Frynsegoder – sjekk skatten på frynsegoder

Oppdatert: 23.05.2017 Emner: ,

Frynsegoder kommer som et tillegg til kontantlønnen. Naturalytelser er skattepliktige, og skal verdsettes til virkelig verdi. For en rekke naturalytelser er imidlertid skattereglene eller reglene for verdsettelse gunstige. Her har du i korte trekk hovedreglene for noen av de mest populære frynsegodene.

Skatt på firmabil

Firmabil er et fristende frynsegode for mange. Som hovedregel er det fortsatt mer lønnsomt for ansatte å betale skatt av fordelen med firmabil enn å dekke kostnadene ved en tilsvarende bil selv. Regelen om at du må skatte av fordelen ved å kunne bruke firmabilen ved kjøring mellom hjem og arbeidssted, er opphevet. Firmabilbeskatningen er dermed blitt mer gunstig for dem som tidligere fikk et betydelig tillegg for å kjøre til og fra jobben med firmabil.

I 2005 ble det innført en forenklet prosentligningsmodell for å fastsette ansattes fordel ved å bruke arbeidsgivers bil privat. Fra 1. januar 2006 beregnes denne fordelen på følgende måte: 30 prosent av listepris som ny (registreringstidspunktet) inntil 239.100 kroner, pluss 20 prosent av overskytende listepris. Er listeprisen for eksempel 239.100 kroner, blir fordelen med andre ord 71.730 kroner.

Skatt på aviser og tidsskrifter

I utgangspunktet er fri avis levert i hjemmepostkassen et skattepliktig gode. Men hvis du har et spesielt informasjonsbehov, betaler du bare skatt av fordelen med ett abonnement. Hvis du abonnerer på en dagsavis selv, og i tillegg får andre abonnementer betalt av arbeidsgiveren, betaler du ikke skatt av de abonnementene arbeidsgiveren betaler.

Du betaler ikke skatt av fordelen ved at arbeidsgiveren betaler for fagtidsskrifter du har nytte av i arbeidet, selv om tidsskriftene leveres til din hjemmeadresse.

Skatt på telefon

Reglene for hvor mye du betaler i skatt på fordelen ved at arbeidsgiver dekker telefonutgifter, mobiltelefon og internettabonnement, er endret fra og med 2006. Skattepliktig fordel er satt til inntil 4000 kroner for ett kommunikasjonsmiddel, og 6000 kroner for flere.

Hvis arbeidsgiveren dekker 1000 kroner av dine utgifter til telefon, mobiltelefon og internettforbindelse, betaler du ikke skatt av denne fordelen. Dersom du dekker noen av utgiftene selv, reduseres den fordelen du skal skatte av tilsvarende.

Skatt på trening

Ansatte som får utgifter til medlemskap hos et treningssenter dekket av arbeidsgiveren, må skatte av denne fordelen. Skatteplikten gjelder selv om alle ansatte får tilbud om medlemskap, og betalingen for eksempel skjer gjennom bedriftsidrettslaget. Det er også skatteplikt hvis bedriften kjøper et visst antall kort som kan benyttes fritt av de ansatte.

Hvis arbeidsgiveren derimot selv arrangerer et felles treningsopplegg for de ansatte, vil dette kunne anses som et skattefritt velferdstiltak fra bedriftens side.

Skatt på barnehage og vaskehjelp

Barnehageplass er skattefritt for den ansatte hvis arbeidsgiveren har en eierandel i barnehagen og dermed har innflytelse på barnehagedriften gjennom vedtektene.

Hvis arbeidsgiveren dekker generelle utgifter til barnepass, må du imidlertid skatte av denne fordelen, selv om det for eksempel dreier seg om barnepass i forbindelse med at du er på tjenestereise.

Dekning av utgifter til vaskehjelp hjemme er et skattepliktig frynsegode.

Bedriftshytte er skattefritt

Bruk av bedriftshytter er et skattefritt velferdstiltak hvis alle eller en betydelig gruppe av bedriftens ansatte har lik rett til å disponere hytta. Skattefritaket forutsetter at bedriften har minst ti ansatte som kan bruke hytta.

Kravet om minst ti ansatte kan oppfylles ved at flere bedrifter slår seg sammen om å kjøpe eller leie en hytte. Ferieleiligheter eller hus i utlandet kan godkjennes som bedriftshytte hvis kravene for øvrig er tilfredsstilt.

Du finner advokater med kompetanse på skatt og frynsegoder på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: