Lønn og andre ytelser

Innhold

Har jeg krav på lønn for vakt som er satt opp ved en feil?

15. sep 2023 · spørsmål

Jeg ble satt opp på vakt 23-07. Jeg møtte opp, skiftet, logget inn klar til å begynne, men da var den andre nattevakten bak kassen. Han fortalte at det hadde vært en feil, og han hadde gitt beskjed til daglig leder tidlig om morgenen samme dag, men jeg hadde ikke fått noe beskjed fra leder. Rett etter at jeg hadde logget meg inn ble vakten inne på appen fjernet av sjefen. Jeg sendte ham melding, men han svarte ikke. Har jeg krav på lønn for vakten?

Les mer

Får ikke økt lønn som lovet ved gode salgstall

13. sep 2023 · spørsmål

Jeg jobber i en bedrift som tjener gode penger og burde ha bedre forhold til sine ansatte. Det er dårlig arbeidsforhold i lokalene. Mye støv, høy lyd, konkurranser og generelt en umoden kultur. Vi har alle en «minstelønn» satt i perspektiv, hvor vi ikke har mulighet til å øke etter flere muntlige oppfatninger av dette. Ingen tariffavtale eller organisering. Vi blir påminnet om at ved gode tall får man høyere lønn. Dette har ingen opplevd. Hva gjør jeg? Hva har jeg krav på og hvem kan hjelpe?

Les mer

Hvor mye provisjon har man krav på ved oppsigelse?

13. sep 2023 · spørsmål

Jeg jobber som bilselger med garantilønn med provisjon. Jeg har valgt å si opp min stilling og det er en god sum provisjon som er igjen fordi jeg ikke har fått levert ut biler. Hva har jeg rett på? Har jeg rett på provisjonen min når jeg sier opp?

Les mer

Lønn i oppsigelsestiden

11. sep 2023 · spørsmål

Har fått oppsigelse fra jobben grunnet nedbemanning, men fikk høre at jeg har rett til 1 måned med lønn som kompensasjon. Har vært sykemeldt i lang periode og er fremdeles sykemeldt så lurte jeg hvordan det fungerer?

Les mer

Arbeidsgiver betaler ikke lønn

25. aug 2023 · spørsmål

Jeg har jobbet hos en bedrift og de ønsker ikke å betale til meg. Hvis jeg kommer og spør dem, sier de at jeg må gå til retten. Jeg har jobbet hos dem nå over 3 år, men i siste 3 måneder fikk jeg ikke en krone, ikke heller feriepenger.

Les mer

Krav på ubetalt lønn fra 2019?

24. aug 2023 · spørsmål

Tilbake i 2019-2021 jobbet jeg på en ekstravaktordning via jobb, hvor det var betalt lunsj. Jeg hadde ikke blitt informert om at lunsjtimene måtte føres annerledes for å få $ før i 2021. Jeg sendte manglende betaling til sjefen 2021, men så ble det glemt av sjefen etter at han skulle ta d videre. Nå i 2023 tok jeg det opp igjen da det er 14k jeg gikk glipp av, men fikk beskjed av HR at det er foreldet og kan ikke tilbakebetales, selv om jeg har alle timelistene og dokumentasjon er det rett?

Les mer

Lønn i oppsigelsestid

24. aug 2023 · spørsmål

Jeg sa opp min stilling med oppsigelsestid ut juni nå i år. Jeg fikk utbetalt opptjente feriepenger i juni, og har nå fått utbetalt ikke uttatt ferie. Jeg jobbet 11 dager i juni, og tok ferie i resten av måneden. Men, hva skjer med de dagene jeg jobbet i juni, er dette noe jeg har krav på å få lønn for?

Les mer

Hvor ofte har man krav på lønnsøkning?

23. aug 2023 · spørsmål

1. Jeg har en ansatt som har inngått avtale som legesekretær i ca. 11 år nå. Hun får lønn som bioingeniør hele tiden uten endring i arbeidsavtale. Har hun rett til dette selv om ikke endret jobbtittel i arbeidsavtalen?

2. Har man krav på lønnsøkning hvert år?

3. Hvor ofte skal man ha lønnsøkning?

Les mer

Arbeidsgiver slettet fleksitid uten advarsel

23. aug 2023 · spørsmål

Vi har fleksitid. I januar slettet arbeidsgiver all fleksitid over et visst antall timer. Dette ble gjort uten å å gi beskjed, vi hadde ikke anledning til å ta ut fleksitid - fikk knapt tatt ut ferien. Har arbeidsgiver lov å slette disse timene i et sånt tilfelle? I tillegg ble vi bedt om å jobbe ekstra, men det måtte settes på fleksitid. Har bedt om utbetaling med 50 % overtidstillegg, men det aksepterer ikke arbeidsgiver.

Les mer

Feil lønn i lønnstilbud

23. aug 2023 · spørsmål

Jeg fikk et skriftlig jobbtilbud med lønn den 12.07 som jeg aksepterte samme dag. I går den 14.08 ringte seksjonsleder meg og sa at det var skrevet en feil og at det i tilbudet er gitt 50 000kr for mye i årslønn. Er dette tilbudet bindende når jeg har akseptert innenfor fristen og at lønnen ikke er så mye høyere at jeg burde skjønt at den var feil?

Les mer

Krav på overtidsbetaling?

23. aug 2023 · spørsmål

Jeg er lagersjef med avtale om ubetalt overtid. Seneste året har jeg hatt over 300 timer overtid og i tillegg gjør jeg mye jobbing kveldstid og helg. (ordinær arbeidstid 730-1530.) Jeg er alltid til stede på jobb grunnet fravær hos andre og for å sikre at de andre kommer hjem. Noe som er forventet av meg fra de over meg. Kan man virkelig kalle det for uavhengig stilling? Jeg er da aldri fri fra jobb og kan aldri være borte fra jobb. Bør ikke jeg overtidskompenseres?

Les mer

Forsinkelsesrenter ved etterbetaling av lønnsjustering.

14. aug 2023 · spørsmål

Jeg nådde nytt lønnstrinn i 2021, og skulle derfor gått opp i lønn 1.mai det året. Ble først gjort oppmerksom på det ett år etter, og fikk da etterbetalt lønnen. Hadde jeg da rett på forsinkelsesrenter, og er det i så fall for sent å be om det nå?Etter årets oppgjør har jeg gått opp i lønn igjen, med virkning fra 1. mai. Jeg vil først få etterbetalt lønnen i september. Har jeg rett på forsinkelsesrenter? Hvordan fremsette krav?

Les mer

Lønn ved sykdom

17. jul 2023 · spørsmål

Jeg fikk 2 vakter i uke 22 og hadde en fast vakt så det var ikke noe overtid. Jeg fikk så to ekstra vakter samme uke grunnet behov som medførte 15 timer overtid. Jeg jobbet vaktene som medførte overtid, men ble syk dagen etter som var en vanlig vakt. De slettet da den vanlige vakten. Først da jeg sa ifra så la de inn vakten igjen, men fordi vakten ble lagt inn sist så ble 10 timer overtid lagt inn den dagen jeg ble syk og dermed mener de at jeg ikke skal ha noe betalt. Har de lov til dette?

Les mer

Lønnstrekk via namsmannen

17. jul 2023 · spørsmål

Jeg har fått høyt lønnstrekk via namsmannen, 40 000 kr! Får da utbetalt kr 0,50 øre. Er det lov?

Les mer

Kan feriepengegrunnlaget gå i minus?

05. jul 2023 · spørsmål

Jeg startet i ny jobb i februar. Tok ut 21 dager ferie fra tidligere arbeidsgiver i januar og fikk da utbetalt feriepenger. Jeg er fylt 60 år og skal i utgangspunktet ha 6 uker ferie. Jeg fikk nå avregning på feriepenger i juni hvor jeg går ca. 7000 kr i minus. En reiseregning med bilgodtgjørelse, diett, etc. var også trukket ifra. Er dette mulig ? Har jeg hos ny arbeidsgiver lov å jobbe i ferien ? Og/eller bli trukket de ukene jeg tar fri ? Kan feriepengegrunnlaget virkelig ende med minus?

Les mer

Forkortet arbeidsår i skole med reduksjon i lønn

05. jul 2023 · spørsmål

Jeg jobber som assistent på skolen og har reduksjon i lønn. “ Forkorta arbeidsår i skole / SFO m/ reduksjon i lønn: ☐ 38 uker – 13 % reduksjon ☒ 39 uker – 11 % reduksjon” Betyr dette at jeg må følge skolekalenderen (39 uker i arbeidsåret)? og fordi jeg jobbe lite per år har jeg 11% trekk i lønn? sjefen min sier at jeg må jobbe ferie på SFO. Med denne reduksjonen bør jeg gjøre det?

Les mer

Lønn ved avtalte vakter

28. jun 2023 · spørsmål

Jeg er 18 år og jobber som fotballtrener. I dag ble en økt avlyst 5 timer før den skulle starte. Jeg hadde svart at jeg skulle delta. Har jeg da krav på lønn? Og gjelder det samme hvis en økt blir avlyst 2 dager før?

Les mer

Feriepenger

28. jun 2023 · spørsmål

Jeg har en fast årslønn. Eks. la oss si kr 300 000,- pr. år. Da skal vel den summen fordeles på 11 måneder, i tillegg til at jeg mottar feriepenger 1 måned? Kontrakten lyder: "Feriepenger kommer i tillegg til lønn, etter reglene i Ferieloven." Dette tolker jeg som at feriepengene kommer i tillegg til den faste årslønnen? Altså kr 300 000 + feriepenger? Kontrakten opplyser ikke noe om at feriepenger er inkludert i årslønnen. Hva er korrekt tolket her?

Les mer

Overtidstillegg ved avspasering

23. jun 2023 · spørsmål

Må all overtid må avspaseres uten overtidstillegg? Jeg er kundekonsulent uten lederansvar. I kontrakten er arbeidstiden fra 09.00 - 17.00 og registreres etter den nødvendige tilstedeværelse som forventes, med fleksibilitet for arbeidstakeren. Gjennomsnittlig arbeidstid per uke er 37,5 time. Det forutsettes at arbeidstakeren, som følge av stillingen utviser fleksibilitet med hensyn til arbeidstiden. Det vises for øvrig til Arbeidsmiljøloven § 41, 1. ledd A

Les mer

Får ikke full bonus ved oppsigelse

19. jun 2023 · spørsmål

Jeg har sagt opp 28.02 og har min siste dag 31.05. Jeg har kvartalsvis bonusordninger og har fått av vite nå at jeg kun får 2/3 av bonusordningen da jeg ikke er ansatt den siste måned, selv om det er 99 % at vi når budsjett. Det som er ironisk er at hvis jeg hadde sagt opp pr. 01.03 og brukt min oppstartede ferie så kunne jeg tatt ferie de siste 4 uker og fått "full" provisjon. Jeg lurer på om det er noe som kan gjøres her? Virker absurd at en dag gjør forskjellen, i tillegg når målet er nådd.

Les mer