Sykemelding

Innhold

Permittert i sykemeldingstiden

05. jun 2024 · spørsmål

Jeg er arbeidstaker i et privat selskap. Jeg ble sykemeldt og mens jeg var sykemeldt ble jeg permittert. Jeg kan utføre oppgavene som mine kolleger utfører. Jeg har lengst ansiennitet av de ansatte, jeg har bred og relevant kompetanse. Hva er mine rettigheter om jeg nå blir friskmeldt og det potensielt nærmer seg en ny permitteringsrunde? Begrunnelsen for permittering var anbud vi ikke fikk og at jeg allerede var sykemeldt. I bedriften arbeides det daglig med oppgaver jeg kan utføre.

Les mer

Får man betalt for røde dager når man er sykemeldt?

29. mai 2024 · spørsmål

Ser som at arbeidsgiver min vil betale sykepenger etter arbeidsgiverperioden (16 dager). Jeg jobber på hotell med timelønn.Må de også betale meg tillegg, og doble på røde dager at jeg var syk?

Les mer

Får man lønnsøkning når man er sykemeldt?

27. mai 2024 · spørsmål

Hvis man er sykemeldt under en lønnsøkning og NAV utbetaler sykepengene. Forstår jeg det riktig at NAV ikke forhøyer lønnen, men arbeidsgiver betaler den nye lønnen når man kommer i arbeid igjen + etterbetaling av pengene man har "tapt" fra NAV i for eksempel 2 mnd?

Les mer

Kan arbeidsgiver trekke lønnstillegg ved sykemelding?

29. apr 2024 · spørsmål

Er sjukmeldt i privat omsorgstiltak der eg er fast tilsett i heil stilling i såkalla medleverturnus. Ordinær turnus er heildøgnsvakter inkl helg/høgtider som utgjer eit fast tillegg på lønn kvar mnd, ca. 5000,-. Har fått melding fra arbeidsgjever at dette tillegget blir trekt ved sjukefravær/sjukmelding. Er dette lovleg? Er det da NAV som skal kompensere for dette?

Les mer

Innkalt til drøftelsesmøte

22. apr 2024 · spørsmål

Jeg er på sykmelding fra 2.04-12.04 og kanskje blir mer. Men i dag jeg fått brev fra arbeidsgiver med innkalt drøftelsesmøte 11.04 uten grunn. Hva kan du tipse for meg for forberede seg? Jeg har allerede spurt om tema og venter svar. Det er dårlig økonomi i selskapet og jeg føler at de vil bytte min fastavtale til vikaravtale. De har gjort noe med andre kollegene mine.

Les mer

Beregning av sykepenger

19. apr 2024 · spørsmål

Jeg har til vanlig en 100 prosent stilling innen helsevesenet. Søkte 50% permisjon i 6 mnd uten lønn. Det ser nå ut til at jeg muligens blir sykemeldt fra min 50% pga. en mulig operasjon litt frem i tid. Jeg lurer på følgende: Hvis jeg fortsatt er sykemeldt, når jeg egentlig skal begynne å jobbe 100% igjen, får jeg da sykepenger for full stilling? Jeg går rett i ferie 1.juli. Eller må jeg jobbe i noen uker, før jeg har krav på 100 prosent sykepenger?

Les mer

Kan arbeidsgiver trekke tillegg ved sykemelding?

16. apr 2024 · spørsmål

Jobber i eit privat omsorgstiltak med medleverturnus som har ordinære vakter også i høgtider. Skulle til rett jobbe påskehelga, men vart sjukmeldt i perioden og ser no at arbeidsgjevar har trekt mine tillegg. Har eg ikkje krav på dette når sjukmelding treffer på høgtid? Jobber i privat sektor og ser at det er mange ulike regler fra det kommunale, men arbeidsmiljølova skal vel vere lik?

Les mer

Kan arbeidsgiver nekte meg sommerjobb grunnet sykemelding?

15. apr 2024 · spørsmål

Jeg er vikar og har jobbet hos samme arbeidsgiver siden 2018. På grunn av studier har jeg alltid jobbet fulltid om sommeren, men resten av året har det variert. Noen perioder har jeg jobbet tilnærmet fullt og andre perioder har det vært lite eller ingen jobbing, men jeg har alltid fått jobbe så mye jeg vil når jeg kan. Nå har jeg vært sykemeldt i ca. 4 måneder og jeg er redd jeg ikke får sommerjobb selv om jeg blir friskmeldt før dette. Kan arbeidsgiver velge å ikke ansette meg grunnet sykemeldingen?

Les mer

Hva skjer med sykemelding når man bytter jobb?

11. mar 2024 · spørsmål

Er sykemeldt fra en 100 % stilling. Er avhengig av sykepengene inntil videre og vil jobbe 40 % til 1. juli i ny jobb. Dette pga grovt brudd på arbeidsmiljølov og § 396 lønnstyveri. Hvordan går jeg frem ift oppsigelsen, da jeg trenger pengene fra NAV og trenger å få sagt opp for å starte i ny jobb.

Les mer

Sykemeldt under prøveperiode

19. feb 2024 · spørsmål

Jeg er sykemeldt under prøveperioden. Har avtalt slutt på arbeidsforhold med arbeidsgiver. Har mottatt sykepenger fra arbeidsgiver og NAV. Hva skjer med fortsettelsen? Kan jeg fortsatt forvente sykepenger fra NAV siden jeg står uten arbeidsgiver?

Les mer

Kan jeg jobbe selv om jeg er 100% sykmeldt

07. feb 2024 · spørsmål

Jeg er nettopp blitt 100% sykemeldt. Kan jeg jobbe noen timer nå og da etter avtale med arbeidsgiver? Arbeidsgiver har vel 16 dager der han betaler hele min lønn uansett. Vil det være forskjell på å jobbe litt disse 16 dagene kontra etter de 16 dagene? Hvordan raporteres dette inn, slik at dette blir rett i forhold til lønn/sykepenger?

Les mer

Levere tilbake firmabil under sykemelding

02. feb 2024 · spørsmål

Jeg har vært sykemeldt i en lenger periode og har firmabil som jeg skatter av. Arbeidsgiver ønsker å få tilbake bilen. I arbeidsavtalen min står det at arbeidsgivers bilregler gjelder. De endret i dag bilreglene til at bilen må leveres inn etter 3 måneders sykemelding. Kan de kreve å få tilbake bilen min?

Les mer

Utvidelse av forsikringen var ikke gyldig grunnet sykemelding

20. des 2023 · spørsmål

Jeg har pensjonsforsikring gjennom jobben, nå har jeg blitt ufør grunnet godkjent yrkesskade. Jeg ble sykemeldt desember 2022 og har vært sykemeldt frem til nå. Til og begynne med var det bare betalingsfritak inkludert i forsikringen. Men i juni 2023 ble det lagt til pensjonsforsikring og barnetillegg. Jeg søkte da om erstatning og fikk kun betalingsfritak grunnet sykemelding. Det var ikke gyldig at de ekstra dekningene ble lagt til. Er det riktig?

Les mer

Kan man jobbe et annet sted når man er sykemeldt?

18. des 2023 · spørsmål

Har en 60 % stilling og er tilkallingsvakt på en annen jobb. Jeg er 100 % sykemeldt fra min 60 % stilling. Den andre jobben (helt annen type jobb) jobber jeg på når de trenger hjelp. Jeg har lov til å gjøre dette? NAV klarer ikke å finne ut hvordan dette gjøres mtp utbetaling. Har ventet i et par mnd på svar. Hvordan gjøres denne beregningen? Jeg får ulike svar hver gang jeg prater med de.

Les mer

Kan man bli sagt opp når man er sykmeldt?

07. des 2023 · spørsmål

Ble sykmeldt begrunnet problemer med nakken som jeg fikk da jeg var på jobb. Onsdag etter jeg ble sykmeldt fikk jeg vite at avdelingen jeg jobber på skal bli lagt ned, fikk skriftlig oppsigelse noen dager etter kan dem si meg opp og ha oppsigelsestiden under sykmeldinger?

Les mer

Tilbake i jobb etter langtidssykemelding

29. nov 2023 · spørsmål

Jeg er langtidssykemeldt. Nå jobber jeg 50%, ønsker å komme tilbake 100% når jeg når maksdato om en måned. Leder mener at dersom jeg kan komme tilbake da kan jeg komme tilbake fullt nå. Leder mener at det er dårlig moral om jeg velger å vente, og at jeg påvirker sykefraværet til andre på jobb gjennom å være sykemeldt. Har h*n lov å si dette til meg? Hva er mine rettigheter dersom jeg velger å vente med å begynne fullt? Hva kan skje om jeg ikke følger leders ønske?

Les mer

Kan man begynne i ny jobb før sykemelding er ferdig?

23. nov 2023 · spørsmål

Er sykemeldt fra min jobb, 100 %, pga interne ting. Legen har gitt klarsignal om at jeg kan jobbe på min ekstra jobb. Så har jeg fått ny jobb, 100 % stilling. Kan jeg begynne hos ny arbeidsgiver mens jeg er sykemeldt i min oppsigelsestid? Min arbeidsgiver betaler lønn i sykemeldingsperioden, ikke NAV.

Les mer

Kan jeg begynne i ny jobb mens jeg er sykemeldt?

02. nov 2023 · spørsmål

Jeg er 50% sykemeldt i min faste jobb som er 74 % stilling. Har langvarig sykdom/skade og kan derfor ikke jobbe fullt. Forrige uke fikk jeg et tilbud fra en annen arbeidgiver. Denne jobben passer bedre til mine utfordringer og er mindre fysisk belastende. Kan jeg starte å jobbe for dette firmaet mens jeg er sykemeldt fra min nåværende jobb? Hvor mye kan jeg jobbe da?

Les mer

Kan man drive med daytrading når man er sykemeldt?

25. okt 2023 · spørsmål

Jeg er sykemeldt fra hovedinntekten min som er ENK (mediarelatert), og på fritiden driver jeg med daytrading/swingtrading/aksjer. Har ikke fått noe profitt ennå, men ønsker å fortsette med det nå som jeg er en del hjemme. Er det lov å drive dette når man er sykemeldt? Hvis man eventuelt får profitt, mister man da stønad fra NAV? Til info er pengene som brukes spart opp fra hovedinntekt.

Les mer

Oppsagt under sykemelding

20. jun 2023 · spørsmål

Jeg begynte i en fulltidsjobb med 1 måneds prøvetid. Etter 1 måned sa ikke lederen noe, og jeg fortsetter å jobbe i 4 dager. Jeg ble skadet og er sykemeldt i 1 uke. I løpet av den uken sendte arbeidsgiver en melding om at kontrakten min gikk ut rett etter min første måned. Hva kan jeg gjøre?

Les mer