Slik sikrer du arv til barn, ektefelle eller samboer

Oppdatert: 30.01.2023 Emner: , , ,

En av hovedreglene i arveloven er at en enke eller enkemann har rett til å sitte i uskifte. Det betyr i praksis at arv ikke fordeles før den siste ektefellen dør, eller eventuelt gifter seg igjen. Men hvis den ektefellen som dør har barn fra tidligere forhold, gjelder ikke hovedregelen om uskifte. Da kan en enke eller enkemann bare sitte i uskifte hvis ektefellens barn fra tidligere forhold aksepterer det.

Når skal arv fordeles?

Barn fra tidligere forhold har ingen forpliktelse til å gå med på at mors eller fars nye ektefelle sitter i uskifte. Det kan være mange grunner til å kreve at arven fordeles med en gang mor eller far dør.   Det kan også være gode grunner til å sikre en ny ektefelle eller samboer, for eksempel for å unngå at hun eller han må flytte fra felles bolig, fordi barn fra tidligere forhold skal ha sin del av mors- eller farsarven.   Å sikre en av partene er ikke vanskelig, men advokatene erfarer at det er utfordrende å sikre både barn fra tidligere forhold og ny ektefelle.

Slik sikrer du arv til ektefellen

Den som først og fremst vil sikre sin nye ektefelle, kan overføre bolig, eventuell hytte og andre verdier til ektefellen. I praksis betyr dette at man registrerer (tinglyser) bolig og andre verdier som den nye ektefellens særeie mens man selv fortsatt er i live. Da sikrer man sin nye mann eller kone. Barn fra tidligere forhold får ingenting av den nye ektefellens særeie.

Hvis man for eksempel har registrert alt man har av verdier som den nye ektefellens særeie, får barna ingen arv i det hele tatt. Denne metoden kan skape problemer ved skilsmisse, men en advokat vil ha råd om hvordan disse problemene kan håndteres.

Les mer om konsekvensene ved skjevdeling

Slik sikrer du arv til barna

Den som først og fremst vil sikre barn fra tidligere forhold, kan oppnå dette ved å beholde bolig, eventuell hytte og andre verdier som sitt eget særeie. Da sikrer man barna mest mulig; de får ¾ på deling.

Arveloven har to bestemmelser om hva gjenlevende ektefelle har rett til å få i arv. En ektefelle har rett til en fjerdedel av boet dersom den som dør har livsarvinger. Ektefellen skal likevel ha minimum fire ganger folketrygdens grunnbeløp. Dette betyr at ektefellen kan ha rett til mer enn en fjerdedel av boet. Ektefellen skal altså ha fire ganger folketrygdens grunnbeløp, selv om det utgjør mer enn en fjerdedel av boet. Dette forutsetter at det er midler i boet etter at all gjeld er gjort opp. Kreditorene går foran arvingene.

En samboer har rett til arv tilsvarende 4 ganger folketrygdens grunnbeløp hvis samboerne har felles barn. Denne retten til arv kan fratas samboer ved testament som han eller hun har fått kunnskap om før dødsfallet.

Du finner advokater med kompetanse arv og uskifte på «Finn advokat»

Del denne artikkelen: