Bevilling siden 2017
Telefon: 23 11 11 11
Mobil: 95 78 28 15
Fax: 23 11 10 10

Besøksadresse:
Ruseløkkveien 38
0251 OSLO

Postadresse:
Postboks 1484 Vika
0116 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk