Arveavgift – 1. januar 2014 ble arveavgiften opphevet

Oppdatert: 30.01.2023 Emner: ,

Det samme gjelder arv etter førstavdøde når utdeling av midler fra uskifte, skifte av uskiftebo eller lengstlevendes død skjer 1. januar 2014 eller senere. I tillegg får opphevelsen av arveavgiftsloven også virkning for enkelte andre tilfeller som har inntrådt før 1. januar 2014.

Fortsatt fribeløp på gaver

For gaver som er gitt før 1. januar 2014, og for dødsboer som har oppstått før 1. januar 2014, gjelder fortsatt de gamle regler om arveavgift. Dette gjelder uansett om dødsboet skiftes privat eller offentlig.

Dersom det skal svares gave-/arveavgift, har du rett til et fribeløp på kr 470 000,- når du arver. Fribeløpet gjelder også ved forskudd på arv. Det gjelder noe enkelt fortalt bare én gang fra hver giver til hver arving.

Satser på arveavgift

Etter at fribeløpet er utnyttet, må barn og andre arvinger betale arveavgift. Satsene er:

  • Arvelateres barn, fosterbarn og foreldre betaler seks prosent arveavgift av de første 330 000 kronene utover fribeløpet, og 10 prosent av all arv utover dette beløpet.
  • Andre arvinger, for eksempel barnebarn, betaler åtte prosent av de første 330 000 kronene utover fribeløpet, og 15 prosent av all arv utover dette.

Ved beregningen av avgiften i disse tilfellene skal markedsverdien legges til grunn. Arv, som det skal svares arveavgift av, skal innberettes til arveavgiftsmyndighetene senest seks måneder etter at arvelateren døde. Ved gaver er fristen fire uker.

Du finner advokater med kompetanse på arv på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: