Advokat
Telefon: 22 98 26 00
Mobil: 90 02 66 60
Fax: 22 98 26 01

Besøksadresse:
Akersgata 32
0180 OSLO

Postadresse:
Akersgata 32
0180 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Betydelig prosedyreerfaring i sivile saker og straffesaker. Møterettt for Høyesterett og fast forsvarer for Borgaring lagmannsrett og Oslo tingrett.