Bevilling siden 2005

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 6 A
0191 OSLO

Postadresse:
Postboks 1156 Sentrum
0107 OSLO

Spesialområder

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg har bakgrunn fra Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet. Arbeider til daglig med rådgivning innen merverdiavgift med hovedvekt på grenseoverskridende handel, herunder import- og eksportrelaterte spørsmål, samt merverdiavgiftsregler i EU.