La advokaten hjelpe deg med boligsalget

Oppdatert: 09.12.2021 Emner: ,
Fronten av bygård i Oslo

Visste du at det ikke bare er eiendomsmeklere som kan hjelpe deg med salg av bolig?

På Advokatenhjelperdeg.no kan du søke blant medlemmer av Advokatforeningen som har tillatelse av Finanstilsynet til å drive med eiendomsmegling.

Hvorfor skal du velge advokat til ditt oppdrag?

I mange tilfeller vil det være billigere å bruke advokat til denne typen oppdrag enn en eiendomsmekler. I 2020 var gjennomsnittlig pris for advokatenes oppdrag omtrent en tredjedel av prisen for eiendomsmeglernes oppdrag. Advokatene tok i snitt 0,6 prosent av salgsverdien, mens meglerne i snitt tok 1,8 prosent.

Andre problemstillinger som kan dukke opp ved salg av eiendom er gavesalg, overføring i forbindelse md forskudd på arv, etablering av borett og en lang rekke andre saker. En advokat har tilleggskompetanse til å bistå med slike tilknyttede problemstillinger. Du betaler altså for en utvidet kompetanse sammenlignet med eiendomsmeklere.

Mange advokater har også spesialisert seg på mer kompliserte eiendomstransaksjoner som salg eller overføring av næringseiendom og jordbrukseiendom. Salg eller overføring av jordbrukseiendom krever spesialisert bistand og kompetanse om for eksempel jordskifteloven, odelsrett, arveloven mm.

Strenge krav til advokater som eiendomsmeklere

Advokater er underlagt strenge krav, blant annet til vandel, krav om revisor, underlagt tilsyn og rapportering til både Finanstilsynet, Tilsynsrådet, Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester og advokatenes disiplinærsystem. Advokatene som er medlem av Advokatforeningen har også et krav om 80 timer videreutdanning i løpet av fem år, og vil derfor alltid være oppdatert på det nyeste av lover og regler.

 

 

Del denne artikkelen: