Arbeidsavtale

Innhold

Arbeidsgiver trakk tilbudet da jeg forhandlet om lønn

08. apr 2024 · spørsmål

Jeg fikk tilbud om en jobb som skulle startet 8 april. Jeg svarte ja og takket for tilbudet. Jeg mottok e-post med kontrakt og sendte da ny e-post hvor jeg prøvde å forhandle opp lønnen. Som svar fikk jeg "vi kan dessverre ikke imøtekomme dine ønsker og krav om lønn. Da vi er såpass langt fra hverandre i hovedbetingelser i kontrakten, anser vi tilbudet for avvist." Greit at de synes jeg "krevde" mye, men jeg takket aldri nei i mitt svar og sa bla. at jeg gledet meg. Hvilke rettigheter har jeg?

Les mer

Jeg har ikke fått riktig lønn og sjefen vil ikke hjelpe meg

03. apr 2024 · spørsmål

Jeg har ikke fått riktig lønn til riktig tid. Jeg sendte da umiddelbart en mail til sjefen om at her var noe feil. Vi skulle da ha et møte om det, men kom aldri frem til noe og hun ville ikke ta den avgjørelsen. Jeg ble så sendt videre til eier, men han har ikke mulighet til et møte før etter 10.04.24. Jeg har en 80% stilling, men jeg har ikke blitt satt opp tilsvarende det så de mener jeg skal kun få betalt for faktiske timer jobbet, men jeg er fast ansatt i 80%. Hva gjør jeg?

Les mer

Kan arbeidsgjevar nekte personal å komme på jobb utan skriftleg begrunnelse?

20. mar 2024 · spørsmål

Hei Kan arbeidsgjevar nekte personal å komme på jobb utan skriftleg begrunnelse? Bakgrunn: Me er to kollegaer som utførte video av ein bruker i rettleiing til bruk i ein workshop på jobb, men fekk tlf i dag at denne videoen hadde vekt negative reaksjoner hjå anna personal og me vart av den grunn innkalt til eit møte ang dette på førstkommende torsdag. Vi har til rett ein vaktbolk med start i morgo kl 12 til fredag kl 12, men får ikkje lov å jobbe desse.

Les mer

Jeg jobber 60 prosent i en barnehage, men kommunen har pålagt oss ferie, er dette lov?

14. mar 2024 · spørsmål

Hei. Jeg jobber 60 prosent i barnehage med faste fridager. Barnehagen er stengt påske og jul. Før avspasserte vi disse dagene, time mot time. Nå har kommunen pålagt oss å ta ut 1 ferieuke disse dagene. Har ingen arbeidsdager i julen '24 pga mine faste fridager, og 1.5 dager i påsken (onsdag før skjærtorsdag er halv arbeidsdag). Kommunen krever likevel at jeg må ta ut 1 ferieuke (3 arbeidsdager) og sier at dette vil jevne seg ut med årene. Har de rett til å frata meg feriedager på denne måten?

Les mer

Arbeidsgiver kutter i muntlig avtale om økt stilling

11. mar 2024 · spørsmål

Jobber som deltidsansatt på butikk, har en arbeidskontrakt på 10 %. Siden desember har jeg jobbet 20/25 % ettersom 2 sluttet. Spurte butikksjef om det var mulig å fortsette slik. Han sa det skulle gå helt fint og at det var bra jeg ville jobbe mer. Har nå jobbet i en slik stilling i 3 måneder, snart 4 måneder. Det har vært litt diskusjoner på jobb i det siste med butikksjefen, og forrige vaktbytte sa han plutselig vi har ikke bruk for deg lenger, du går tilbake til 10 %. Har spurt om ny kontrakt før dette.

Les mer

Får ikke nok timer i henhold til arbeidsavtale

11. mar 2024 · spørsmål

Jobber med en stillingsprosent på 30 prosent. Arbeidet er tredelt (dag, ettermiddag og natt). Jeg fikk ingen vakter denne måned selv om jeg satt meg disponibel til å jobbe meste parten av måneden. Jeg får dermed ikke de timene jeg har krav på. Har vært i dialog med sjefen som mener jeg må være mer tilgjengelig, selv om jeg er tilgjengelig 80 % av måneden. Hva skal jeg gjøre?

Les mer

Får ikke lønn av litauisk arbeidsgiver

11. mar 2024 · spørsmål

Me and my colleague are from Latvia. We got a job in Norway, for a Lithuanian employer. He told us that everything would be officially without black income. We worked for him for 2 and a half months, for which we received pennies. Every day he told new true stories that the client was still on a business trip or had not yet received his salary. Afterwards we warned him in writing so that he would pay our money. To which he simply ignored us, so we would like to turn to you or someone.

Les mer

Kan arbeidsgiver endre stillingstittel?

11. mar 2024 · spørsmål

Fast ansatt i undervisningsstilling som adjunkt med tilleggsutdanning i fylkeskommunen siden 2007. Premisset for tilsettingen er at jeg jobber som kantinebestyrer, men stillingen kan tillegges undervisning. Nå virker jeg bare som kantinebestyrer. Jeg har fått beskjed om at stillingskoden min skal endres fra "Adjunkt med tillegg" til "kantinebestyrer". Jeg har fått beskjed om at lønna ikke endres, men jeg er bekymret for min fremtidige lønnsutvikling. Kan arbeidsgiver gjøre dette uten samtykke?

Les mer

Tillegg for fagbrev?

11. mar 2024 · spørsmål

Jeg har fagbrev i salgsfaget, tatt i en stor butikk. Nå jobber jeg på hovedkontoret til samme firma. Har jeg krav på fagbrev tillegg? Jobber som kundebehandler på et servicesenter. Og har hatt mye utbytte av fagbrevet. Husker at ute i butikkjobben min var det er eget punkt på lønningen som hetet: fagbrevtillegg, men det har jeg ikke nå. Føler selv at siden det er samme firma at de henger veldig mye sammen, selv om jeg ikke har fagbrev i kontorfaget.

Les mer

Jeg jobber i et internasjonalt selskap. Og har en grunnlønn + 20% tillegg som fast, men hva med kompensasjonstillegg?

04. mar 2024 · spørsmål

Jeg jobber som Field Engineer i et internasjonalt telecom selskap. Jeg har en grunnlønn + 20% tillegg som fast. Dette tillegget er gitt som "disadvantage supplement for a lot of travel and inconvenience". Når vi reiser både utenlands og innlands følger vi Statens reiseregulativ. Vi får da diett for det landet vi reiser i + evt nattillegg eller km godtgjørelse. Vi har tatt opp med selskapet at vi mener vi har krav på kompensasjonstillegg for utlandsreiser. Dette mener selskapet vi ikke har??

Les mer

Er arbeidsavtalen lovlig?

19. feb 2024 · spørsmål

Jeg undrer på om min arbeidsgiver bryter reglene for overtid. I kontrakten min står det at lønn er xxx.xxx, "arbeidstaker må påregne en del overtid" og at "lønnen inkluderer kompensasjon for overtidsarbeid". Det er alt som står ang. overtid. Iflg loven, som jeg tolker det, så er ikke dette lovlig. Hvis arbeidsgiver velger å ha overtid inkludert i lønnen, skal det stå hva som er grunnlønn, og hva som er faktisk kompensasjon for overtid. Har jeg en sak?

Les mer

Jobben min har fast kjøregodtgjørelse, men sjefen nekter å dekke reisene i arbeidstiden

07. feb 2024 · spørsmål

Hei, Jeg har per i dag en jobb med fast kjøregodtgjørelse og får i tillegg lov til å skrive 3,5kr per kilometer for alt av kjøring i arbeidstiden, pluss bompenger. Når jeg begynte satt jeg på hovedkontoret fast. Nå har arbeidsplass skiftet seg og jeg sitter ute på prosjekt. Har nå lenger reisevei til jobb pluss en ekstra bomstasjon. Kontrakten min står det firma sitt navn som arbeidsplass, er dette gyldig? Må jeg selv dekke den lengre reiseveien jeg har fått? Arbeidsgiver nekter å betale.

Les mer

Kan jeg jobbe selv om jeg er 100% sykmeldt

07. feb 2024 · spørsmål

Jeg er nettopp blitt 100% sykemeldt. Kan jeg jobbe noen timer nå og da etter avtale med arbeidsgiver? Arbeidsgiver har vel 16 dager der han betaler hele min lønn uansett. Vil det være forskjell på å jobbe litt disse 16 dagene kontra etter de 16 dagene? Hvordan raporteres dette inn, slik at dette blir rett i forhold til lønn/sykepenger?

Les mer

Ferdigutdannet og har takket ja til en vikarstilling, men har fått tilbud om fast stilling

07. feb 2024 · spørsmål

Jeg er ferdig utdannet og har fått tilbud om et halvt års vikariat som jeg har takket ja til. Oppstart er først i juli. Problemet mitt er at jeg har fått tilbud om fast stilling en annen plass. Kan jeg si opp vikariatstillingen før tiltredelse og fra når vil oppsigelsen være gyldig? Må jeg jobbe tilsvarende oppsigelsestid eller begynner oppsigelsestiden fra den er levert (altså oppsigelsestiden blir ferdig før tiltredelse)?

Les mer

Ansatt i en internasjonal bedrift, oppløsning av hjemmekontor

08. jan 2024 · spørsmål

Hei! Jeg er ansatt i en internasjonal bedrift hvor kundene ringer et norsk telefonnummer eller sender epost til en norsk adresse. Under pandemien hadde jeg hjemmekontor flere ganger i året under opphold i Thailand, men aldri mer enn totalt 50 dager i året. Nå har plutselig arbeidsgiver sagt at jeg ikke lenger kan ha hjemmekontor i Thailand, kan de nekte meg det? For dersom jeg ønsker hjemmekontor i f.eks. Singapore, India, Hong Kong, Spania, Danmark, Polen så er det tillatt av arbeidsgiver.

Les mer

Har min nåværende leder brutt taushetsplikten?

08. jan 2024 · spørsmål

Jeg har endt i en litt rar situasjon, hvor jeg kort etter jobbskifte ender med en sykemelding, hvor det oppdages, at jeg har en kronisk sykdom. Jeg har alltid hatt veldigt lavt sykefravær. Min nåværende leder, har ringt til en jeg oppga som referanse ved jobbskiftet og beskyldt dem for å lyve om min tilstedeværelse på jobb og insinueret, at det er en situasjon på nåværende arbeidsplass, som leder må danne seg et bilde av. Mitt spørsmål er da. Har min nåværende leder brutt sin taushedsplikt?

Les mer

Kan man trekke seg etter å ha takket ja til et jobbtilbud?

19. des 2023 · spørsmål

Kan man trekke seg etter å ha takket ja til et jobbtilbud? Kontrakt er ikke signert, men har takket ja skriftlig.

Les mer

Avtale om opphør av arbeidsforhold

19. des 2023 · spørsmål

Jeg fikk "Avtale om opphør av arbeidsforhold". Årsak som står i avtalen er "Avtalen er inngått som et alternativ til oppsigelse av arbeidstaker med bakgrunn i virksomhetens forhold". Vurderes dette som et rimelig årsak for NAV for å betale dagpenger fra første dagen eller vurderes at jeg sagt opp selv, og jeg skal bli på karantene 18 uker før de begynner å utbetale dagpenger?

Les mer

Kan arbeidsgiver trekke jobbtilbudet?

18. des 2023 · spørsmål

Jeg har vært igjennom en søknadsprosess med 3 intervjurunder. Jeg fikk tilbudt jobben og oversendt kontrakt etter avtale muntlig rundt lønn. Leder ønsket tilbakemelding på kontrakten da stillingsinnholdet var justert noe i forhold til min kompetanse. Jeg sendte noen innspill, men takket også så mye for at jeg fikk jobben og at jeg gledet meg til å starte. Dagen etter ringte han og sa at han var redd jeg trodde stillingen var mer strategisk enn reelt. Kan han trekke tilbudet (ikke sign)?

Les mer

Trukket i lønn for kurs

14. des 2023 · spørsmål

Begynte i ny jobb mai 2023. Og arbeidsgiver sendte meg på kurs, da dette var et nødvendig kurs i min stilling. ca anslått pris på kurs: 12-15 000 kr. Sa nylig opp jobben før prøvetida gikk ut, og har nå blitt trukket 15 000 på sluttoppgjøret mitt. Har ikke skrevet under på noen bindingskontrakt, og står heller ikke noe om bindingstid i arbeidskontrakten. Er dette lov?

Les mer