Advokat

Postadresse:
Skippergata 10
1767 HALDEN

Spesialområder

Tilleggsopplysninger:

Jeg er spesialist i strafferett og barnerett (inkludert barnevernsrett). Dette innebærer at jeg utfører oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker. Videre at jeg er advokat i saker som angår barn (samvær, omsorg/fordeling).

Jeg har også oppdrag om erstatning og arbeidskonflikter.