Advokat
Bevilling siden 1995

Besøksadresse:
Dokkveien 1

Postadresse:
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Immaterialrett, kringkastnings-/medierett, IT-rett/markedsføringsrett