Advokat
Telefon: 61 27 99 50
Mobil: 90 53 19 83
Fax: 61 27 99 51

Besøksadresse:
Storgt. 121

Postadresse:
Postboks 354
2602 LILLEHAMMER

Tilleggsopplysninger:

Generall forretningsjuridisk rådgivning med særlig vekt på fast eiendom, herunder utbyggingsavtaler og tomtefeste, på entreprise, skatt- og avgiftsspørsmål