Arveavgift

Innhold

Må man betale arveavgift på foreldrenes leilighet?

20. apr 2023 · spørsmål

Er det i 2023 noen arveavgift om en arver en leilighet etter foreldre søm dør? Jeg ønsker i prinsippet bare å "pusse opp" leiligheten, og selge den. Er ikke aktuelt å ha den som bolig selv. Verdien på leiligheten er ca. 4.5 millioner. Hva må/kan jeg gjøre for evt. å unngå å betale skatt av salget?

Les mer

Skatt på salg av fars leilighet?

24. mar 2023 · spørsmål

Vi er 3 søsken som arvet en halvdel av en leilighet etter min far. Den andre delen eies av min fars samboer, hun arver også 1/3 etter min far. Skal vi skatte av salget på leiligheten? Leiligheten har vært i min fars eie siden 1970. Samboer kjøpte seg inn i 2016.

Les mer

Salg av arvet hus i England

31. jan 2023 · spørsmål

Jeg er norsk statsborger, og har bodd i Norge i over 30 år. Jeg var født i England og min familie er engelsk. Min mor døde 20 år siden, og faren min døde forrige uken. I 90-tallet overført foreldrene mine eierskap av deres huset til meg og broren min (50/50). Huset nå skal selges. Jeg lurer på hva skjer nå med pengene fra salg av huset. Blir det UK-skatt før pengene overføres til bank her i Norge? Hva med skatt her i Norge? Hva er mitt ansvar når det gjelder skatter og formelle erklæring?

Les mer

Skatt av hus hvis mor dør

05. apr 2022 · spørsmål

Vi er 3 søsken. Min mor og min ene bror eier et hus 50 % hver. Det er kun broren som bor i det huset. Hvordan blir det skattemessig dersom min mor dør og vi to andre søsken ikke ønsker å eie huset? Alt.1: Overfører alt til den ene broren (broren betaler vel for dokumentavgift for 50 % del av huset?) Alt.2: Selger videre bolig. Må vi to andre søsken betaler skatt for gevinst (50% av salgsum) siden vi ikke har bodd der og heller ikke min mor? Kan vi unngå skatt hvis vi flytter inn og selger senere?

Les mer

Arv fra utlandet

02. sep 2021 · spørsmål

Min mor døde nylig i Finland. Vi er bare søsteren min, som bor i Finland og jeg som bor i Norge som arver henne. Jeg er fortsatt finsk statsborger, men har bodd her i Norge nesten 30 år. Skal jeg betale arveskatt til Finland eller Norge? Ikke begge steder vel?

Les mer

Må man informere om arv i skattemelding?

26. apr 2021 · spørsmål

Jeg har arvet 3,5 mill, jeg forstår at jeg ikke må betale arveavgift lengre, men lurer på hvorfor må det opplyses i skattemeldingen? Hva skjer dersom man ikke gjør det? Jeg har lån på leilighet med samboer på 4,5 mill. Vil jeg måtte betale formuesskatt da jeg eier boligen 50 %?

Les mer

Betale skatt på gavebeløp?

22. mar 2021 · spørsmål

Min mor skal overføre et større beløp til meg, som jeg skal bruke til å investere i bolig. Beløpet er på over 300 000. Må de skatte eller jeg skatte av dette? Må det eventuelt fordeles over flere beløp over lengre tid?

Les mer

Skatt etter salg av arvet leilighet

10. mar 2021 · spørsmål

Da min far dessverre gikk bort nylig og min mor har kommet på sykehjem, er det sånn at leiligheten skal selges og at far hadde verdier for ca 1 million i.f.a aksjer og bankinnskudd. Leiligheten har en verdi på ca 3 millioner. Lurer i denne forbindelse hvordan det er med eventuelt skatt av dette? Vi er 2 som arver dette

Les mer

Arveavgift på gave?

04. jan 2021 · spørsmål

Min mor har lyst å gi meg et pengebeløp som gave/forskudd på arv. må jeg skatte av det eller betale arveavgift? Koster det henne noe å gi meg dette?

Les mer

Arveavgift – 1. januar 2014 ble arveavgiften opphevet

05. aug 2015 · artikkel

Det samme gjelder arv etter førstavdøde når utdeling av midler fra uskifte, skifte av uskiftebo eller lengstlevendes død skjer 1. januar 2014 eller senere. I tillegg får opphevelsen av arveavgiftsloven også virkning for enkelte andre tilfeller som har inntrådt før 1. januar 2014. Fortsatt fribeløp på gaver For gaver som er gitt før 1. januar […]
Les mer