Lønn og andre ytelser

Innhold

Kan jeg kreve tillegg for fagbrev etterbetalt?

16. apr 2024 · spørsmål

Stemmer det at jeg ikke har krav på etterbetalt fagbrevtillegg? Arbeidsgiver mener at jeg selv skulle sørget for at det "kom på bordet" ved ansettelsen for 1,5 år siden. Jeg mener det kom frem at jeg hadde fagbrevet, og at dette ville gå av seg selv. Oppdaget nå at jeg aldri har fått tillegget.

Les mer

Arbeidsgiver trakk tilbudet da jeg forhandlet om lønn

08. apr 2024 · spørsmål

Jeg fikk tilbud om en jobb som skulle startet 8 april. Jeg svarte ja og takket for tilbudet. Jeg mottok e-post med kontrakt og sendte da ny e-post hvor jeg prøvde å forhandle opp lønnen. Som svar fikk jeg "vi kan dessverre ikke imøtekomme dine ønsker og krav om lønn. Da vi er såpass langt fra hverandre i hovedbetingelser i kontrakten, anser vi tilbudet for avvist." Greit at de synes jeg "krevde" mye, men jeg takket aldri nei i mitt svar og sa bla. at jeg gledet meg. Hvilke rettigheter har jeg?

Les mer

Har jeg rett til å beholde mobiltelefonen når jeg slutter i jobben?

04. apr 2024 · spørsmål

Må jeg levere fra meg mobiltelefon når den er over 4 år gammel? Sa opp den gamle stillingen i desember og gikk over i ny stilling i et annet firma nå 2. april. Arbeidsgiver vil ha min gamle telefon i retur. Den ble kjøpt inn februar 2020. Er det noen regler på hvor gammel eller ny telefonen må være for at de skal kunne kreve denne tilbake? Har skattet av abonnement tilknyttet den gamle jobben, men ikke telefon så vidt jeg husker. Har jeg rett til å beholde den?

Les mer

Kan arbeidsgiver kreve at jeg betaler tilbake feilutbetalt lønn?

27. mar 2024 · spørsmål

Jeg oppdaget feil på siste lønning, meldte ifra. Det viste seg at jeg har fått feil lønn siden oppstart for ca. 1,5 år siden. Jeg har selvfølgelig i god tro, tenkt at dette var rett lønn. Nå ønsker arbeidsgiver at jeg skal betale tilbake beløpet på 135 000kr. Dette er enorme summer for meg. Kan virkelig arbeidsgiver kreve dette? Eventuelt nedbetaling vil enten ta mange mange år eller ruinere meg noen år.

Les mer

Arbeidsgiver utbetaler ikke forsinket lønn

12. mar 2024 · spørsmål

Arbetsgivaren har haft en felaktig rättsuppfattning och därför inte betalt min lön i tid. Det har gått över ett års tid innan det nu blev fastställt att det är jobben som gjorde fel. Kan jag kräva försinkelsesrente på lönen som ska efterbetalas nu? Hänvisar till førsinkelsesrenteloven vid försenad utbetalning av lön (11.3). Jag ha inte krävd rente vid ett tidigare tidspunkt. Procentsats? Från vilken dag kan jag kräva rente? Från dag 30 efter utebliven lön?

Les mer

Får ikke lønn av litauisk arbeidsgiver

11. mar 2024 · spørsmål

Me and my colleague are from Latvia. We got a job in Norway, for a Lithuanian employer. He told us that everything would be officially without black income. We worked for him for 2 and a half months, for which we received pennies. Every day he told new true stories that the client was still on a business trip or had not yet received his salary. Afterwards we warned him in writing so that he would pay our money. To which he simply ignored us, so we would like to turn to you or someone.

Les mer

Kan arbeidsgiver endre stillingstittel?

11. mar 2024 · spørsmål

Fast ansatt i undervisningsstilling som adjunkt med tilleggsutdanning i fylkeskommunen siden 2007. Premisset for tilsettingen er at jeg jobber som kantinebestyrer, men stillingen kan tillegges undervisning. Nå virker jeg bare som kantinebestyrer. Jeg har fått beskjed om at stillingskoden min skal endres fra "Adjunkt med tillegg" til "kantinebestyrer". Jeg har fått beskjed om at lønna ikke endres, men jeg er bekymret for min fremtidige lønnsutvikling. Kan arbeidsgiver gjøre dette uten samtykke?

Les mer

Tillegg for fagbrev?

11. mar 2024 · spørsmål

Jeg har fagbrev i salgsfaget, tatt i en stor butikk. Nå jobber jeg på hovedkontoret til samme firma. Har jeg krav på fagbrev tillegg? Jobber som kundebehandler på et servicesenter. Og har hatt mye utbytte av fagbrevet. Husker at ute i butikkjobben min var det er eget punkt på lønningen som hetet: fagbrevtillegg, men det har jeg ikke nå. Føler selv at siden det er samme firma at de henger veldig mye sammen, selv om jeg ikke har fagbrev i kontorfaget.

Les mer

Jeg jobber i et internasjonalt selskap. Og har en grunnlønn + 20% tillegg som fast, men hva med kompensasjonstillegg?

04. mar 2024 · spørsmål

Jeg jobber som Field Engineer i et internasjonalt telecom selskap. Jeg har en grunnlønn + 20% tillegg som fast. Dette tillegget er gitt som "disadvantage supplement for a lot of travel and inconvenience". Når vi reiser både utenlands og innlands følger vi Statens reiseregulativ. Vi får da diett for det landet vi reiser i + evt nattillegg eller km godtgjørelse. Vi har tatt opp med selskapet at vi mener vi har krav på kompensasjonstillegg for utlandsreiser. Dette mener selskapet vi ikke har??

Les mer

Får ikke tillegg for fagbrev i like jobber

26. feb 2024 · spørsmål

Har sagt opp min nåværende jobb i bytte med ny jobb. Har fagbrev i kontor/økonomi og administrasjons-faget noe jeg ikke har fått tillegg for hos den gamle jobben. På den nye får jeg tillegg for fagbrevet jeg har. Synes bare det er rart jeg ikke får tillegg når det er innen samme bransje og at jeg kun får tillegg i en av jobbene.

Les mer

Er arbeidsavtalen lovlig?

19. feb 2024 · spørsmål

Jeg undrer på om min arbeidsgiver bryter reglene for overtid. I kontrakten min står det at lønn er xxx.xxx, "arbeidstaker må påregne en del overtid" og at "lønnen inkluderer kompensasjon for overtidsarbeid". Det er alt som står ang. overtid. Iflg loven, som jeg tolker det, så er ikke dette lovlig. Hvis arbeidsgiver velger å ha overtid inkludert i lønnen, skal det stå hva som er grunnlønn, og hva som er faktisk kompensasjon for overtid. Har jeg en sak?

Les mer

Endring i lønn

19. feb 2024 · spørsmål

Jeg fikk ny arbeidskontrakt høsten 2022, hvor det står at jeg har en månedslønn på 65.000. Kontrakten ble underskrevet av meg og arbeidsgiver. Nå i januar 2024, fikk vi ny kontrakt etter fusjon. Her står ny månedslønn på 56.000. Har aldri fått utbetalt den lønna som står i gammel kontrakt. Jeg har ikke skrevet under ny kontrakt. Hva bør jeg gjøre her?

Les mer

Kan arbeidsgiver slette de ekstra minuttene jeg jobber?

29. jan 2024 · spørsmål

Jeg jobber i 100% stilling. Har fastlønn og stempler meg inn og ut når jeg kommer og går. Av og til stempler jeg ut 5 til 30 minutter senere enn oppsatt arbeidstid. Arbeidsgiver sletter ofte disse minuttene. Har han lov til dette?

Les mer

Kan arbeidsgiver nekte deg lønn når man ikke får jobbet pga været?

10. jan 2024 · spørsmål

Kan arbeidsgiver nekte deg lønn, når verneombudet sier at det er uansvarlig å jobbe 1 dag pga værforhold? Og du blir bedt bare om å dra hjem uten noe annet alternativ?

Les mer

Arbeidsgiver krever tilbakebetalt for mye utbetalt lønn

04. jan 2024 · spørsmål

Jeg har jobbet på båt i sommer. Etter tida ombord fikk jeg lønn for tida ombord. Etter dette fortsatte jeg å få lønn nå i 2 mnd. Gav beskjed første mnd jeg fikk feil, og fikk til svar at lønna var riktig. Neste mnd sendte jeg ny mail, og fikk da krav om at jeg måtte tilbakebetale alt. Siden jeg fikk beskjed på første at lønna var riktig, så har jeg brukt noe av dette. De ønsker også at jeg skal betale tilbake for før skatt, noe jeg ikke har råd til. Hva burde jeg gjøre?

Les mer

Manglende utbetaling av lønn førte til at jeg ikke hadde råd til togbillett til jobb

04. jan 2024 · spørsmål

Jeg har en situasjon hvor jeg ikke har fått utbetalt hele lønnen min. Det beløpet jeg mangler var det jeg skulle bruke for å komme meg på jobb. Så fordi bedriften ikke har betalt ut lønnen jeg har krav på har jeg nå fått ulønnet fravær. Jeg pendler langt og trenger månedsbillett hos Vy for å komme meg på jobb. Økonomien er trang, valget stod mellom å kjøpe togbillett eller sette mat på bordet for familien. Har jeg noen rettigheter når lønn uteblir sånn at det fører til fravær?

Les mer

Kan arbeidsgiver gjøre forskuddstrekk for ferie?

21. des 2023 · spørsmål

Er lærer og har inngått sluttavtale med fylkeskommunen. Fratredelsedato er 30.06.23 og opphørsdato er 31.05.24. Er fritatt for arbeidsplikt med ordinær lønn i perioden fra fratredelsedato til opphørsdato med full opptjening av feriepenger i perioden. Har påberopt aml §§ 1-8 og 14-15. Er ikke arbeidstaker. Kan arbeidsgiver trekke 6 uker fremtidig ferie i juni i år? Dette er ikke avtalt.

Les mer

Kan arbeidsgiver kreve tilbake for mye utbetalt lønn?

14. des 2023 · spørsmål

Min sønn på 17 år har en deltidsjobb. I kontrakten har han fastlønn på 4080,- pr. måned. I mai i år gikk han plutselig opp i lønn til 6990,-. Han spurte daglig leder om dette var riktig, fikk til svar at det skulle de sjekke, men hørte ikke noe mer. Spurte på nytt i august om dette var sjekket men fikk ikke noe mer svar. I oktober fikk han beskjed om at lønna var feil og alt som var betalt ut feil siden mai måtte betales tilbake. Kan arbeidsgiver kreve det av en umyndig?

Les mer

Trukket i lønn for kurs

14. des 2023 · spørsmål

Begynte i ny jobb mai 2023. Og arbeidsgiver sendte meg på kurs, da dette var et nødvendig kurs i min stilling. ca anslått pris på kurs: 12-15 000 kr. Sa nylig opp jobben før prøvetida gikk ut, og har nå blitt trukket 15 000 på sluttoppgjøret mitt. Har ikke skrevet under på noen bindingskontrakt, og står heller ikke noe om bindingstid i arbeidskontrakten. Er dette lov?

Les mer

Ønsker sluttpakke fra arbeidsgiver

13. des 2023 · spørsmål

Trives ikke på jobben, og jeg mener at det er arbeidsgiver sin feil. Jeg har lenge prøvd, men jeg får ikke arbeidsoppgaver og jeg føler meg usynlig og til ingen nytte i jobben. Ønsker å si opp, men syns det er rimelig med en sluttpakke fra arbeidsgiver da jeg mener at de ikke har lagt til rette for meg. Det er flere i selskapet som har fått sluttpakke fordi det ikke er nok jobb. Hvordan går jeg frem i forhandling om at jeg ønsker en sluttpakke?

Les mer