Øystein Arff Gulseth

Ernst & Young Advokatfirma AS
Advokat

Besøksadresse:
Stortorvet 7
0155 OSLO

Postadresse:
Postboks 1156 Sentrum
0107 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Canada, Chile, Danmark, Egypt, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Hvite-Russland, India, Irland, Island, Israel, Italia, Japan, Jordan, Kasakhstan, Kina, Korea - Sør, Kroatia, Kuwait, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Nederland, New Zealand, Nigeria, Pakistan, Polen, Portugal, Romania, Russland, Saudi Arabia, Sentralafrika, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Thailand, Trinidad og Tobago, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, USA, Venezuela, Østerrike

Tilleggsopplysninger:

Rådgivning ifbm norske næringsdrivende som har aktivitet i utlandet. Avgifter, tollprosedyrer, tollager,særavgifter (el-avgift, mineralolje,motorvogn, næringsmidler), import & eksportrelaterte spørsmål, lisenser. Bred erfaring med internasjonale konsern og olje- og gass leverandører.
Bred erfaring med industri som leverer til verft, oljesektor og shipping