Sykemelding

Innhold

Sykemeldt under prøveperiode

19. feb 2024 · spørsmål

Jeg er sykemeldt under prøveperioden. Har avtalt slutt på arbeidsforhold med arbeidsgiver. Har mottatt sykepenger fra arbeidsgiver og NAV. Hva skjer med fortsettelsen? Kan jeg fortsatt forvente sykepenger fra NAV siden jeg står uten arbeidsgiver?

Les mer

Kan jeg jobbe selv om jeg er 100% sykmeldt

07. feb 2024 · spørsmål

Jeg er nettopp blitt 100% sykemeldt. Kan jeg jobbe noen timer nå og da etter avtale med arbeidsgiver? Arbeidsgiver har vel 16 dager der han betaler hele min lønn uansett. Vil det være forskjell på å jobbe litt disse 16 dagene kontra etter de 16 dagene? Hvordan raporteres dette inn, slik at dette blir rett i forhold til lønn/sykepenger?

Les mer

Levere tilbake firmabil under sykemelding

02. feb 2024 · spørsmål

Jeg har vært sykemeldt i en lenger periode og har firmabil som jeg skatter av. Arbeidsgiver ønsker å få tilbake bilen. I arbeidsavtalen min står det at arbeidsgivers bilregler gjelder. De endret i dag bilreglene til at bilen må leveres inn etter 3 måneders sykemelding. Kan de kreve å få tilbake bilen min?

Les mer

Utvidelse av forsikringen var ikke gyldig grunnet sykemelding

20. des 2023 · spørsmål

Jeg har pensjonsforsikring gjennom jobben, nå har jeg blitt ufør grunnet godkjent yrkesskade. Jeg ble sykemeldt desember 2022 og har vært sykemeldt frem til nå. Til og begynne med var det bare betalingsfritak inkludert i forsikringen. Men i juni 2023 ble det lagt til pensjonsforsikring og barnetillegg. Jeg søkte da om erstatning og fikk kun betalingsfritak grunnet sykemelding. Det var ikke gyldig at de ekstra dekningene ble lagt til. Er det riktig?

Les mer

Kan man jobbe et annet sted når man er sykemeldt?

18. des 2023 · spørsmål

Har en 60 % stilling og er tilkallingsvakt på en annen jobb. Jeg er 100 % sykemeldt fra min 60 % stilling. Den andre jobben (helt annen type jobb) jobber jeg på når de trenger hjelp. Jeg har lov til å gjøre dette? NAV klarer ikke å finne ut hvordan dette gjøres mtp utbetaling. Har ventet i et par mnd på svar. Hvordan gjøres denne beregningen? Jeg får ulike svar hver gang jeg prater med de.

Les mer

Kan man bli sagt opp når man er sykmeldt?

07. des 2023 · spørsmål

Ble sykmeldt begrunnet problemer med nakken som jeg fikk da jeg var på jobb. Onsdag etter jeg ble sykmeldt fikk jeg vite at avdelingen jeg jobber på skal bli lagt ned, fikk skriftlig oppsigelse noen dager etter kan dem si meg opp og ha oppsigelsestiden under sykmeldinger?

Les mer

Tilbake i jobb etter langtidssykemelding

29. nov 2023 · spørsmål

Jeg er langtidssykemeldt. Nå jobber jeg 50%, ønsker å komme tilbake 100% når jeg når maksdato om en måned. Leder mener at dersom jeg kan komme tilbake da kan jeg komme tilbake fullt nå. Leder mener at det er dårlig moral om jeg velger å vente, og at jeg påvirker sykefraværet til andre på jobb gjennom å være sykemeldt. Har h*n lov å si dette til meg? Hva er mine rettigheter dersom jeg velger å vente med å begynne fullt? Hva kan skje om jeg ikke følger leders ønske?

Les mer

Kan man begynne i ny jobb før sykemelding er ferdig?

23. nov 2023 · spørsmål

Er sykemeldt fra min jobb, 100 %, pga interne ting. Legen har gitt klarsignal om at jeg kan jobbe på min ekstra jobb. Så har jeg fått ny jobb, 100 % stilling. Kan jeg begynne hos ny arbeidsgiver mens jeg er sykemeldt i min oppsigelsestid? Min arbeidsgiver betaler lønn i sykemeldingsperioden, ikke NAV.

Les mer

Kan jeg begynne i ny jobb mens jeg er sykemeldt?

02. nov 2023 · spørsmål

Jeg er 50% sykemeldt i min faste jobb som er 74 % stilling. Har langvarig sykdom/skade og kan derfor ikke jobbe fullt. Forrige uke fikk jeg et tilbud fra en annen arbeidgiver. Denne jobben passer bedre til mine utfordringer og er mindre fysisk belastende. Kan jeg starte å jobbe for dette firmaet mens jeg er sykemeldt fra min nåværende jobb? Hvor mye kan jeg jobbe da?

Les mer

Kan man drive med daytrading når man er sykemeldt?

25. okt 2023 · spørsmål

Jeg er sykemeldt fra hovedinntekten min som er ENK (mediarelatert), og på fritiden driver jeg med daytrading/swingtrading/aksjer. Har ikke fått noe profitt ennå, men ønsker å fortsette med det nå som jeg er en del hjemme. Er det lov å drive dette når man er sykemeldt? Hvis man eventuelt får profitt, mister man da stønad fra NAV? Til info er pengene som brukes spart opp fra hovedinntekt.

Les mer

Oppsagt under sykemelding

20. jun 2023 · spørsmål

Jeg begynte i en fulltidsjobb med 1 måneds prøvetid. Etter 1 måned sa ikke lederen noe, og jeg fortsetter å jobbe i 4 dager. Jeg ble skadet og er sykemeldt i 1 uke. I løpet av den uken sendte arbeidsgiver en melding om at kontrakten min gikk ut rett etter min første måned. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Får ikke 100 % sykepengegrunnlag fra NAV

20. apr 2023 · spørsmål

Har i 16 år hatt 2 jobber. 1 100 % og en deltidsstilling som brannmann 25,4 % stilling. Er sykemeldt fra hovedarbeidsgiver 100 % men ikke fra brann. Tjener 720 000,- i 100 % stilling som jeg er pr.dd sykemeldt i. Som brannmann tjener jeg i snitt pr.år 209 000,-. Sykepenger blir utbetalt fra NAV og ikke forskuttert fra arbeidsgiver. Saken er at NAV beregner 77,42 % av min samlete inntekt av sykepengegrunnlaget fra arbeidsgiver som jeg tjener 720 000,-. Er dette rett?

Les mer

Grunnlag for permisjonspenger

24. mar 2023 · spørsmål

Jobber i bemanningsbyrå, men er utplassert i bank. Jeg fikk innvilget 100 % jobb ut vikariatet mitt i, dvs ut 31/3-23. Jeg går ut i svangerskapspermisjon 1/4. I februar måned ble jeg sykmeldt, først 40 % så 100 %, fram til permisjonsstart. Sykemeldingsgrunnlaget ble derfor gjennomsnittlig inntekt fra november, desember og januar. Arbeidsgiver mener at sykepengegrunnlaget skal legges til grunn for foreldrepengegrunnlaget. Vil ikke de allerede oppsatte vaktene mine før permisjonsstart telle?

Les mer

Kan man jobbe litt som sykemeldt?

10. mar 2023 · spørsmål

En arbeidstaker er 100 % sykemeldt. Kan en representant av en arbeidsgiver allikevel avtale med en arbeidstaker om å jobbe? F.eks 10 timer ila 2 måneder? Det for å avlaste representanten med arbeidsoppgaver. Det er her ikke snakk om tilrettelegging av arbeid ift sykemeldinga.

Les mer

Jobbet overtid som sykemeldt

22. feb 2023 · spørsmål

Dersom man er sykemeldt 100 %, men velger i enighet med dagligleder å prøve å jobbe litt tilrettelagt i arbeidsgiverperioden og uheldigvis havner på overtid (ikke pålagt). Har man da krav på overtidsbetaling?

Les mer

Sykemeldt i vikariat

22. feb 2023 · spørsmål

Hvis man har vikariat i 4 måneder, men blir sykemeldt etter 3 måneder i vikariat. Blir man da sykemeldt ut vikariatet, den resterende måneden? Eller kan man fortsette å være sykemeldt videre etter vikariatet er gått ut, og få utbetalt samme lønn?

Les mer

Mister overtidsbetaling som sykemeldt

09. feb 2023 · spørsmål

Var satt opp på et overtidsskift, men ble sykemeldt før jeg fikk jobbet det. Har jeg krav på overtidsbetaling for dette skiftet når jeg ikke jobbet det?

Les mer

Arbeidsgiver endrer lønn fra fast til timebetalt

09. feb 2023 · spørsmål

Arbeidsgiver har gitt muntlig beskjed om at de skal endre lønnsvilkårene fra fastlønn til timebetaling uten at arbeidstakere kan si noe på det. Arbeidsgiver har også sagt det ikke er noe vits i å komme tilbake til jobb etter sykmelding, da de kommer til å gi arbeidstaker oppsigelse om det skjer.

Les mer

Jobben forverrer angst og depresjon

21. des 2022 · spørsmål

Jeg startet i vikar stilling på 1 års kontrakt i august. Jeg hater jobben og depresjonen og angsten min har blitt mye verre enn før. Bare tanken på å dra på jobb gir meg angst. Jeg klarer ikke sove og har aldri hatt det så ille mentalt. Det er 3 måneders oppsigelsestid, men jeg tror seriøst ikke at jeg klarer å holde ut så lenge. Jeg tørr ikke å snakke med sjefene mine om det da de ikke har noe medfølelse eller forståelse for sånne ting. Jeg skal til fastlegen min snart. Hva skal jeg gjøre?

Les mer

Sykemeldt og to arbeidsgivere

14. nov 2022 · spørsmål

Jeg er ansatt hos to arbeidsgivere. Hos arbeidsgiver 1 har jeg en 100 % stilling (dagarbeid), mens jeg har en varierende stillingsprosent hos arbeidsgiver 2 (nattarbeid). Jeg ble nylig sykemeldt fra min 100 % stilling hos arbeidsgiver 1. Jeg har vært tydelig fra dag 1 at jeg ønsker tilrettelegging. Dette har ikke arbeidsgiver 1 gjort. Hos arbeidsgiver 2 har arbeidet vært tilrettelagt, og jeg har gjort tilrettelagt arbeid. Nå vil arbeidsgiver 1 rapportere meg til NAV for svindel. Kan de gjøre det?

Les mer