Tom Øyvind Berentsen

Ernst & Young Advokatfirma AS
Advokat
Telefon: 24002400
Mobil: 98 20 61 57

Besøksadresse:
Vassbotnen 11 A Forus
4313 SANDNES

Postadresse:
Postboks 8015
4068 STAVANGER

Språkkunnskap

Engelsk