Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Ingrid Humerfelt Eckhoff

Advokat Ingrid Humerfelt Eckhoff AS

Advokat med særlig kompetanse på familierett og strafferett.
Send meg gjerne en forespørsel på e-post :
ihe@matrix-advokater.no

Claus Brynildsen

Kogstad Lunde & Co DA Advokatfirma MNA

Møterett for Høyesterett. Tidligere praksis som tingrettsdommer i Oslo tingrett. Opparbeidet kompetanse som kan benyttes til voldgiftsoppdrag.

Torhild Holth

Advokatfirmaet Larsen & Co Kontordrift AS

Advokat med lang og omfattende erfaring innen foreldretvister, herunder foreldreansvar, fast bosted og samvær, barnevern og strafferett. Tar både oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Lang erfaring som advokat, og etter arbeid i forvaltningen, med utlendingsrett, både asylsaker, oppholdssaker, familiegjenforening, utvisning og tilbakekall.

Er nestleder i Kontrollkommisjonen på Lovisenberg sykehus, og bistår gjerne i saker vedrørende psykisk helsevern.

Fredrik Reinsborg

Personskadeadvokat1 AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2017

Spesialområder:

Jobber spesialisert med personskaderett etter yrkesskade/yrkessykdom, trafikkskade, pasientskade og fritidsskade. Erfaring med bistand av skadelidte overfor forsikringsselskap, Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Kontoret for voldsoffererstatning, samt som rettsoppnevnt bistandsadvokat i straffesaker.