Bevilling siden 2008

Besøksadresse:
Dronning Eufemiasgt 8
0150 OSLO

Postadresse:
Postboks 748 Sentrum
0106 OSLO

Spesialområder

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Mine hovedfelt er avgift og regnskap for bedrifter. Jeg hjelper gjerne med rådgivning,klagesaker, og rettsaker.

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS har et av Norges største fagmiljøer for regnskap, skatt og avgift. Via vårt internasjonale nettverk vil vi kunne hjelpe med transaksjoner og spørsmål om skatt og avgift i de fleste land og på tvers av landegrensene.