Arveavgift

Innhold

Må man betale arveavgift på foreldrenes leilighet?

20. apr 2023 · spørsmål

Er det i 2023 noen arveavgift om en arver en leilighet etter foreldre søm dør? Jeg ønsker i prinsippet bare å "pusse opp" leiligheten, og selge den. Er ikke aktuelt å ha den som bolig selv. Verdien på leiligheten er ca. 4.5 millioner. Hva må/kan jeg gjøre for evt. å unngå å betale skatt av salget?

Les mer

Skatt på salg av fars leilighet?

24. mar 2023 · spørsmål

Vi er 3 søsken som arvet en halvdel av en leilighet etter min far. Den andre delen eies av min fars samboer, hun arver også 1/3 etter min far. Skal vi skatte av salget på leiligheten? Leiligheten har vært i min fars eie siden 1970. Samboer kjøpte seg inn i 2016.

Les mer

Salg av arvet hus i England

31. jan 2023 · spørsmål

Jeg er norsk statsborger, og har bodd i Norge i over 30 år. Jeg var født i England og min familie er engelsk. Min mor døde 20 år siden, og faren min døde forrige uken. I 90-tallet overført foreldrene mine eierskap av deres huset til meg og broren min (50/50). Huset nå skal selges. Jeg lurer på hva skjer nå med pengene fra salg av huset. Blir det UK-skatt før pengene overføres til bank her i Norge? Hva med skatt her i Norge? Hva er mitt ansvar når det gjelder skatter og formelle erklæring?

Les mer

Skatt av hus hvis mor dør

05. apr 2022 · spørsmål

Vi er 3 søsken. Min mor og min ene bror eier et hus 50 % hver. Det er kun broren som bor i det huset. Hvordan blir det skattemessig dersom min mor dør og vi to andre søsken ikke ønsker å eie huset? Alt.1: Overfører alt til den ene broren (broren betaler vel for dokumentavgift for 50 % del av huset?) Alt.2: Selger videre bolig. Må vi to andre søsken betaler skatt for gevinst (50% av salgsum) siden vi ikke har bodd der og heller ikke min mor? Kan vi unngå skatt hvis vi flytter inn og selger senere?

Les mer

Arveavgift – 1. januar 2014 ble arveavgiften opphevet

05. aug 2015 · artikkel

Det samme gjelder arv etter førstavdøde når utdeling av midler fra uskifte, skifte av uskiftebo eller lengstlevendes død skjer 1. januar 2014 eller senere. I tillegg får opphevelsen av arveavgiftsloven også virkning for enkelte andre tilfeller som har inntrådt før 1. januar 2014. Fortsatt fribeløp på gaver For gaver som er gitt før 1. januar […]
Les mer