Personskade – advokatens råd ved personskade

Det er strenge krav til bevis i erstatningssaker etter ulykker, og det er viktig å sikre bevis på selve ulykkesstedet, for eksempel etter en trafikkulykke. Advokatenes råd er å tilkalle politiet hvis dette er mulig. I tillegg bør du snakke med vitner, skaffe deres navn og telefonnummer, og ta bilder som kan brukes som dokumentasjon. Hvis du selv er omtåket, bør du be om hjelp til å fylle ut skademeldingen, gjerne fra politiet.

Oppsøk lege jevnlig etter personskade

Du bør kontakte lege snarest mulig etter en ulykke og få registrert alle smerter og andre symptomer. For sikkerhets skyld bør du be om at det blir tatt røntgenbilder og kontrollere at alle skader, smerter og symptomer er tatt med i legejournalen.

I tiden etter en ulykke bør du gå jevnlig til lege, fysioterapeut eller kiropraktor. En korrekt og utførlig legejournal er et viktig bevis i en erstatningssak. Også i tiden etter ulykken bør du gjennomgå journalen for å forsikre deg om at alle opplysninger kommer med.

Du har i mange tilfeller krav på erstatning for alle ekstra kostnader du har hatt som følge av ulykken. For å dokumentere kravene dine bør du ta vare på alle kvitteringer fra lege, fysioterapeut, kiropraktor, apotek osv. Advokatene råder deg også til å lage din egen dagbok der du beskriver din helsemessige utvikling og noterer hva du har fortalt legen/behandleren.

Meld fra til forsikringsselskapene etter personskade

Hvis du har vært utsatt for en skade eller ulykke, har du plikt til å melde fra til forsikringsselskapet så snart du har fått kunnskap om skaden. Meldingen skal gis skriftlig og sendes alle selskaper der du har forsikring, både privat og gjennom jobb. I en del erstatningssaker har du krav på renter av erstatningsbeløpet. Rentene begynner som regel å løpe to måneder etter at du meldte fra om ulykken eller skaden.

Kontakt advokat etter personskade

Har du vært utsatt for en skade eller ulykke, kan det være et godt råd å ta kontakt med en advokat som har erfaring med personskader. Advokater som arbeider med slike saker har også oversikt over hvilke forsikringer som dekker juridisk bistand og hva du eventuelt må gjøre for å sikre at du får dekket kostnadene til advokat.

Ved arbeidsulykker bør du først søke hjelp fra eget fagforbund.

Følg opp arbeidsgiver etter en arbeidsulykke med personskade

Etter en arbeidsulykke har arbeidsgiveren din plikt til å senderapport til Arbeidstilsynet og yrkesskademelding til både trygdekontoret og yrkesskadeforsikringsselskapet. Advokater med erfaring fra personskader råder deg til å be om en kopi av yrkesskademeldingen, slik at du får mulighet til å sjekke at alle opplysninger om skaden eller ulykken er tatt med.

Du finner advokater med kompetanse på personskader på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: