Marianne Brockmann Bugge

RSM Advokatfirma AS
Advokat
Telefon: 23 11 42 00
Mobil: 99 64 84 71
Fax: 23 11 42 01

Besøksadresse:
Ruseløkkveien 30 (VIA Vika)
0251 OSLO

Postadresse:
Postboks 1312 Vika
0112 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Fransk, Tysk

Tilleggsopplysninger:

Merverdiavgift som spesialområde, særlig innen fast eiendom, finans og kultur- og offentlig sektor. Bistår ved omorganiseringer, bokettersyn, klagesaker, saker for domstolene, tolkningsspørsmål og forespørsel om Bindende forhåndsuttalelser.