Arbeidsavtale

Innhold

Kontrakt med konkurranseklausul

21. sep 2021 · spørsmål

I'm deltid work and I just work 6 months for now to my job, and I want to end my contract, but the problem is my contract say I'm not allow to working 2 years in sushi. I can work any kind of job but not sushi or work in the sushi but not same area. For example I live in one town, I need to work in another. And if I'm end my contract I need to 3 months before going out the job. It is allow the kind you contract?

Les mer

Arbeidet fungerer mer som et vanlig ansettelsesforhold enn som et oppdrag

14. sep 2021 · spørsmål

Jeg driver enkeltmannsforetak og har samarbeidsavtale med annen bedrift. Arbeidet fungerer mer som en vanlig jobb/ansettelse da jeg møter opp i deres lokaler og følger deres bestemte rutiner og arbeidstider. Ting fungerer som et arbeidsgiver-arbeidstaker forhold, utenom at jeg selv har ansvar for å fakturere provisjonen min, og i tillegg betaler skatt og mva. osv. Har ikke samme rettighetene som en vanlig ansatt, og utfører mye gratis arbeid. Hva er mine rettigheter?

Les mer

Lønn for feil vakt

01. sep 2021 · spørsmål

Mottar arbeidsplan gjennom en app, og jeg mottok for to dager siden en arbeidsplan hvor det sto at jeg var satt opp til jobb i dag, men da jeg møtte på jobb klar til å ta vakten min, fant jeg ut at det allerede var noen andre på jobb som hadde «min» vakt. Da jeg kontaktet sjefen fikk jeg beskjed om at det var gjort en feil i arbeidsplanen, og jeg endte opp med å måtte dra hjem da min vakt allerede var fylt. Har jeg krav på å få utbetalt lønn for denne arbeidsvakten?

Les mer

Arbeidsgiver vil trekke manglende timer fra feriepenger

01. sep 2021 · spørsmål

Ei venninne er fast ansatt med 100 % stilling og fast lønn. Hun arbeider ut fra turnusliste som blir satt opp av arbeidsgiver uke for uke. Hun har nå sagt opp, og får da beskjed om at hun har skyldige timer i timebanken som hun må arbeide inn eller at det må trekkes i opptjent feriepenger. Kan de trekke henne i lønn når det er arbeidsgiver som ikke har gitt henne tilstrekkelig timer hver mnd?

Les mer

Hvor mange arbeidstimer per uke?

31. aug 2021 · spørsmål

Jeg har en arbeidskontrakt som sier "Daglig arbeidstid 9 t" og "Ukentlig arbeidstid 40 t" i en 100 % kontrakt. Hva gjelder for den delen som er 100 %? Garanterer arbeidsgiver meg arbeid i 9 t hver dag, eller 40 t pr uke?

Les mer

Kan arbeidsgiver endre arbeidstid?

31. aug 2021 · spørsmål

Jeg jobber til vanlig fra kl. 8 til kl.16. Og har dette også nedskrevet i arbeidskontrakten min. Nå ønsker min arbeidsgiver at jeg, og flere andre kollegaer, istedenfor jobber 12-timers vakter på natt i en periode. Har han lov å flytte arbeidstiden min? Hvor lenge i forveien må han varsle om endret arbeidstid? Kan han kreve at jeg slutter å gå en avtalt vaktperiode og kommer på jobb neste dag til vanlig arbeidstid?

Les mer

Mistet vakter etter drøftelsesmøte

31. aug 2021 · spørsmål

Arbeidsgiver vurderer oppsigelse av arbeidsforhold til en ansatt. Før drøftelsesmøte har arbeidsgiver fratatt alle vakter fra den ansatte i inneværende måned, og ikke satt opp noen nye vakter for den ansatte i neste måned. Den ansatte har en måned oppsigelsestid, fra den første i neste måned. Er det greit at den ansatte er fratatt alle vakter? Den ansatte har ikke mottatt oppsigelse, kun deltatt i drøftelsesmøte og venter på «svar» om hva som skjer videre. Dette har store konsekvenser for lønna.

Les mer

Har arbeidsgiver rett til å redusere antall arbeidstimer?

26. aug 2021 · spørsmål

Etter en nyansettelse i bedriften jeg jobber i, kom de frem til at vi er for mange folk på jobb, og at de da må kutte ned på timene. Det er nettopp blitt ansatt en ufaglært person i 50 % stilling, vi andre har 70 %. Kan de kutte ned på timene våre som fagarbeidere, samtidig som andre ansatte uten utdanning og nok kompetanse får flere timer (inkl. den nyansatte)? Begrunnelsen til færre timer er at det vil utligne seg i forhold til overtid.

Les mer

Kan man få sparken for privat telefonbruk på jobb?

20. aug 2021 · spørsmål

Jeg har en god venn som blir litt plaget på jobben, han ønsker bare å ha en jobb og trives. Han har vært litt dum og brukte telefonen i butikken for 5-6 måneder siden. Han fikk skriftlig advarsel, men så gjorde han dette igjen. Han ble kalt inn til møte og har fått en skriftlig advarsel. Er dette gyldig grunn til oppsigelse, og hva burde han gjøre? Han jobber for en dagligvarebutikk, og han har også krav på fri rettshjelp, som kanskje er lurt hvis han får sparken.

Les mer

Får ikke lønn og feriepenger

17. aug 2021 · spørsmål

Jeg har hatt problemer med jobben og slutter å jobbe. Restauranten gir meg ingen månedslønn og feriepenger.

Les mer