Hans Kenneth Viga-Gerhardsen

Advokatfirmaet Wiersholm AS
Bevilling siden 2003

Besøksadresse:
Dokkveien 1

Postadresse:
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Spesialområder

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Sjørett
Reassuranse
Profesjonsansvar: Styreansvar, revisoransvar, advokatansvar