Advokat

Besøksadresse:
Dronning Eufemiasgt 8
0150 OSLO

Postadresse:
Postboks 748 Sentrum
0106 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Argentina, Australia, Belgia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Danmark, Egypt, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Hvite-Russland, India, Irland, Island, Italia, Japan, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Makedonia, Malta, Mauritius, Mexico, Nederland, New Zealand, Nicaragua, Polen, Portugal, Romania, Russland, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tunisia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, Uruguay, USA, Østerrike

Tilleggsopplysninger:

Mine hovedfelt er indirekte beskatning (toll og avgifter) samt forvaltningsrett for bedrifter. Jeg hjelper gjerne til med rådgivning, klagesaker og rettssaker.

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS har et av Norges største fagmiljøer for regnskap, skatt og avgift. Via vårt internasjonale nettverk vil vi kunne hjelpe med transaksjoner og spørsmål om skatt og avgift i de fleste land og på tvers av landegrenser.