Kjøp og salg

Emner innenfor Kjøp og salg

Innhold

Samboer og jeg skal kjøpe ny bil

08. des 2023 · spørsmål

Jeg og samboer kjøpte en bil sammen for 1 år siden. Bilen kostet 714.000 kr. Vi betalte halvparten hver. Nå skal jeg kjøpe meg ut av bilen for vi/ jeg skal kjøpe bil nr 2 hvor jeg står som eier og betaler. Så spørsmålet er hvor mye jeg har krav på mtp bilen jeg kjøper meg ut fra? Eks: halvparten av hva bilen er verdt nå eller kjøpesum? Eller kan jeg kreve tilbake det jeg har betalt ned på bilen? Ja hva blir riktig her? Vi har ingen kontrakt mellom oss hvis det er relevant.

Les mer

Salg av hus ved samlivsbrudd

26. sep 2023 · spørsmål

Vi lurer på korleis vi skal sikre korrekt utkjøp av hus ved samlivsbrot. Vi kjøpte huset i 2020 for 7,2 mill med eigarfordeling 90/10 og separate lån. Huset er no verd ca 8,5 mill og spm er korleis vi skal finne rett sum for utkjøp av 10% andelen. Blir det rett å kjøpe ut personen med innskotssummen på 720' + halvparten av verdiauken (vi har ca betalt like mykje av oppussinga kvar)? Eller er det andre måtar å rekne ut dette på?

Les mer

Overta bolig med stort forsikringskrav

14. sep 2023 · spørsmål

Skal overta en bolig hvor det er innmeldt et større forsikringskrav. Kan boligen overdras med et pågående krav gående, uten at dette forhindrer en erstatning til ny eier?

Les mer

Eierandel ved salg av felles bolig

22. jun 2023 · spørsmål

Min partner og jeg har nettopp solgt leiligheten etter et brudd, vi fikk utbetalt restbeløpet 50/50. Jeg hadde egenkapital på 750k, mens min partner hadde egenkapital på 350k. Vi hadde hvert vårt lån. Gjenværende lånebeløp for meg ved salg var 1.842.705,-, for partner 2.133.658,-. Blir det riktig å beregne eierforholdet ut i fra egenkapital ved kjøp eller etter gjenværende lån ved salg? Hva hvis en part har betalt ned mer på lånet hver måned, eller den andre har hatt avdragsfrihet en periode? Dette vil jo ikke gjenspeiles i lån tatt opp ved kjøp.

Les mer

Taper penger ved å bryte leie-eie-kontrakt

08. jun 2023 · spørsmål

Jeg er for tiden i en leie-eie kontrakt, denne har jeg vært i 2,5 år nå. Etter 3 år går kontrakten ut. Da skal jeg ha "spart" opp ett depositum for å kunne kjøpe leiligheten. Nå for tiden skal sameiet i leilighetene gå til sak mot utbygger pga fasadefeil. Leiligheten jeg bor i er også berørt av dette, derfor ønsker ikke jeg å kjøpe denne leiligheten nå. Hvis jeg ikke kjøper leiligheten av de, mister jeg egenkapitalen jeg har oppspart (300 000kr). Har jeg noen rettigheter i denne saken?

Les mer

Dyrlege journalførte ikke hundens plager

11. apr 2023 · spørsmål

Vi kjøpte en omplasseringshund i 2022. Hun ble sendt for full helsesjekk før vi kjøpte den. Dyrelegen til tidligere eier sa at hunden var i topp form bortsett fra alopecia, som hun fikk medisin for. Dyrelegen vår oppdaget at hun hadde kronisk ørebetennelse, og måtte få full narkose for å rense begge ørene. Det viser seg at den tidligere dyrelege ikke har journalført hennes plager, og feildiagnotiserte henne. Vi har brukt over kr. 60 000,- på hundens plager. Kan vi kreve at tidligere dyrelege dekker våre utgifter?

Les mer

Usikker på heftelser ved kjøp av bolig

28. mar 2023 · spørsmål

Skal kjøpe en leilighet til 4 millioner. Vedlegget til kontrakten har seksjon «Heftelser i eiendomsrett» som har to pantedokumenter: (1) fra en bank og er fra byggeåret på ca. 4 millioner (tenker jeg at det reflekterer lånet fra nåværende eiere), (2) er fra tidligere i året og tilhører til megleren som selger leiligheten og har mer enn dobbel verdi (ca. 10 millioner). Spørsmålet mitt er kanskje litt naivt, men er usikker om hva disse heftelsene betyr i praksis. Lurer om jeg blir ansvarlig på det.

Les mer

Får ikke skjøte på leilighet pga panthavere

16. jan 2023 · spørsmål

Ved overtagelse av en leilighet får jeg ikke skjøte. Jeg har undersøkt med kartverket, og får opplyst at det det er 4 panthavere på eiendommen, +2 private. Sender det videre til megler og selger. Alle panthaverne må slette før jeg kan få skjøte, er svaret. Jeg mener at selger/megler har holdt tilbake vesentlig informasjon overfor kjøper,(meg). Jeg trenger hjelp, veiledning i forhold til veien videre. Håper dere kan hjelpe?

Les mer

Bekjent i utlandet vil kjøpe leilighet i Norge kontant

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg har en bekjent som vil kjøpe leilighet i Norge privat gjennom meg. Han vil sende meg hele beløpet i kontanter i dollar slik at jeg kan kjøpe leilighet til han. Hva må jeg gjøre for at alt skal forgå innenfor loven?

Les mer

Kjøper vil ha penger tilbake for festivalbilletter

16. jan 2023 · spørsmål

Solgte 2 festivalpass på Finn, fikk 3000 på vipps, mailet over billetter og info. Så etter litt ville ikke kjøper ha billettene, og penger tilbake! Det går ikke, for alt jeg veit kunne han ha solgt de videre osv. Så sitt jeg der med risikoen for at billettene er solgt og 3000 fattigere. Nå skal han anmelde meg. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Hvem får egenkapitalen ved salg av leilighet?

13. jan 2023 · spørsmål

Eier en leilighet sammen med en annen, 50/50. Jeg lånte på min hytte (som jeg har særeie på) til egenkapitalen for å få finansiert leiligheten. Jeg betaler ned på dette lånet. Ved salg av leiligheten , tilfaller egenkapitalen i sin helhet til meg? Eller må det deles med den andre part. Det står ingen plass at egenkapitalen direkte var fra meg, men kan selvsagt spores tilbake til banken jeg lånte beløpet av, og som resten av leiligheten er finansiert i.

Les mer

Urimelige krav fra kjøper ved boligsalg

13. jan 2023 · spørsmål

Ved salg av bolig, privatmann til eiendomsfirma, kan utrykket selgers kreditt brukes? Er ikke slik form av kreditt mellom bedrifter, leverandører? Kan kjøper påføre totalt urimelige krav under kreditten. Beholder 1.mill kr. 2 år etter salget, 1 % rente, ubestemt varighet av avtalen/kreditten. Nekter å tilbakebetale mitt tilgodehavende. Jeg er 73 år, sjømannspensjonist. Og føler meg totalt overkjørt og påført en avtale jeg ikke hadde noen forutsetning til å forstå.

Les mer

Selger vil heve tomtekjøp

13. jan 2023 · spørsmål

I 2019 kjøpte vi tomt via megler. Vi i solgte samme tomt via samme megler i mai 2021. 2022 fikk vi mail fra ny eier om at han ville heve kjøpet. Grunn: rekkefølgebestemmelsene ikke var fulgt. Kommunen hadde gitt disp for bygging x-antall tomter. Byggetillatelser blir ikke gitt før rekkefølgebestemmelsene fra kommunen er ivaretatt. Sprsm: Har kjøper krav på heving av kjøp? Hvilket ansvar har megler som ikke opplyste spesifikt om saken? Kjøpers undersøkelses plikt i forkant? Utbyggers plikt?

Les mer

Skatt i forbindelse med salg av sjøboder

13. jan 2023 · spørsmål

Eg har noen spørsmål ifm skatt på utstedt rettigheter. Eg har satt opp eit bygg som er inndelt med 17 stk sjøboder. Disse selges enkeltvis, mot at det blir gitt bruksrett til kjøper. Hvordan oppgi dette i skattemelding? Blir utgifter på bygg og boder trukket fra salgssum, dermed så har man skattbar inntekt pr bod? Hva er skatten på salg av rettighet i fast eiendom? Hvilken post blir dette i skattemelding? Ved sjekk i skattemelding så må man oppgi Gnr/Bnr på det man har solgt.

Les mer

Salg av bolig i Norge hvis man har flyttet utenlands

13. jan 2023 · spørsmål

Jeg eier en bolig i Norge, men skal flytte til Danmark i løpet av året. For å kunne kjøpe bolig der, må jeg ha dansk personnummer, og for å få det må jeg registreres som innflytter. Dersom jeg melder flytting ut av Norge, vil dette få konsekvenser i forbindelse med boligsalg og jobb her til lands, frem til jeg flytter ut?

Les mer

Trekke seg fra hyttekjøp pga mangler

01. nov 2022 · spørsmål

La inn bud på hytte for en tid tilbake. Selger aksepterte bud via mail. Vi signerte ikke papirer da det kom frem av egenerklæringen hans at det ikke foreligger samsvarserklæring på det elektriske, ei heller ferdigattest. Vi skulle egentlig ha overtakelse 1.nov. I dag får vi beskjed om at overtakelse ikke vil finne sted i morgen. Avtalebrudd? Vi syns selger har kommet med uriktige opplysninger ang hytta og sitter med en dårlig følelse. Kan vi trekke oss fra kjøpet?

Les mer

Har eksmann noen krav etter salg av hus?

24. mar 2022 · spørsmål

Vi kjøpte hus med startlån sammen med eksmannen min 2019 i juni. Fra 2021 er vi separert og i 2022 sendte jeg inn skilsmissesøknad. Han flyttet ut av huset i 2021 og i juni 2021 var huset skrevet i mitt navn. også startlånet er bare i mitt navn. På grunn av endringen i livet mitt jeg solgt huset mitt i dag og jeg skal flytte bort. Med salgsinntekter betaler jeg ned på banklånet og meglerens og salgsutgifter. Må jeg betale noe til min eksmann for salgsinntektene?

Les mer

Angrerett på innmelding i boligbyggerlag

24. mar 2022 · spørsmål

Hvordan stiller angrerettloven seg når det kommer til medlemskap i et boligbyggelag? For eksempel, hvis man melder seg inn hos OBOS over nett og betaler 300 kr for andelskapital og et kontingent på 200 kr for medlemskapet ved innmelding, men angrer etter 2-3 dager?

Les mer

La advokaten hjelpe deg med boligsalget

09. des 2021 · artikkel

På Advokatenhjelperdeg.no kan du søke blant medlemmer av Advokatforeningen som har tillatelse av Finanstilsynet til å drive med eiendomsmegling. Hvorfor skal du velge advokat til ditt oppdrag? I mange tilfeller vil det være billigere å bruke advokat til denne typen oppdrag enn en eiendomsmekler. I 2020 var gjennomsnittlig pris for advokatenes oppdrag omtrent en tredjedel […]
Les mer

Nettauksjon – ingen angrerett på nettauksjoner

12. aug 2015 · artikkel

Det er ikke uvanlig at kunder får en annen vare enn de ble forespeilet ved kjøp på Internett eller nettauksjon. For en tid tilbake solgte en person klokker på Internett. Da kundene mottok klokkene, viste det seg at viserne var limt fast til urskivene. Kjøperne hadde etter kjøpslovens regler rett til å få pengene tilbake, […]
Les mer