Sykemelding

Innhold

Får ikke bonus pga sykemelding

29. sep 2022 · spørsmål

I firmaet jeg arbeider mottar vi en årlig bonus som utbetalt i juni og desember. I september 21 ble jeg sykemeldt og fikk ikke bonus til jul. Argumentet (startet i september) er at jeg ikke har noe kontrakt om bonus. Alle fast ansatte har en muntlig avtale om bonus som har vært utbetalt i x antall år, også i desember 21. En annen ansatt som var sykemeldt fikk bonus både i juni og desember. Kan arbeidsgiver forskjellsbehandle på denne måten? Jeg fikk bonus ved 2 barselpermisjoner.

Les mer

Arbeidsoppgaver etter langvarig sykemelding

14. sep 2022 · spørsmål

Jeg er leder i et konsern og ble sykemeldt pga arbeidsbelastning i 1 år. Jeg er nå tilbake 100 % etter en opptrapping og med tilpasset arbeidsoppgaver. Jeg skal nå ha møte med min leder og HR der vi har en diskusjon om jeg skal tilbake til min gamle jobb. Jeg kan få en annen jobb i konsernet. Hvis jeg tar en annen jobb i konsernet, kan jeg da beholde min gamle lønn, bonus og andre goder, hvis jeg får tilbud om en jobb på et lavere nivå?

Les mer

Betalt overtid for pålagte møter med AAP

20. jun 2022 · spørsmål

Eg jobbar 80%, og har 20% arbeidsavklaring/sjukmeldt. Det er kveldsmøte o.l. i bedrifta. Har eg rett på overtidsbetalt når eg deltar på desse? Har til no ikkje ført opp ein time kveldsmøte på timelista eller meldekort, då eg ville mista AAP for å ha overstige 80%. Det er pålagde møter på ein time her og der. Det er blitt til mange etterkvart. Vanlegvis leverer vi overtidslistene no/kvar sjette månad.

Les mer

Rett på betalt overtid ved sykemelding

20. jun 2022 · spørsmål

Jeg ble 20 % sykemeldt. Ettersom jeg følte meg fin, gikk jeg på jobb. Etter en uke ut i "sykemeldingen" ba jeg om å bli friskmeldt og få fjernet sykemeldingen. Jeg jobbet overtid noen dager, etter jeg hadde bedt om at sykemeldingen ble fjernet. Har jeg rett på betalt overtid? Jeg jobbet fulle uker på 37,5 time + flere timer ekstra.

Les mer

Kan man si opp en som er sykemeldt?

14. jun 2022 · spørsmål

Vi ansatte en person den 24/3-22 med prøvetid på 3 mnd. Innser ganske tidlig at hen ikke er nok faglig dyktig. Tok en samtale med hen for å gi veiledning og en advarsel 25/4 i håp om forbedring. Ser etter et par uker at her trengs mer utdanning og tenker på å gi oppsigelse, men velger å vente med info om drøftingsmøte til etter pinsen. 2/6 blir hen sykemeldt, og det ser ut som at hen ikke kommer tilbake på lenge. Kan oppsigelse gis nå i slutten av prøveperioden selv om om hen ble sykemeldt?

Les mer

Får ikke betalt for sykedager

08. jun 2022 · spørsmål

Har arbeidsgiver lov å kutter/fjerner mine vakter/timer når jeg er sykmeldt? Jeg ser at arbeidsgiver har fjernet mine vakter slik at jeg ikke får betalt for de dagene jeg skal egentlig være på jobb av de første 16 kalender dager(arbeidsgiverperioden) I kontrakten står det 100 % faststilling. Dette er ikke første gang jeg opplever at arbeidsgiver fjerner mine vakter pga av jeg er syk/sykmeldt. I fjor var jeg syk pga covid-19. Tok meg egenmelding (3 dager). Jeg fikk ikke betalt da heller.

Les mer

Jobbe når man er sykemeldt

09. mai 2022 · spørsmål

Jeg er 80 % sykemeldt fra 100 % stilling pga kronisk utmattelse. Nå har jeg fått ny jobb og nytt yrke som jeg kan mestre med mine utfordringer. Er det lov å starte i denne jobben mens jeg er sykemeldt? Dette går ikke utover den ene dagen jeg jobber i «gammel» jobb.

Les mer

Fått kutt i timer etter sykemelding

06. mai 2022 · spørsmål

Arbeidsgiver kuttet ned timene min etter at jeg har vært sykmeldt. Er det lovlig? Står 16 timer i uka i kontrakten. Arbeidsgiveren sier hvilken kunde som har klaget på meg ansikt til ansikt, men når jeg spør om dokumentasjon på papir, blir det avvist, med tanke på at de sier det er konfidensiell informasjon og at det ikke har noe å si hvem som klager (altså arbeidsgiveren eller kunden).

Les mer

Øke stillingsprosent under sykemelding

28. mar 2022 · spørsmål

Jeg er ansatt i en ca 50 % midlertidig stilling (18 timer i uken), frem til juni. Jeg er nå gravid i uke 12,og har vært sykemeldt i noen uker. Min leder har sagt at hun kommer til å forlenge vikariatet. For meg ville det vært en fordel med tanke på foreldrepenger om stillingsprosenten økes. Leder ønsker å gjøre det som er best for meg, men er usikker på jusen i denne situasjonen. Er det noen lovmessige betenkeligheter ved å utvide stillingsprosenten til en gravid i sykemelding?

Les mer

Må levere tilbake firmabil under sykemelding

23. mar 2022 · spørsmål

Har vært sykemeldt mer enn 3 mnd. Fikk fredag e-post fra arbeidsgiver med beskjed om å levere inn firmabilen jeg disponerer førstkommende onsdag. I kontrakten fra 2008 står det at jeg disponerer firmabil da stillingen innebærer div leveranser, samt henting av deler til produksjon ved behov. Som økonomi og lønningsansvarlig er dette sporadiske oppgaver. Ny daglig leder krever bilen tilbakelevert fordi jeg ikke har bruk for bil under sykefravær. Kan jeg kreve kompensasjon i lønn? Kun meg/barn i huset.

Les mer

Mobbing – du kan få erstatning etter mobbing på jobben

13. aug 2015 · artikkel

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet, og fastslår blant annet at arbeidet skal tilrettlegges slik at arbeidstakerens integritet og verdighet ivaretas. Ingen skal utettes for trakassering eller annen utilbørlig oppførsel. Arbeidstakere skal så langt der er mulig, beskyttes mot vold, trusler og andre psykiske belastninger. Dersom mobbing på arbeidsplassen fører til økonomisk tap, kan arbeidstakeren ha krav […]
Les mer

Personskade – advokatens råd ved personskade

05. aug 2015 · artikkel

Det er strenge krav til bevis i erstatningssaker etter ulykker, og det er viktig å sikre bevis på selve ulykkesstedet, for eksempel etter en trafikkulykke. Advokatenes råd er å tilkalle politiet hvis dette er mulig. I tillegg bør du snakke med vitner, skaffe deres navn og telefonnummer, og ta bilder som kan brukes som dokumentasjon. […]
Les mer