Arbeidsavtale

Innhold

Får ikke nok timer av arbeidsgiver

23. aug 2023 · spørsmål

Har 90 % stilling a 34 t/u gjennomsnittlig, og får ikke svar på når jeg skal jobbe før i et møte satt opp samme måned. Har kun fått 50 timer, og mange av de trengte vaktene blir da satt innenfor 14-dagersvinduet. Har jeg lov til å kreve at disse timene skulle vært satt opp tidligere, og nekte jobb på kort varsel, men samtidig kreve lønn for 90 %? Har samtlige ganger skriftlig etterspurt vakter uten tydelig svar eller forslag.

Les mer

Arbeidsgiver slettet fleksitid uten advarsel

23. aug 2023 · spørsmål

Vi har fleksitid. I januar slettet arbeidsgiver all fleksitid over et visst antall timer. Dette ble gjort uten å å gi beskjed, vi hadde ikke anledning til å ta ut fleksitid - fikk knapt tatt ut ferien. Har arbeidsgiver lov å slette disse timene i et sånt tilfelle? I tillegg ble vi bedt om å jobbe ekstra, men det måtte settes på fleksitid. Har bedt om utbetaling med 50 % overtidstillegg, men det aksepterer ikke arbeidsgiver.

Les mer

Feil lønn i lønnstilbud

23. aug 2023 · spørsmål

Jeg fikk et skriftlig jobbtilbud med lønn den 12.07 som jeg aksepterte samme dag. I går den 14.08 ringte seksjonsleder meg og sa at det var skrevet en feil og at det i tilbudet er gitt 50 000kr for mye i årslønn. Er dette tilbudet bindende når jeg har akseptert innenfor fristen og at lønnen ikke er så mye høyere at jeg burde skjønt at den var feil?

Les mer

Krav på overtidsbetaling?

23. aug 2023 · spørsmål

Jeg er lagersjef med avtale om ubetalt overtid. Seneste året har jeg hatt over 300 timer overtid og i tillegg gjør jeg mye jobbing kveldstid og helg. (ordinær arbeidstid 730-1530.) Jeg er alltid til stede på jobb grunnet fravær hos andre og for å sikre at de andre kommer hjem. Noe som er forventet av meg fra de over meg. Kan man virkelig kalle det for uavhengig stilling? Jeg er da aldri fri fra jobb og kan aldri være borte fra jobb. Bør ikke jeg overtidskompenseres?

Les mer

Arbeidsgiver vil endre stillingen min fra 100% til 75%

17. jul 2023 · spørsmål

Jeg har jobbet 6 år som lastebilsjåfør i en 100% fast stilling med turnus 14 dagers arbeid/14 dager fri. Nå ønsker selskapet at jeg signerer fornyet arbeidskontrakt hvor det er oppgitt 75% stilling. Alt forblir det samme som før. Samme skift, samme timer. Jeg kan ikke forstå hva som er risikoen ved å ha 75 % stilling i stedet for 100 %? Hvorfor vil selskapet endre dette hvis det ikke var noe problem å jobbe 6 år i 100 % stilling ? Selskapet sier at etter en slags revisjon er de tvunget til å endre det.

Les mer

Arbeidsavtale for sesongsarbeid

07. jul 2023 · spørsmål

Jag har börjat på ett sesongsarbete på en hytta på drygt tre veckor och insåg redan första dagen att jag inte trivdes då det är allt för stor arbetsbörda och för lite bemanning. När jag såg på kontraktet inser jag att det saknar oppsigelsestid och prövetid. I kontraktet på ett liknande arbete förra året var det två veckors uppsägelsestid under pröveerioden. Vad gäller då? Kontraktet saknar också perioden jag skulle jobba och andra mangler.

Les mer

Arbeidsgiver gir bare korte vakter

08. jun 2023 · spørsmål

Jobber på en butikk fast 50 % stilling. Kom en ny vaktliste og der står det flere vakter på 3,5 timer. Har takka nei til å jobbe de korte vaktene uten å få et svar på det. Har arbeidsgiveren rett til å sette så korte vakter og tvinge meg å jobbe disse vaktene. Opplever det som grov utnyttelse fra arbeidsgiveren si side som vil spare penger på min bekostning. Vurderer å kontakte arbeidstilsynet og hovudkontoret til butikkjeda.

Les mer

Arbeidstaker har ikke signert arbeidsavtale

08. jun 2023 · spørsmål

Jobber i et firma med ganske mange ansatte. Vi har noen arbeidstakere som ikke har signert sin arbeidsavtale. Vi har sendt den over til vedkommende flere ganger, har også prøvd å avtale tid for signering på kontoret. Får ingen tilbakemelding på det. Hva slags regler gjelder i dette tilfelle mtp. oppsigelse av arbeidstaker dersom vi ikke er fornøyd med arbeidet som blir utført? Arbeidsgiver har signert kontrakten.

Les mer

Trekke seg fra nysignert arbeidsavtale

30. mai 2023 · spørsmål

Jeg signerte en arbeidsavtale forrige uke, men har nylig fått tilbud om en annen jobb som jeg gjerne ønsker! Kan jeg trekke tilbake den første arbeidsavtalen eller må jeg takke nei til det nye tilbudet? Hva kan jeg gjøre i denne situasjonen og eventuelt hvordan skal jeg gå frem?

Les mer

Arbeidsgiver har kuttet vakter uten forvarsel

08. mai 2023 · spørsmål

Jeg jobber for tiden i 100 % fast stilling i dagligvare (privat) og ser nå på vaktlisten min for mai måned at jeg kun har fått 130 av mine 155 timer jeg normalt jobber i 100 %. Jeg ga beskjed om dette til min sjef og fikk til svar at "ja, jeg har kuttet timene dine pga lite å gjøre i bedriften for øyeblikket". Dette ble gjort uten varsel til meg. Ser dette lov? Og hva kan jeg gjøre i denne situasjonen? Har tatt opp med sjef at jeg MÅ ha de timene jeg har krav på ellers må jeg finne annen jobb

Les mer

Kan arbeidsgiver endre kravene for stilling etter åtte år?

28. apr 2023 · spørsmål

Hvis en ansatt har jobbet på en arbeidsplass i 8 år og får sparken på grunnlag av at stillingen skal endres til en stilling hvor det krever utdannelse. Er dette lovlig? Kan man sparke en ansatt av den grunn?

Les mer

Får ikke kontrakt for ny stilling av arbeidsgiver

19. apr 2023 · spørsmål

Jeg ble enig med arbeidsgiver om ny stilling i bedriften som innkjøper. Det har gått 5 måneder siden jeg begynte i stillingen men fortsatt så har jeg ikke fått ny arbeidskontrakt, Jeg har spurt flere ganger om den kommer, men får ikke et klart svar. Nå lurer jeg på om jeg skal si fra om at jeg går tilbake den gamle jobben som står i min arbeidskontrakt. Kan jeg gjøre det siden jeg ikke har fått ny arbeidskontrakt som innkjøper? Og hva er reglene for når må en ny arbeidskontrakt være på plass ?

Les mer

Arbeidskontrakten matcher ikke stillingstittelen

19. apr 2023 · spørsmål

Arbeidskontrakten matcher ikke stillingstittelen. Arbeidsgiveren har hentet en standard 40 % deltidskontrakt fra nettet. Men endret stillingstittelen til ekstrahjelp. Kan jeg da følge regelverket som gjelder ekstrahjelp/tilkallingsvikar eller må jeg følge arbeidskontrakten?

Les mer

Krav på lønn til tross for manglende opplæring?

29. mar 2023 · spørsmål

Jeg har begynt i ny jobb i en 100 % stilling som miljøterapeut hvor jeg jobber i en turnus der det jobbes 3 døgn på etterfulgt av 9 døgn fri. I kontrakten står det: Arbeidstaker ansettes hos Arbeidsgiver med tiltredelse 15.03.2023. Jeg har enda ikke fått opplæring når dette bare har blitt utsatt. Har jeg fortsatt krav på min lønn når kontrakten gjelder fra 15.03?

Les mer

Har arbeidsgiver plikt til å skaffe nok timer?

22. mar 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt 100 % stilling. Må arbeidsgiveren skaffe meg den som er minste timer i uke 37.5 - 40 timer eller må jeg søke ekstra jobb?

Les mer

Arbeidsgiver gir ikke nok timer

22. mar 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt 100% fast som oppvask i en restaurant og jeg kjente fra arbeidsgiver at de har problemer til å skaffe meg nok timer til å fylle stillingen. Kan man i denne situasjonen skaffe meg ekstra jobb i en annet sted for mer timer mens jeg er ansatt der i 100 % stilling?

Les mer

Får ikke jobbkontrakt i juli

14. mar 2023 · spørsmål

Jeg har et spørsmål angående jobb i barnehage. Jeg hadde kontrakt som assistent i hele 2022. 9 måneder 100 prosent og 3 måneder 80 prosent. I 2023 har jeg fått kontrakt 100 prosent fra januar og ut juni. Barnehagen vil ikke gi meg kontrakt i juli, men ønsker å tegne kontrakt fra august og ut 2023. Da blir jeg arbeidsledig i juli. Hvordan skal jeg forholde meg til feriedagene jeg har opparbeidet meg med lønn fra 2022? Bør jeg bruke alle før utgang av juni? Føler jeg vet for lite.

Les mer

Barnevernet betaler for lite lønn til tilsynsfører

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg er tilsynsfører for Barnevernet. Vi har skrevet kontrakt om at tidsbruk er inntil 7 timer som inkluderer: Gjennomføring, rapportskriving og kjøretur tur/retur. Godtgjøring for oppdraget er 300,- pr time. Så hendte det at Barnevernet hadde behov for at jeg skulle reise tur/retur med tilsyn som varte i til sammen 21 timer, helg. Etterpå sa de at jeg bare fikk betalt 2500,- fordi det var deres satser for helgejobbing. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Lov om innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå

10. mar 2023 · spørsmål

Kan man som ansatt i eget AS (eneste ansatte) leie seg ut til andre firmaer i egen bransje i henhold til den nye loven i arbeidsmiljølovens regler om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak? Lovendringen trer i kraft 1. april 2023. Som sagt jeg driver ikke kun med utleie, men har også egne oppdrag. Men vil det være noen begrensninger for min utleie, eller gjelder dette kun bemanningsbyråer?

Les mer

Uenighet om overtidsbetaling

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg jobber 100 % i en bedrift, og er i dialog ang føring av overtidssats på arbeid. Jeg har ført 100 % overtid, for ett utkall på jobb, som er etter kl 21 på kvelden. Her mener arbeidsplassen, at jeg må jobbe 5t 50 % før jeg kan føre 100 %. Jeg jobber normalt 08:00 til 16:00, men vi har noen ganger utkall på kveld/helg. Hva er det riktige her? Skal det føres 50 %, eller skal det føres 100 % ved utkall etter kl 21 på kvelden (jeg reiste på jobb ca 21:30 den kvelden, og jobbet til ca 01:00).

Les mer