Dag Johnsen

Tenden Advokatfirma ANS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1989

Dag Johnsen arbeider særlig med forsikrings- og erstatningssaker. Han representerer blant annet skadelidte i saker mot forsikringsselskaper, Norsk Pasientskadeerstatning og andre. Han arbeider med alle former for arve- og skiftespørsmål.

Johnsen bistår dessuten ved rettslige spørsmål knyttet til fast eiendom og arbeidsrett. Med bakgrunn fra skatte- og ligningsetaten arbeider han dessuten med skattespørsmål for personer, herunder klagesaker.

Johnny Veum

Advokatfirma Andenæs Aaløkken Veum DA

Har arbeidet som forsvarer siden 1997, og har omfattende erfaring. Yter bistand innen alle typer straffesaker.

Trond Alan Walmsnæss Wehn

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

Spesialist i erstatningsrett og husleierett. Også et betydelig antall saker innen trygderett og fast eiendom. Fører regelmessig saker for domstolene, også som bistandsadvokat. Bred erfaring som prosedyreadvokat.

Trond Walmsnæss Wehn jobber i Advokatfirmaet Ness Lundin, som er landets ledende advokatfirma innen erstatningsrett. Les mer på www.nesslundin.no

Gullik Maudal Huseby

Advokatfirma Øglænd & Co AS

Allmennadvokat, Eiendomsmekling

Bevilling siden 2020

Spesialområder:

Huseby begynte som advokatfullmektig i Advokatfirma Øglænd & Co i 2018, og fikk advokatbevilling i 2020. Han arbeider med blant annet personskade- og erstatningssaker, og har lang erfaring med forsikringsrett.

Blant sakstypene Huseby har erfaring med er yrkesskade- yrkessykdoms- og bilansvarssaker, samt saker som gjelder alminnelig erstatningsrett og forsikringsrett.

Stine Moen

Føniks Advokater AS

Allmennadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2014

Føniks Advokater har bred kompetanse og solid erfaring. Vi tilbyr juridisk bistand til en rimelig pris innenfor en rekke fagområder.

Vennligst ta kontakt hvis du ønsker bistand fra oss.