Advokat
Telefon: 24002400
Mobil: 98 20 73 18

Besøksadresse:
Dokkveien 11
3920 PORSGRUNN

Postadresse:
Postboks 64
3901 PORSGRUNN

Tilleggsopplysninger:

Generasjonsskifte og selskapsrett