jeg er sykemeldt. Jeg har ikke jobbet flere timer eller overtid, kun jobbet kveldsvakt istedenfor dagvakt.

Les mer

Nye skifttider fra arbeidsgiver

29. sep 2022 · spørsmål

Vi har jobbet 4 skift med 28 timer jobb hver fjerde helg, og hatt fri uken etter. For å ha helt fri lørdagen i arbeidshelgen, så har vi jobbet sånn. Første natt på nattuke har vi lagt til 4 timer til de ordinære så det ble 12 timer, og resten av uka vanlig nattskift. Etter det jobbet vi kveldsuke og helg med 2 12 timer skift. Nå skal vi ned til 3 skift fra og med kl 15.00 førstkommende fredag. Så de som går på nattskift i dag søndag skal vel ikke jobbe 4 timer ekstra når det ikke jobbes mer helg.

Les mer

Betaling for bruk av egen bil i jobb

19. sep 2022 · spørsmål

Når du har avtale med arbeidsgiver om å bruke egen bil og verktøy i jobb, kan da arbeidsgiver bare betale for en vei mellom egen hjemmeadresse og arbeidsted? Kjører direkte ut til arbeidsplassen. Har man ikke også krav på ekstra betalt når man har verktøy i bilen? Arbeider som snekker.

Les mer