Sykemelding

Innhold

Jobbe når man er sykemeldt

09. mai 2022 · spørsmål

Jeg er 80 % sykemeldt fra 100 % stilling pga kronisk utmattelse. Nå har jeg fått ny jobb og nytt yrke som jeg kan mestre med mine utfordringer. Er det lov å starte i denne jobben mens jeg er sykemeldt? Dette går ikke utover den ene dagen jeg jobber i «gammel» jobb.

Les mer

Fått kutt i timer etter sykemelding

06. mai 2022 · spørsmål

Arbeidsgiver kuttet ned timene min etter at jeg har vært sykmeldt. Er det lovlig? Står 16 timer i uka i kontrakten. Arbeidsgiveren sier hvilken kunde som har klaget på meg ansikt til ansikt, men når jeg spør om dokumentasjon på papir, blir det avvist, med tanke på at de sier det er konfidensiell informasjon og at det ikke har noe å si hvem som klager (altså arbeidsgiveren eller kunden).

Les mer

Øke stillingsprosent under sykemelding

28. mar 2022 · spørsmål

Jeg er ansatt i en ca 50 % midlertidig stilling (18 timer i uken), frem til juni. Jeg er nå gravid i uke 12,og har vært sykemeldt i noen uker. Min leder har sagt at hun kommer til å forlenge vikariatet. For meg ville det vært en fordel med tanke på foreldrepenger om stillingsprosenten økes. Leder ønsker å gjøre det som er best for meg, men er usikker på jusen i denne situasjonen. Er det noen lovmessige betenkeligheter ved å utvide stillingsprosenten til en gravid i sykemelding?

Les mer

Må levere tilbake firmabil under sykemelding

23. mar 2022 · spørsmål

Har vært sykemeldt mer enn 3 mnd. Fikk fredag e-post fra arbeidsgiver med beskjed om å levere inn firmabilen jeg disponerer førstkommende onsdag. I kontrakten fra 2008 står det at jeg disponerer firmabil da stillingen innebærer div leveranser, samt henting av deler til produksjon ved behov. Som økonomi og lønningsansvarlig er dette sporadiske oppgaver. Ny daglig leder krever bilen tilbakelevert fordi jeg ikke har bruk for bil under sykefravær. Kan jeg kreve kompensasjon i lønn? Kun meg/barn i huset.

Les mer

Får man betalt overtid ved sykemelding?

15. mar 2022 · spørsmål

Jobber som lærer. I timeplanen/arbeidsplanen er lagt inn en 3 dagers tur med overnatting med elever. På denne turen får vi overtidsbetalt for kvelds og nattarbeid etter fast avtale. Har man krav på å få overtidsbetalt hvis man blir syk rett før avreise, ettersom dette er avtalt arbeid/overtid?

Les mer

Sykemeldt i utlandet

14. mar 2022 · spørsmål

Er sykemeldt, men ønsker ikke å gå ut av folketrygden. Da jeg har forloveren min i Spania, og vi har ikke bestemt oss hvor vi skal bo/ tenker helst Norge men ingen av oss er klar ennå. Hvor lenge kan jeg være i Spania når jeg er sykemeldt, og både beholde sykepenger/ være medlem av folketrygden. Hvor lang tid tar det å bli medlem av folketrygden igjen etter at man er blitt meldt ut av folketrygden? Forresten vil man opparbeide seg pensjon etc fra der man sluttet/ begynner man alt på nytt?

Les mer

Kan sjefen kreve at man jobber under sykemelding?

14. mar 2022 · spørsmål

Kan arbeidsgiver kreve at jeg må dekke mine vakter når jeg er 100 % sykmeldt? Jobber som butikksjef i klesbutikk. Ble syk forrige uke og ble sykmeldt av legen min torsdag-lørdag. Min regionsjef krever at jeg skal dekke opp mine vakter selv. Har hun lov til det? Det er svært mye sykdom for tiden og vanskelig å få noen fra andre avdelinger til å stille opp. Kan man pålegge ansatte i egen avdeling å jobbe selv om de sier nei fordi de har en avtale?

Les mer

Hvem skal skaffe vikar for sykemeldt?

14. mar 2022 · spørsmål

Ved 10 0% sykemelding, er det arbeidsgiver eller arbeidstaker sin oppgave å få vikarer til vaktene sine? Kan arbeidsgiver kreve at den sykemeldte må selv arbeide hvis ingen andre ansatte kan ta vaktene for deg?

Les mer

Arbeidsgiver krever egenmelding i stedet for sykemelding

03. mar 2022 · spørsmål

Jeg har vært sykemeldt i en periode på 19 dager. Jeg er ansatt 100 % på et sykehjem i en kommune. Arbeidsgiver kommer i etterkant av sykemeldingen og krever jeg skal bruke 8 dager egenmelding i først del av min sykemelding. Og arbeidsgiver har levert egenmelding for meg, uten min samtykke, og i min sykemeldingsperiode. Har de rett til å gjøre det? Jeg har prøvd å ha en dialog med de via mail uten å få svar.

Les mer

Sykelønn under oppsigelsestiden

16. feb 2022 · spørsmål

Jeg leverte oppsigelsen min i går, og fikk svar i dag at den er mottatt. Jeg fikk tilbake i svar at jeg har tre måneders oppsigelse. Fortiden er jeg sykmeldt. Får jeg da lønn for tre måneder eller får jeg bare lønn ut februar måned?

Les mer

Mobbing – du kan få erstatning etter mobbing på jobben

13. aug 2015 · artikkel

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet, og fastslår blant annet at arbeidet skal tilrettlegges slik at arbeidstakerens integritet og verdighet ivaretas. Ingen skal utettes for trakassering eller annen utilbørlig oppførsel. Arbeidstakere skal så langt der er mulig, beskyttes mot vold, trusler og andre psykiske belastninger. Dersom mobbing på arbeidsplassen fører til økonomisk tap, kan arbeidstakeren ha krav […]
Les mer

Personskade – advokatens råd ved personskade

05. aug 2015 · artikkel

Det er strenge krav til bevis i erstatningssaker etter ulykker, og det er viktig å sikre bevis på selve ulykkesstedet, for eksempel etter en trafikkulykke. Advokatenes råd er å tilkalle politiet hvis dette er mulig. I tillegg bør du snakke med vitner, skaffe deres navn og telefonnummer, og ta bilder som kan brukes som dokumentasjon. […]
Les mer