Advokat
Telefon: 22 98 99 40
Mobil: 41 56 85 86
Fax: 22 98 99 41

Besøksadresse:
Tullinsgate 2

Postadresse:
Postboks 7144 St. Olavs Plass
0130 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Fransk

Landkunnskap

Frankrike, Sri Lanka, Tanzania

Tilleggsopplysninger:

Jeg arbeider hovedsakelig som bistandsadvokat. Jeg er fast bistandsadvokat fore Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og har vært leder for bistandsadvokatutvalget og medlem av voldtektsutvalget.