Advokat

Besøksadresse:
Torget 11
3251 LARVIK

Postadresse:
Postboks 245
3251 LARVIK

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Advokat med bakgrunn som dommerfullmektig og nemndsleder.