Sykemelding

Innhold

Får ikke 100 % sykepengegrunnlag fra NAV

20. apr 2023 · spørsmål

Har i 16 år hatt 2 jobber. 1 100 % og en deltidsstilling som brannmann 25,4 % stilling. Er sykemeldt fra hovedarbeidsgiver 100 % men ikke fra brann. Tjener 720 000,- i 100 % stilling som jeg er pr.dd sykemeldt i. Som brannmann tjener jeg i snitt pr.år 209 000,-. Sykepenger blir utbetalt fra NAV og ikke forskuttert fra arbeidsgiver. Saken er at NAV beregner 77,42 % av min samlete inntekt av sykepengegrunnlaget fra arbeidsgiver som jeg tjener 720 000,-. Er dette rett?

Les mer

Grunnlag for permisjonspenger

24. mar 2023 · spørsmål

Jobber i bemanningsbyrå, men er utplassert i bank. Jeg fikk innvilget 100 % jobb ut vikariatet mitt i, dvs ut 31/3-23. Jeg går ut i svangerskapspermisjon 1/4. I februar måned ble jeg sykmeldt, først 40 % så 100 %, fram til permisjonsstart. Sykemeldingsgrunnlaget ble derfor gjennomsnittlig inntekt fra november, desember og januar. Arbeidsgiver mener at sykepengegrunnlaget skal legges til grunn for foreldrepengegrunnlaget. Vil ikke de allerede oppsatte vaktene mine før permisjonsstart telle?

Les mer

Kan man jobbe litt som sykemeldt?

10. mar 2023 · spørsmål

En arbeidstaker er 100 % sykemeldt. Kan en representant av en arbeidsgiver allikevel avtale med en arbeidstaker om å jobbe? F.eks 10 timer ila 2 måneder? Det for å avlaste representanten med arbeidsoppgaver. Det er her ikke snakk om tilrettelegging av arbeid ift sykemeldinga.

Les mer

Jobbet overtid som sykemeldt

22. feb 2023 · spørsmål

Dersom man er sykemeldt 100 %, men velger i enighet med dagligleder å prøve å jobbe litt tilrettelagt i arbeidsgiverperioden og uheldigvis havner på overtid (ikke pålagt). Har man da krav på overtidsbetaling?

Les mer

Sykemeldt i vikariat

22. feb 2023 · spørsmål

Hvis man har vikariat i 4 måneder, men blir sykemeldt etter 3 måneder i vikariat. Blir man da sykemeldt ut vikariatet, den resterende måneden? Eller kan man fortsette å være sykemeldt videre etter vikariatet er gått ut, og få utbetalt samme lønn?

Les mer

Mister overtidsbetaling som sykemeldt

09. feb 2023 · spørsmål

Var satt opp på et overtidsskift, men ble sykemeldt før jeg fikk jobbet det. Har jeg krav på overtidsbetaling for dette skiftet når jeg ikke jobbet det?

Les mer

Arbeidsgiver endrer lønn fra fast til timebetalt

09. feb 2023 · spørsmål

Arbeidsgiver har gitt muntlig beskjed om at de skal endre lønnsvilkårene fra fastlønn til timebetaling uten at arbeidstakere kan si noe på det. Arbeidsgiver har også sagt det ikke er noe vits i å komme tilbake til jobb etter sykmelding, da de kommer til å gi arbeidstaker oppsigelse om det skjer.

Les mer

Jobben forverrer angst og depresjon

21. des 2022 · spørsmål

Jeg startet i vikar stilling på 1 års kontrakt i august. Jeg hater jobben og depresjonen og angsten min har blitt mye verre enn før. Bare tanken på å dra på jobb gir meg angst. Jeg klarer ikke sove og har aldri hatt det så ille mentalt. Det er 3 måneders oppsigelsestid, men jeg tror seriøst ikke at jeg klarer å holde ut så lenge. Jeg tørr ikke å snakke med sjefene mine om det da de ikke har noe medfølelse eller forståelse for sånne ting. Jeg skal til fastlegen min snart. Hva skal jeg gjøre?

Les mer

Sykemeldt og to arbeidsgivere

14. nov 2022 · spørsmål

Jeg er ansatt hos to arbeidsgivere. Hos arbeidsgiver 1 har jeg en 100 % stilling (dagarbeid), mens jeg har en varierende stillingsprosent hos arbeidsgiver 2 (nattarbeid). Jeg ble nylig sykemeldt fra min 100 % stilling hos arbeidsgiver 1. Jeg har vært tydelig fra dag 1 at jeg ønsker tilrettelegging. Dette har ikke arbeidsgiver 1 gjort. Hos arbeidsgiver 2 har arbeidet vært tilrettelagt, og jeg har gjort tilrettelagt arbeid. Nå vil arbeidsgiver 1 rapportere meg til NAV for svindel. Kan de gjøre det?

Les mer

Får ikke bonus pga sykemelding

29. sep 2022 · spørsmål

I firmaet jeg arbeider mottar vi en årlig bonus som utbetalt i juni og desember. I september 21 ble jeg sykemeldt og fikk ikke bonus til jul. Argumentet (startet i september) er at jeg ikke har noe kontrakt om bonus. Alle fast ansatte har en muntlig avtale om bonus som har vært utbetalt i x antall år, også i desember 21. En annen ansatt som var sykemeldt fikk bonus både i juni og desember. Kan arbeidsgiver forskjellsbehandle på denne måten? Jeg fikk bonus ved 2 barselpermisjoner.

Les mer

Arbeidsoppgaver etter langvarig sykemelding

14. sep 2022 · spørsmål

Jeg er leder i et konsern og ble sykemeldt pga arbeidsbelastning i 1 år. Jeg er nå tilbake 100 % etter en opptrapping og med tilpasset arbeidsoppgaver. Jeg skal nå ha møte med min leder og HR der vi har en diskusjon om jeg skal tilbake til min gamle jobb. Jeg kan få en annen jobb i konsernet. Hvis jeg tar en annen jobb i konsernet, kan jeg da beholde min gamle lønn, bonus og andre goder, hvis jeg får tilbud om en jobb på et lavere nivå?

Les mer

Betalt overtid for pålagte møter med AAP

20. jun 2022 · spørsmål

Eg jobbar 80%, og har 20% arbeidsavklaring/sjukmeldt. Det er kveldsmøte o.l. i bedrifta. Har eg rett på overtidsbetalt når eg deltar på desse? Har til no ikkje ført opp ein time kveldsmøte på timelista eller meldekort, då eg ville mista AAP for å ha overstige 80%. Det er pålagde møter på ein time her og der. Det er blitt til mange etterkvart. Vanlegvis leverer vi overtidslistene no/kvar sjette månad.

Les mer

Rett på betalt overtid ved sykemelding

20. jun 2022 · spørsmål

Jeg ble 20 % sykemeldt. Ettersom jeg følte meg fin, gikk jeg på jobb. Etter en uke ut i "sykemeldingen" ba jeg om å bli friskmeldt og få fjernet sykemeldingen. Jeg jobbet overtid noen dager, etter jeg hadde bedt om at sykemeldingen ble fjernet. Har jeg rett på betalt overtid? Jeg jobbet fulle uker på 37,5 time + flere timer ekstra.

Les mer

Kan man si opp en som er sykemeldt?

14. jun 2022 · spørsmål

Vi ansatte en person den 24/3-22 med prøvetid på 3 mnd. Innser ganske tidlig at hen ikke er nok faglig dyktig. Tok en samtale med hen for å gi veiledning og en advarsel 25/4 i håp om forbedring. Ser etter et par uker at her trengs mer utdanning og tenker på å gi oppsigelse, men velger å vente med info om drøftingsmøte til etter pinsen. 2/6 blir hen sykemeldt, og det ser ut som at hen ikke kommer tilbake på lenge. Kan oppsigelse gis nå i slutten av prøveperioden selv om om hen ble sykemeldt?

Les mer

Får ikke betalt for sykedager

08. jun 2022 · spørsmål

Har arbeidsgiver lov å kutter/fjerner mine vakter/timer når jeg er sykmeldt? Jeg ser at arbeidsgiver har fjernet mine vakter slik at jeg ikke får betalt for de dagene jeg skal egentlig være på jobb av de første 16 kalender dager(arbeidsgiverperioden) I kontrakten står det 100 % faststilling. Dette er ikke første gang jeg opplever at arbeidsgiver fjerner mine vakter pga av jeg er syk/sykmeldt. I fjor var jeg syk pga covid-19. Tok meg egenmelding (3 dager). Jeg fikk ikke betalt da heller.

Les mer

Jobbe når man er sykemeldt

09. mai 2022 · spørsmål

Jeg er 80 % sykemeldt fra 100 % stilling pga kronisk utmattelse. Nå har jeg fått ny jobb og nytt yrke som jeg kan mestre med mine utfordringer. Er det lov å starte i denne jobben mens jeg er sykemeldt? Dette går ikke utover den ene dagen jeg jobber i «gammel» jobb.

Les mer

Fått kutt i timer etter sykemelding

06. mai 2022 · spørsmål

Arbeidsgiver kuttet ned timene min etter at jeg har vært sykmeldt. Er det lovlig? Står 16 timer i uka i kontrakten. Arbeidsgiveren sier hvilken kunde som har klaget på meg ansikt til ansikt, men når jeg spør om dokumentasjon på papir, blir det avvist, med tanke på at de sier det er konfidensiell informasjon og at det ikke har noe å si hvem som klager (altså arbeidsgiveren eller kunden).

Les mer

Øke stillingsprosent under sykemelding

28. mar 2022 · spørsmål

Jeg er ansatt i en ca 50 % midlertidig stilling (18 timer i uken), frem til juni. Jeg er nå gravid i uke 12,og har vært sykemeldt i noen uker. Min leder har sagt at hun kommer til å forlenge vikariatet. For meg ville det vært en fordel med tanke på foreldrepenger om stillingsprosenten økes. Leder ønsker å gjøre det som er best for meg, men er usikker på jusen i denne situasjonen. Er det noen lovmessige betenkeligheter ved å utvide stillingsprosenten til en gravid i sykemelding?

Les mer

Må levere tilbake firmabil under sykemelding

23. mar 2022 · spørsmål

Har vært sykemeldt mer enn 3 mnd. Fikk fredag e-post fra arbeidsgiver med beskjed om å levere inn firmabilen jeg disponerer førstkommende onsdag. I kontrakten fra 2008 står det at jeg disponerer firmabil da stillingen innebærer div leveranser, samt henting av deler til produksjon ved behov. Som økonomi og lønningsansvarlig er dette sporadiske oppgaver. Ny daglig leder krever bilen tilbakelevert fordi jeg ikke har bruk for bil under sykefravær. Kan jeg kreve kompensasjon i lønn? Kun meg/barn i huset.

Les mer

Får man betalt overtid ved sykemelding?

15. mar 2022 · spørsmål

Jobber som lærer. I timeplanen/arbeidsplanen er lagt inn en 3 dagers tur med overnatting med elever. På denne turen får vi overtidsbetalt for kvelds og nattarbeid etter fast avtale. Har man krav på å få overtidsbetalt hvis man blir syk rett før avreise, ettersom dette er avtalt arbeid/overtid?

Les mer