Kjøp og salg

Emner innenfor Kjøp og salg

Innhold

Får ikke skjøte på leilighet pga panthavere

16. jan 2023 · spørsmål

Ved overtagelse av en leilighet får jeg ikke skjøte. Jeg har undersøkt med kartverket, og får opplyst at det det er 4 panthavere på eiendommen, +2 private. Sender det videre til megler og selger. Alle panthaverne må slette før jeg kan få skjøte, er svaret. Jeg mener at selger/megler har holdt tilbake vesentlig informasjon overfor kjøper,(meg). Jeg trenger hjelp, veiledning i forhold til veien videre. Håper dere kan hjelpe?

Les mer

Bekjent i utlandet vil kjøpe leilighet i Norge kontant

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg har en bekjent som vil kjøpe leilighet i Norge privat gjennom meg. Han vil sende meg hele beløpet i kontanter i dollar slik at jeg kan kjøpe leilighet til han. Hva må jeg gjøre for at alt skal forgå innenfor loven?

Les mer

Kjøper vil ha penger tilbake for festivalbilletter

16. jan 2023 · spørsmål

Solgte 2 festivalpass på Finn, fikk 3000 på vipps, mailet over billetter og info. Så etter litt ville ikke kjøper ha billettene, og penger tilbake! Det går ikke, for alt jeg veit kunne han ha solgt de videre osv. Så sitt jeg der med risikoen for at billettene er solgt og 3000 fattigere. Nå skal han anmelde meg. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Hvem får egenkapitalen ved salg av leilighet?

13. jan 2023 · spørsmål

Eier en leilighet sammen med en annen, 50/50. Jeg lånte på min hytte (som jeg har særeie på) til egenkapitalen for å få finansiert leiligheten. Jeg betaler ned på dette lånet. Ved salg av leiligheten , tilfaller egenkapitalen i sin helhet til meg? Eller må det deles med den andre part. Det står ingen plass at egenkapitalen direkte var fra meg, men kan selvsagt spores tilbake til banken jeg lånte beløpet av, og som resten av leiligheten er finansiert i.

Les mer

Urimelige krav fra kjøper ved boligsalg

13. jan 2023 · spørsmål

Ved salg av bolig, privatmann til eiendomsfirma, kan utrykket selgers kreditt brukes? Er ikke slik form av kreditt mellom bedrifter, leverandører? Kan kjøper påføre totalt urimelige krav under kreditten. Beholder 1.mill kr. 2 år etter salget, 1 % rente, ubestemt varighet av avtalen/kreditten. Nekter å tilbakebetale mitt tilgodehavende. Jeg er 73 år, sjømannspensjonist. Og føler meg totalt overkjørt og påført en avtale jeg ikke hadde noen forutsetning til å forstå.

Les mer

Selger vil heve tomtekjøp

13. jan 2023 · spørsmål

I 2019 kjøpte vi tomt via megler. Vi i solgte samme tomt via samme megler i mai 2021. 2022 fikk vi mail fra ny eier om at han ville heve kjøpet. Grunn: rekkefølgebestemmelsene ikke var fulgt. Kommunen hadde gitt disp for bygging x-antall tomter. Byggetillatelser blir ikke gitt før rekkefølgebestemmelsene fra kommunen er ivaretatt. Sprsm: Har kjøper krav på heving av kjøp? Hvilket ansvar har megler som ikke opplyste spesifikt om saken? Kjøpers undersøkelses plikt i forkant? Utbyggers plikt?

Les mer

Skatt i forbindelse med salg av sjøboder

13. jan 2023 · spørsmål

Eg har noen spørsmål ifm skatt på utstedt rettigheter. Eg har satt opp eit bygg som er inndelt med 17 stk sjøboder. Disse selges enkeltvis, mot at det blir gitt bruksrett til kjøper. Hvordan oppgi dette i skattemelding? Blir utgifter på bygg og boder trukket fra salgssum, dermed så har man skattbar inntekt pr bod? Hva er skatten på salg av rettighet i fast eiendom? Hvilken post blir dette i skattemelding? Ved sjekk i skattemelding så må man oppgi Gnr/Bnr på det man har solgt.

Les mer

Salg av bolig i Norge hvis man har flyttet utenlands

13. jan 2023 · spørsmål

Jeg eier en bolig i Norge, men skal flytte til Danmark i løpet av året. For å kunne kjøpe bolig der, må jeg ha dansk personnummer, og for å få det må jeg registreres som innflytter. Dersom jeg melder flytting ut av Norge, vil dette få konsekvenser i forbindelse med boligsalg og jobb her til lands, frem til jeg flytter ut?

Les mer

Trekke seg fra hyttekjøp pga mangler

01. nov 2022 · spørsmål

La inn bud på hytte for en tid tilbake. Selger aksepterte bud via mail. Vi signerte ikke papirer da det kom frem av egenerklæringen hans at det ikke foreligger samsvarserklæring på det elektriske, ei heller ferdigattest. Vi skulle egentlig ha overtakelse 1.nov. I dag får vi beskjed om at overtakelse ikke vil finne sted i morgen. Avtalebrudd? Vi syns selger har kommet med uriktige opplysninger ang hytta og sitter med en dårlig følelse. Kan vi trekke oss fra kjøpet?

Les mer

Har eksmann noen krav etter salg av hus?

24. mar 2022 · spørsmål

Vi kjøpte hus med startlån sammen med eksmannen min 2019 i juni. Fra 2021 er vi separert og i 2022 sendte jeg inn skilsmissesøknad. Han flyttet ut av huset i 2021 og i juni 2021 var huset skrevet i mitt navn. også startlånet er bare i mitt navn. På grunn av endringen i livet mitt jeg solgt huset mitt i dag og jeg skal flytte bort. Med salgsinntekter betaler jeg ned på banklånet og meglerens og salgsutgifter. Må jeg betale noe til min eksmann for salgsinntektene?

Les mer

La advokaten hjelpe deg med boligsalget

09. des 2021 · artikkel

På Advokatenhjelperdeg.no kan du søke blant medlemmer av Advokatforeningen som har tillatelse av Finanstilsynet til å drive med eiendomsmegling. Hvorfor skal du velge advokat til ditt oppdrag? I mange tilfeller vil det være billigere å bruke advokat til denne typen oppdrag enn en eiendomsmekler. I 2020 var gjennomsnittlig pris for advokatenes oppdrag omtrent en tredjedel […]
Les mer

Nettauksjon – ingen angrerett på nettauksjoner

12. aug 2015 · artikkel

Det er ikke uvanlig at kunder får en annen vare enn de ble forespeilet ved kjøp på Internett eller nettauksjon. For en tid tilbake solgte en person klokker på Internett. Da kundene mottok klokkene, viste det seg at viserne var limt fast til urskivene. Kjøperne hadde etter kjøpslovens regler rett til å få pengene tilbake, […]
Les mer

Kausjonist – ved betalingsproblemer må kausjonister handle raskt

07. aug 2015 · artikkel

At du kausjonerer, betyr at du garanterer for tilbakebetaling av et lån til en annen person. Dersom lånet misligholdes, kan långiver kreve at du innfrir restgjelden. Det er to typer kausjonistansvar. Simpelt kausjonistansvar betyr at kreditor først skal prøve å inndrive lånet fra den egentlige låntakeren. Hvis du er selvskyldnerkausjonist, kan kreditorene gå direkte på […]
Les mer

Boligsalg – risiko ved manglende opplysninger

05. aug 2015 · artikkel

Avhendingsloven gir boligselgere en meget streng og omfattende opplysningsplikt. Plikten til å gi informasjon gjelder både overfor kjøperen og overfor forsikringsselskapet hvis man tegner eierskifteforsikring. De aller fleste forsikringsselskaper fraskriver seg et hvert ansvar overfor selgeren i situasjoner der selgeren ikke har gitt full informasjon. Hvis selger, megler eller en annen representant for selger gir […]
Les mer

Boligsalg – flere boligsalg havner i retten

05. aug 2015 · artikkel

Boligselgeres lovbestemte ansvar for feil og mangler ved boligen har bidratt til at stadig flere boligselgere kjøper en eierskifteforsikring. Hvis de skulle bli saksøkt av misfornøyde boligkjøpere, dekker forsikringsselskapet erstatningsbeløpet og hovedtyngden av advokatomkostningene. Vilkårene for de aller fleste eierskifteforsikringer er at selgeren har oppfylt sin opplysningsplikt. Hvis selgeren har tilbakeholdt opplysninger om feil og […]
Les mer

Feil på bolig – klaget for sent på feil på bolig

05. aug 2015 · artikkel

Marte kjøpte boligen av Peder. Han solgte huset «med utleieenhet», til tross for at han visste at hybelleiligheten ikke tilfredsstilte forskriftene. Han lot også være å opplyse Marte om at boligen hadde hatt en lekkasje i taket i lengre tid. I tillegg hadde husets svømmebasseng en råteskade, men dette var Peder ikke klar over. Boligen […]
Les mer

Boligsalg – stadig flere boligsalg havner i retten – hjemforsikring

05. aug 2015 · artikkel

Boligselgeres lovbestemte ansvar for feil og mangler ved boligen har bidratt til at stadig flere boligselgere kjøper en eierskifteforsikring. Hvis de skulle bli saksøkt av misfornøyde boligkjøpere, dekker forsikringsselskapet erstatningsbeløpet og hovedtyngden av advokatomkostningene. Vilkåret i de aller fleste eierskifteforsikringer er at selgeren har oppfylt sin opplysningsplikt. Hvis selgeren har tilbakeholdt opplysninger om feil og mangler […]
Les mer

Pass på klagefristen ved feil eller mangler

05. aug 2015 · artikkel

Ved feil eller mangler ved varer eller tjenester kan du ha du krav på at selgeren omleverer, retter feil/mangel, gir prisavslag, gir erstatning, og/eller du kan kreve kjøpet hevet. Som forbruker kan du velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet […]
Les mer

Kjøp av eiendom i utlandet – mange uklare og kompliserte regler

05. aug 2015 · artikkel

Regelverket og prosessen frem mot en eiendomshandel varierer fra land til land, og mange land har en helt annen praksis enn Norge. Dette gjelder blant annet Spania, Portugal og en del andre land sør og sørvest i Europa, der mange nordmenn kjøper hus eller leiligheter. I Norge ivaretar den lokale Tingretten eller sorenskriveren en del […]
Les mer

Angrerett – forbrukere har angrerett ved netthandel

05. aug 2015 · artikkel

Angrerett er noe annet enn en avbestillingsrett. Forbrukerkjøpsloven § 41 har regler om avbestillingsrett. En avbestilling må skje før varen er levert til forbrukeren, og forbrukeren kan her måtte betale erstatning til selger. Hva omfatter loven om angrerett? Angrerettloven gjelder ved salg av varer og tjenester utenom den næringsdrivendes faste forretningslokaler, og/eller der kjøper og […]
Les mer