Caterina Håland Gaeta

SANDS Advokatfirma DA
Advokat
Telefon: 22 81 45 00
Mobil: 48 01 65 58
Fax: 22 81 45 01

Besøksadresse:
Cort Adelers gate 33
0254 OSLO

Postadresse:
Postboks 1829 Vika
0123 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Fransk, Italiensk, Spansk