Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Dagny Rasmussen Skarpenes

Personskadeadvokat1 AS

Spesialområder:

Jobber spesialisert med personskade, herunder yrkesskade, yrkessykdom, trafikkskade, pasientskade og andre typer ulykkesskader. Bistår i tillegg i saker opp mot Kontoret for voldsoffererstatning, og som rettsoppnevnt bistandsadvokat i straffesaker.

Arve Røli

Advokat Arve Røli

I tillegg til min juristutdannelse er jeg utdannet diplomøkonom ved handelshøgskolen BI. Utover advokatpraksis har jeg tidligere erfaring fra arbeid i Aetat med blant annet dagpenger og yrkesrettet attføring.

Gudleik Heldal Leir

Kristiania Advokat AS

Spesialområder:

Som advokat og lege har arbeidsoppgavene særlig vært knyttet til tilsynssaker hvor det har vært snakk om rettighetstap for helsepersonell (tap av forskrivningsrett og autorisasjon).