Advokat

Besøksadresse:
Kanalveien 105 B
5068 BERGEN

Postadresse:
Postboks 63 Kristianborg
5822 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Chile, Danmark, Finland, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, USA, Østerrike