Ansatt uten førerkort krever lønn

Publisert: 22.02.2023

Ansatt som mistet førerrett ble oppsagt. Sprang til advokat. Fortsatt ikke førerrett. Krever nå 1mnd lønn i oppsigelsesperioden uten arbeidsplikt og oppreisning på 1,5mnd. Pluss hans advokatkostnader. Har han rett på ordinær lønn i oppsigelse periode mens han kunne ikke utføre-være disponibel til arbeidsgiver grunnet vedlagt lagt førerrett?

Svar:

Arbeidsgiver har lønnsplikt så lenge arbeidsforholdet består. Det gjelder også i oppsigelsestiden. Det er opp til arbeidsgiver å omplassere eller endre arbeidsoppgavene. Hvis tapet av førerretten var et vesentlig mislighold av hans forpliktelser, så kan vedkommende gis avskjed med umiddelbar virkning eller oppsigelse med oppsigelsestid. Avskjed eller oppsigelse må være saklig begrunnet. Dette må baseres på en konkret vurdering og den konkrete arbeidsavtalen. Det er altså ingen automatikk mellom det å miste førerkortet og miste krav på lønn. Det kreves at arbeidsgiver følger reglene i arbeidsmiljøloven mht avskjed eller oppsigelse, som også må være formelt riktig og saklig begrunnet. Advokat bør kontaktes for rådgivning i den konkrete saken.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: