Christen Iben Tollef Minos

Advokatfirma Minos
Advokat

Postadresse:
Gauselvågen 52
4032 STAVANGER

Landkunnskap

Danmark, Storbritannia, Sverige, USA

Tilleggsopplysninger:

Næringslivsadvokat med utenlandserfaring fra internasjonale konsern og arbeidet i Stavanger, Oslo, London og København.
Også engasjert forsvarsadvokat med erfaring fra straffeforfølgning i HMS spørsmål og dyrevelferd.