Arveavgift

Innhold

Arv fra utlandet

02. sep 2021 · spørsmål

Min mor døde nylig i Finland. Vi er bare søsteren min, som bor i Finland og jeg som bor i Norge som arver henne. Jeg er fortsatt finsk statsborger, men har bodd her i Norge nesten 30 år. Skal jeg betale arveskatt til Finland eller Norge? Ikke begge steder vel?

Les mer

Må man informere om arv i skattemelding?

26. apr 2021 · spørsmål

Jeg har arvet 3,5 mill, jeg forstår at jeg ikke må betale arveavgift lengre, men lurer på hvorfor må det opplyses i skattemeldingen? Hva skjer dersom man ikke gjør det? Jeg har lån på leilighet med samboer på 4,5 mill. Vil jeg måtte betale formuesskatt da jeg eier boligen 50 %?

Les mer

Betale skatt på gavebeløp?

22. mar 2021 · spørsmål

Min mor skal overføre et større beløp til meg, som jeg skal bruke til å investere i bolig. Beløpet er på over 300 000. Må de skatte eller jeg skatte av dette? Må det eventuelt fordeles over flere beløp over lengre tid?

Les mer

Skatt etter salg av arvet leilighet

10. mar 2021 · spørsmål

Da min far dessverre gikk bort nylig og min mor har kommet på sykehjem, er det sånn at leiligheten skal selges og at far hadde verdier for ca 1 million i.f.a aksjer og bankinnskudd. Leiligheten har en verdi på ca 3 millioner. Lurer i denne forbindelse hvordan det er med eventuelt skatt av dette? Vi er 2 som arver dette

Les mer

Arveavgift på gave?

04. jan 2021 · spørsmål

Min mor har lyst å gi meg et pengebeløp som gave/forskudd på arv. må jeg skatte av det eller betale arveavgift? Koster det henne noe å gi meg dette?

Les mer

Hva skjer hvis regler om arveavgift endres?

07. feb 2020 · spørsmål

Eg skal overta en fritidsbolig fra mine foreldre. Deler av oppgjøret blir som forskudd på arv, resten vil eg betale mine foreldre. Ved evt. ny rødgrønn regjering som gjeninnfører arveavgift, kan man da risikere at forskudd på arv som gis i 2020 kan bli beskattet? Selv om forskuddet kom før evt. regjeringsskifte?

Les mer

Gi penger som gave eller forskudd på arv?

24. sep 2019 · spørsmål

Min samboer gikk bort i 2018. Vi hadde 2 hus og formue sammen og jeg sitter i delvis uskifte. I sommer har jeg solgt et av husene som jeg eide med lik del som min avdøde samboer. Vi har tre barn sammen, og nå ønsker jeg og gi en million til hvert av barna. Bør det gis som gave eller forskudd på arv? Det er ikke arveavgift i dag, men hva skjer om arveavgiften gjeninnføres?

Les mer

Skatte av forskudd på arv

24. sep 2019 · spørsmål

Jeg kjøpte en leilighet for seks år siden med god hjelp fra mine foreldre, som betalte ca 70 % av kjøpesummen. De har nedbetalt lånet sitt i løpet av denne tiden. Jeg har bodd i leiligheten alene, helt frem til den ble solgt nå nylig. Mine foreldre ønsker ikke å få noe tilbake, da de anser hjelpen som et forskudd på arv. Mitt spørsmål er da om vi skulle ha/må skatte noe av denne arven?

Les mer

Arveavgift etter at gårdsbruk er solgt

24. sep 2019 · spørsmål

Eg og mine 2 søstre arvet et lite gardsbruk etter våre foreldre. No har den eine søstra betalt oss ut av arven. Summen var på kr 340 000. Må vi betale skatt av en utbetalt arv?

Les mer

Skatt på arv fra utlandet

09. mai 2019 · spørsmål

Jeg er en voksen på 18 år og bor i Norge i lag med far og stebror og stesøster. Jeg fikk post fra bank i utlandet om at jeg har arvet stort beløp fra en som døde i familien, og at siden jeg er eneste som har svart banken, så får jeg den.

Banken i utlandet skal ordne alt av saken, og de sier at jeg får kun motta beløp og de skal fikse alt det andre med saken. Hvis de pengene kommer til Norge, er det skatt eller noe avgifter som skal betales eller hva?

Les mer

Arveavgift – 1. januar 2014 ble arveavgiften opphevet

05. aug 2015 · artikkel

Det samme gjelder arv etter førstavdøde når utdeling av midler fra uskifte, skifte av uskiftebo eller lengstlevendes død skjer 1. januar 2014 eller senere. I tillegg får opphevelsen av arveavgiftsloven også virkning for enkelte andre tilfeller som har inntrådt før 1. januar 2014. Fortsatt fribeløp på gaver For gaver som er gitt før 1. januar […]
Les mer