Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Diana Linn Unneland

Advokatfirmaet Unneland AS

Spesialområder:

Jeg arbeider med personskader oppstått i arbeidsulykker, trafikkulykker eller pasientskader og har spesialkompetanse innenfor dette.

Den første konsultasjonen tar vi over telefon, og den er gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre etter dette.

Vår nettside: www.adv-unneland.as

Dagny Rasmussen Skarpenes

Personskadeadvokat1 AS

Spesialområder:

Jobber spesialisert med personskade, herunder yrkesskade, yrkessykdom, trafikkskade, pasientskade og andre typer ulykkesskader. Bistår i tillegg i saker opp mot Kontoret for voldsoffererstatning, og som rettsoppnevnt bistandsadvokat i straffesaker.

Kjetil Mjaaland

Advokatfirma Mjaaland AS

Lang erfaring med erstatningsoppgjør i forbindelse med trafikkulykker, yrkesskader, pasientskader, voldsoffererstatning og bistandsadvokatoppdrag.

Sjak R. Haaheim

Advokatoriet AS

** Spesialkompetanse som bistandsadvokat i alvorlige straffesaker ved vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep/voldtekt.
** På Justisdepartementets liste over advokater spesialisert i barnebortføringssaker til eller fra Norge.
** Barn og barns rettigheter.