Stillingsendring ved virksomhetsoverdragelse

Publisert: 31.08.2022

Virksomhetsoverdragelse til nytt firma som kjøper opp "vårt" selskap. Ansatte blir med over i det nye selskapet. Dersom det ikke finnes tilsvarende ledige stillinger (mellomleder) i det nye selskapet, og ansatte blir tilbudt en annen stilling med "lavere" rang (ikke mellomleder), beholder man da nåværende lønn som mellomleder, eller må man godta en lønn tilsvarende andre har i den nye stillingen?

Svar:

Hvis det skjer stillingsendringer som følge av fusjoner, må arbeidsgiver gå til endringsoppsigelse av den aktuelle ansatte. En endringsoppsigelse må både være saklig begrunnet og formelt korrekt. Det må foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle om lovens krav til saklighet og lovens formelle krav er oppfylt. I motsatt fall vil en stillingsendring være ugyldig.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: