Bruksrett

Innhold

Betalt forsikring for bygning man ikke har bruksrett for

22. sep 2020 · spørsmål

Min samboer har i 2011 overdratt vederlagsfritt sin eiendom til sin yngste datter. Eiendommen består av flere eldre hus ( privat museum). Selv beholdt vi bruksretten til en gammel sperrestove. Dette huset har vi benyttet hver eneste sommer, jul, påske etc., og nå etter at vi ble pensjonister bor vi der enda oftere. Det viser seg at vi har siden 2012 betalt forsikring både på huset samt på innbo. Men så lenge vi kun har bruksrett skal vi vel ikke betale forsikringer på selve huset også?

Les mer

Bruksrett på odelseiendom

04. aug 2020 · spørsmål

Har fått lov til å sette opp 2 bygninger på min fars eiendom. Det ene er en garasje som er et påbygg til hans garasje, og det andre et et frittstående bygg for å ha et sagbruk i. Det er tydelig hva som er hovedbygget og påbygg på garasjen. Jeg har selv tatt alle kostnader, og byggene er satt opp av familien som dugnad for å hjelpe meg. Min bror har odel på eiendommen, hva skal man gjøre for at jeg skal ha eierforholdet og bruksrett på eiendommen når han overtar? Vi ikke ha feste på tomter.

Les mer

Naboen krever bruksrett til eiendom

26. okt 2018 · spørsmål

Kjøpte hus for 10 år siden, og var veldig glad å bo i det. Men plutselig det kom brev fra nabo, som sier at han vil hevde på min eiendom fordi han brukte den i 40 år etter avtale med sin svigerfar. Men det noe tull. Nabo bruker ikke den delen av eiendom.

Som dere vet, alle boligkjøp tinglyses, og alt hevd er umulig fordi grenser over eiendom er klare. Så nabo vet at han eier/eide ikke del av min eiendom. § 4. Den som veit at han ikkje eig tingen, hevdar ikkje.

Les mer

Betaling av vedlikehold av brygge med bruksrett

03. sep 2018 · spørsmål

En nabo har bruksrett på bryggen på vår tomt. Det er ikke tinglyst noen form for vedlikeholdsplikt for naboen. Har vi rett på at naboen skal ta del i vedlikeholdet? Bryggen er nylig restaurert, samt at den ligger i et område som er utsatt for vær og vind slik at det vil komme flere utgifter rundt vedlikeholdet av denne. Kan man kreve deling av kostnadene eller kostnader basert på bruk? Finner ingen informasjon om dette unntaksvis når det handler om veg.

Les mer

Selge fritidseiendom skattefritt

28. jun 2018 · spørsmål

Jeg arvet en fritidsbolig i Risør etter min mors bortgang i 2011 og har et spørsmål relatert til arv, skatt, bruksrett og råderett. Hennes ektefelle (min stefar) har en livsvarig, men ikke eksklusiv, bruksrett, men han ønsket aldri å bruke eiendommen videre og har ikke brukt den siden min mors bortgang. Bruksretten ble derfor annullert i 2016. Det sies at en skal eie og råde over en bolig i 5 år før denne kan selges skattefritt. Når kan jeg selge boligen skattefritt?

Les mer

Kan en bruksrett selges uavhengig av eiendommen den er tilknyttet?

15. jan 2018 · spørsmål

En brygge har fire sameiere. I tillegg er det to bruksrettigheter. Den ene bruksrettigheten disponeres av den ene sameieren. Han har kjøpt naboeiendommen som fra gammelt av hadde en bruksrett til brygga. Mitt spørsmål er; kan bruksretten selges til en utenforstående?

Les mer

Arv – barn må ikke arve likt

16. aug 2016 · artikkel

Hvis mor eller far ikke har opprettet testament, arver barna alt foreldrene etterlater seg. Mor eller far kan imidlertid begrense arven til barna ved å opprette testament. Da kommer de såkalte pliktdelsreglene i arveloven inn, som beskytter barna mot testamentariske disposisjoner over arven. Utgangspunktet er at to tredjedeler av nettoformuen til arvelateren er pliktdelsarv for […]
Les mer

Arv, uskifte og særeie – kampen om hytta

05. aug 2015 · artikkel

Even og Petters far, Ernst Jensen, døde overraskende og hadde aldri funnet tid til å snakke med sine to sønner fra første ekteskap og sin kone nummer to om hytta på fjellet. Tanken var at Sissel skulle kunne bruke hytta så lenge hun levde, men at hytta, som var bygget av hans egen far, skulle […]
Les mer