Sykemelding

Innhold

Sykemeldt fjernet fra alle timelister i fremtiden

26. okt 2021 · spørsmål

Jeg jobber som bartender 2 dager fast i uken + ekstra når det trengs. Nå er jeg sykemeldt, og arbeidsgiver har fjernet meg fra alle timelister i fremtiden og gitt disse til en ny ansatt. Er dette virkelig lov? Hva kan jeg gjøre? Har ikke kontrakt, men har fått denne avtalen skriftlig på melding og muntlig.

Les mer

Starte AS mens man er sykemeldt

18. okt 2021 · spørsmål

Har fast jobb 80 %. Jobber resten (en dag i uken) som hobby et halvt år nå. Planla å åpne AS for å kunne bygge meg opp gradvis siden ting går, men ikke helt for at det skal være en full jobb. Planen var å starte AS og jobbe kun en dag i uken som planlagt. Plutselig fikk jeg problemer med helsen og måtte avbryte alle planene om den store drømmen til å bygge seg opp. Har fortsatt drømmen og lurer på om jeg kan fortsatt starte AS mens sykemeldt og jobbe meg opp rolig så ting beveger seg.

Les mer

Jobbe i enkeltpersonforetak når man er sykemeldt

01. sep 2021 · spørsmål

Jeg er sykemeldt fra 70 % fast stilling. Mål med sykemeldingen er å få ro rundt en medisinsk prosess som medfører mye reising, mye medisiner og mye psykisk ubalanse. Jeg er 40 % ufør (NAV har beløpsgrense for avkorting av uføretrygd og henger seg ikke opp i at totalprosent blir mer enn 100). Jeg har et enkeltmannsforetak og ønsker å jobbe litt (4-5 timer pr uke) i månedene som kommer. Denne jobben er mindre utfordrende for meg enn min vanlige stilling, samt fleksibel ift tid. Er dette lov?

Les mer

Jobbe i ENK når man er sykemeldt

01. sep 2021 · spørsmål

Kan jeg være sykemeldt i min faste jobb som er 70 % men samtidig jobbe som selvstendig næringsdrivende? Jeg har nettopp startet enkelpersonforetak. Jeg har fått oppdrag fremover og skal jobbe 2 dager i uken for et firma mens jeg er sykemeldt fra faste jobben. I mitt enk skal jeg jobbe med "kontorjobb" som krever minimalt fysisk aktivitet. I fastjobben kreves det mye fysisk aktivitet daglig. Har jeg rett på sykepenger fra NAV selv om jeg har næringsinntekt ved siden? Hvem avgjør dette?

Les mer

Bedrift vurderer å si opp sykemeldt ansatt

31. aug 2021 · spørsmål

Er ansatt i en stor bedrift med sikkert 200 ansatte. Jeg opplever å være godt likt i jobben. Har vært sykemeldt siden 1. jan 2021. Nå kommer det frem at arbeidsgiver har fortalt en nær kollega av meg at jeg vurderes sagt opp om jeg ikke er tilbake i 100 prosent når sykepengene avsluttes. Trusselen om oppsigelse er gjengitt av min kollega og sendt til meg som et slags referat av «hva arbeidsgiver egentlig tenker». Er dette lovlig opptreden av en arbeidsgiver ? Og kan jeg sies opp tross behandling?

Les mer

Skal bonuser regnes med i sykepengegrunnlaget?

26. aug 2021 · spørsmål

Jeg har en fast jobb som selger, vært ansatt i over 10 år. Har en fast lønn og en garantiprovisjon. Jeg har blitt sykemeldt over en periode. Ser at jeg ikke har fått garantiprovisjonen men kun fastlønn. Arbeidsgiver betaler lønn under sykefraværet. Er det slik at garantiprovisjonen bortfaller ved sykemelding?

Les mer

Krav på lønn i smittekarantene?

17. aug 2021 · spørsmål

Skoleelev, sommerjobb, måtte i karantene, hadde vært i nærkontakt, heldigvis negativ test. Hva med lønn i disse 6 arbeidsdagene han ikke kunne møte på jobb? Er han berettiget til noe inntekt?

Les mer

Sykemeldt i oppsigelsesperiode

17. aug 2021 · spørsmål

03/08/21 får vi oppsigelse fordi ansatte skal starte på heltidstudie fra 17/08/21. Oppsigelsestid er 3 måneder, men det er ok å la ansatt gå for å starte studie 17/08. Ansatte har vært sykemeldt en stund og siste sykemelding er frem til 31/08/21. Blir oppsigelsestid frem til 17/08? NAV vil utbetale frem til 31/08 (sykemelding) eller frem til 16/08 (start av skole) eller frem til 03/08/21 når oppsigelsesperiode starter og arbeidsgiver må betale oppsigelsesperiode frem til studie starter?

Les mer

Oppsagt etter sykemelding

10. aug 2021 · spørsmål

Jeg er en gutt på 23 år. Som har vært 100 % sykemeldt i en uke. Etter en uke så var jeg ikke helt frisk ennå, men jeg bestemte meg for å gå på jobb uansett. Men da jeg dro på jobb så første ting sjefen sier var at hu skulle ha en samtale med meg. Da sier hu at det er ingen som ønsker deg på jobb her lenger og jeg ble sendt hjem uten at hu har sagt meg opp eller noe annet. Hva burde jeg gjøre? Jeg føler meg veldig stresse tog urettferdig behandlet.

Les mer

Får ikke sykepenger for tilbakedatert sykemelding

31. mai 2021 · spørsmål

Har jeg rett til sykepenger hvis jeg har sendt min sykemelding 27 dager etter at jeg var syk? Jeg var syk fra 15. april - 30. april og jeg gav beskjed til arbeidsgiveren muntlig og skriftlig. Da min lønn kom 25. mai så jeg at jeg ikke har fått sykepenger. Arbeidsgiver sa at jeg har ikke rett til sykepenger pga. tilbakedatert sykemelding. Men jeg har kontaktet min lege og har nå fått godkjent sykemelding for den perioden. Men arbeidsgiver nekter å gi meg sykepenger. Hva skal jeg gjøre?

Les mer

Mobbing – du kan få erstatning etter mobbing på jobben

13. aug 2015 · artikkel

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet, og fastslår blant annet at arbeidet skal tilrettlegges slik at arbeidstakerens integritet og verdighet ivaretas. Ingen skal utettes for trakassering eller annen utilbørlig oppførsel. Arbeidstakere skal så langt der er mulig, beskyttes mot vold, trusler og andre psykiske belastninger. Dersom mobbing på arbeidsplassen fører til økonomisk tap, kan arbeidstakeren ha krav […]
Les mer

Personskade – advokatens råd ved personskade

05. aug 2015 · artikkel

Det er strenge krav til bevis i erstatningssaker etter ulykker, og det er viktig å sikre bevis på selve ulykkesstedet, for eksempel etter en trafikkulykke. Advokatenes råd er å tilkalle politiet hvis dette er mulig. I tillegg bør du snakke med vitner, skaffe deres navn og telefonnummer, og ta bilder som kan brukes som dokumentasjon. […]
Les mer