Kristine Nordlund Slotnæs

Brækhus Advokatfirma DA
Bevilling siden 2010
Telefon: 23 23 90 90
Mobil: 98 86 77 02
Fax: 22 83 60 60

Besøksadresse:
Roald Amundsens gt 6, 6 etg.
0161 OSLO

Postadresse:
Postboks 1369 Vika
0114 OSLO

Spesialområder

Språkkunnskap

Engelsk