Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Sven Knagenhjelm

Advokat Sven Knagenhjelm

Ved siden av min advokatpraksis er jeg juridisk sjef for Det Frivillige Skyttervesen (DFS) i 50 % stilling. Her arbeider jeg i hovedsak med fast eiendoms rettsforhold, reguleringssaker og ekspropriasjon.

Cathrine Grøndahl

Advokat Cathrine Grøndahl

Jeg har god kompetanse og erfaring i strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat. Siden 2013 har jeg vært fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og siden 2011 fast bistandsadvokat for samme rettskrets.