Lønn og andre ytelser

Innhold

Lønn i oppsigelsestiden

17. sep 2021 · spørsmål

Jeg sendte oppsigelse på mitt arbeidsforhold og informerte om at jeg hadde fått ny jobb. Min sjef ringte til min nye sjef der jeg skulle begynne for å høre om jeg kunne starte opp allerede dagen etter oppsigelse, noe som var OK for ny arbeidsgiver. Fikk skriftlig bekreftelse om at min siste arbeidsdag var dagen etter oppsigelse, lønn i oppsigelsestid (3 mnd) er ikke nevnt. Kan jeg ha krav på lønn for 3 mnd oppsigelsestid selv om jeg startet ny jobb 14 dager etter oppsigelse?

Les mer

Har jeg rett til å få overtidsarbeidet utbetalt i lønn når jeg ikke kan avspasere?

14. sep 2021 · spørsmål

Jeg har fleksitid-ordning på jobb. Jeg jobber overtid hver dag for å bli ferdig med oppgaver. Arbeidsgiveren pålegger ikke det, men godkjenner timer. Arbeidsplassen går gjennom en omstrukturering som gir mindre fleksibilitet og økt belastning. Arbeidsgiveren sier at det blir vanskelig å ta ut avspaseringstimer til høsten. Jeg kan ikke ta mer enn 45 timer (har over 70) til neste år (info fra sjefen). Har jeg rett til å få dem utbetalt hvis arbeidsgiveren ikke tilrettelegger for at jeg kan ta timer i år?

Les mer

Lønn i oppsigelsestiden

02. sep 2021 · spørsmål

Min samboer har vært permittert siden starten av pandemien. Nå løper permisjonstiden ut i slutten av september (blir ikke forlenget av regjeringen), og arbeidsgiver har bedt samboeren min si opp jobben da de ikke har arbeid til han. For oss føles det som om arbeidsgiver ikke vil betale lønn ut oppsigelsestiden og at dette er en «lettvint» løsning for dem. Hva bør min samboer gjøre i denne situasjonen? Har arbeidsgiver lov til dette eller kan vi kreve at de betaler full lønn ut oppsigelsestiden?

Les mer

Lønn for feil vakt

01. sep 2021 · spørsmål

Mottar arbeidsplan gjennom en app, og jeg mottok for to dager siden en arbeidsplan hvor det sto at jeg var satt opp til jobb i dag, men da jeg møtte på jobb klar til å ta vakten min, fant jeg ut at det allerede var noen andre på jobb som hadde «min» vakt. Da jeg kontaktet sjefen fikk jeg beskjed om at det var gjort en feil i arbeidsplanen, og jeg endte opp med å måtte dra hjem da min vakt allerede var fylt. Har jeg krav på å få utbetalt lønn for denne arbeidsvakten?

Les mer

Arbeidsgiver vil trekke manglende timer fra feriepenger

01. sep 2021 · spørsmål

Ei venninne er fast ansatt med 100 % stilling og fast lønn. Hun arbeider ut fra turnusliste som blir satt opp av arbeidsgiver uke for uke. Hun har nå sagt opp, og får da beskjed om at hun har skyldige timer i timebanken som hun må arbeide inn eller at det må trekkes i opptjent feriepenger. Kan de trekke henne i lønn når det er arbeidsgiver som ikke har gitt henne tilstrekkelig timer hver mnd?

Les mer

Arbeidsgiver stryker overtid

31. aug 2021 · spørsmål

Jeg jobber i en 50 %-stilling. Under korona ble ikke denne prosenten «fylt opp» da det var lite jobb tilgjengelig. Jeg fikk uansett fastlønn og tillegg for vaktene jeg jobbet. I mars jobbet jeg 48 t overtid over 50 %. Alle disse overtidstimene ble strøket av arbeidsgiver uten beskjed eller spørsmål, da de mente disse timene «fylte opp» for de timene jeg ikke fikk jobbet i koronatiden. Fagforbundet har sendt krav om at det utbetales, noe arbeidsgiver ikke etterkommer. Hva kan jeg gjøre videre? Er det lov?

Les mer

Arbeidsgiver endrer timelister etter at de er signert

17. aug 2021 · spørsmål

Jeg har ved flere anledninger vært utsatt for at arbeidsgiver endrer mine timelister etter at jeg har signert digitalt. Dette skjer flere ansatte. Nå skjedde det igjen i dag og jeg lurer på om dette er lovlig? Blir ikke dette regnet som dokumentforfalskning? Jeg har (ved alle tilfeller) ikke blitt varslet om dette, verken før eller etter. Hvordan kan jeg formulere dette for arbeidsgiver? Har siste arbeidsdag 30.09.21 da jeg føler meg snytt og bedratt.

Les mer

Får ikke lønn og feriepenger

17. aug 2021 · spørsmål

Jeg har hatt problemer med jobben og slutter å jobbe. Restauranten gir meg ingen månedslønn og feriepenger.

Les mer

Arbeidsgiver betaler ikke lønn

05. aug 2021 · spørsmål

Jeg har blitt lurt til å jobbe store deler av 2020 mot et løfte om en kontrakt som alltid "blir klar i neste uke" og en ansettelse som aldri skjedde. Jeg har fått betaling for ~500t i 2020 via eget ENK, som innleid konsulent, men mangler betaling for 1200 t. Siste kontakt var avvisning av kravet mitt for resterende beløp for noen uker siden. Firmaets eier opptrer fiendtlig og har en kjent historie med "vanskelig" forhold til ansatte - forlik fremstår umulig. Vet ikke hvordan jeg skal gå frem...

Les mer

Ny bedriftseier ordner ikke opp i økonomisk rot

30. jun 2021 · spørsmål

Var eier av en bedrift med en del aksjer, og garantist for ett lån i bedriften. Solgte mine aksjer for nå 2 år siden. Ny eier har enda ikke ordnet nytt lån slik at han er garantist for bedriften selv. Jeg er enda ansatt, men trues stadig med oppsigelse og blir bedd om å si opp. Vil jo ikke det så lenge jeg enda er garantist. Bedriften betaler heller ikke ut feriepengene mine for de to siste årene. Hva kan jeg gjøre?

Les mer