Helge Morten Svarva

Advokatfirmaet Wiersholm AS
Advokat

Besøksadresse:
Dokkveien 1

Postadresse:
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Rådgivning og prosedyre i forbindelse med omfattende offshoretvister (fabrikasjonskontrakter) og skipsbyggingskontrakter også innen landbasert virksomhet. Energirett (vannkraft) og fast eiendoms rettsforhold. Møterett for Høyesterett.