Lønn og andre ytelser

Innhold

Har arbeidsgiver plikt til å skaffe nok timer?

22. mar 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt 100 % stilling. Må arbeidsgiveren skaffe meg den som er minste timer i uke 37.5 - 40 timer eller må jeg søke ekstra jobb?

Les mer

Arbeidsgiver gir ikke nok timer

22. mar 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt 100% fast som oppvask i en restaurant og jeg kjente fra arbeidsgiver at de har problemer til å skaffe meg nok timer til å fylle stillingen. Kan man i denne situasjonen skaffe meg ekstra jobb i en annet sted for mer timer mens jeg er ansatt der i 100 % stilling?

Les mer

Må vente 2 mnd på sluttoppgjør fra arbeidsgiver

21. mar 2023 · spørsmål

Har sagt opp min faste stilling i Oslo kommune. Sluttet 29.3 2023. Arbeidsgiver sier at jeg ikke får sluttoppgjøret før etter 2 måneder. Er dette lovlig?

Les mer

Ønsker å senke lønnstrekk

16. mar 2023 · spørsmål

Jeg har ett lønnstrekk på 16 000 i mnd jeg gjerne vil fått litt ned til 5000 i mnd.

Les mer

Feriepenger når man bytter jobb

16. mar 2023 · spørsmål

Jeg leverer oppsigelse i min jobb nå i mars med løpende 3 måneders oppsigelse fra april. Jeg er dermed ferdig hos dagens arbeidsgiver 30. juni. Dermed ønsker jeg og tiltre 1. august hos ny arbeidsgiver, slik at jeg vil ha juli som ferie allikevel. Jeg opererer med fastlønn og har alltid blitt trukket 5 ferieuker i juli fra nåværende arbeidsgiver. Om jeg gjør dette så vil vel ikke nåværende arbeidsgiver kunne trekke disse 5 ferieukene, men heller måtte betale full lønn pluss fjorårets feriepenger?

Les mer

Utbetaling av lønn for ekstra arbeidstimer

16. mar 2023 · spørsmål

Ved fastlønn og uspesifisert timeantall på papiret. Kan en da be om etterbetaling hvis en jobber mye? Forresten jeg har 70 timer i uken, på fastlønn.

Les mer

Får ikke jobbkontrakt i juli

14. mar 2023 · spørsmål

Jeg har et spørsmål angående jobb i barnehage. Jeg hadde kontrakt som assistent i hele 2022. 9 måneder 100 prosent og 3 måneder 80 prosent. I 2023 har jeg fått kontrakt 100 prosent fra januar og ut juni. Barnehagen vil ikke gi meg kontrakt i juli, men ønsker å tegne kontrakt fra august og ut 2023. Da blir jeg arbeidsledig i juli. Hvordan skal jeg forholde meg til feriedagene jeg har opparbeidet meg med lønn fra 2022? Bør jeg bruke alle før utgang av juni? Føler jeg vet for lite.

Les mer

Barnevernet betaler for lite lønn til tilsynsfører

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg er tilsynsfører for Barnevernet. Vi har skrevet kontrakt om at tidsbruk er inntil 7 timer som inkluderer: Gjennomføring, rapportskriving og kjøretur tur/retur. Godtgjøring for oppdraget er 300,- pr time. Så hendte det at Barnevernet hadde behov for at jeg skulle reise tur/retur med tilsyn som varte i til sammen 21 timer, helg. Etterpå sa de at jeg bare fikk betalt 2500,- fordi det var deres satser for helgejobbing. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Uenighet om overtidsbetaling

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg jobber 100 % i en bedrift, og er i dialog ang føring av overtidssats på arbeid. Jeg har ført 100 % overtid, for ett utkall på jobb, som er etter kl 21 på kvelden. Her mener arbeidsplassen, at jeg må jobbe 5t 50 % før jeg kan føre 100 %. Jeg jobber normalt 08:00 til 16:00, men vi har noen ganger utkall på kveld/helg. Hva er det riktige her? Skal det føres 50 %, eller skal det føres 100 % ved utkall etter kl 21 på kvelden (jeg reiste på jobb ca 21:30 den kvelden, og jobbet til ca 01:00).

Les mer

Arbeidsgiver vil ikke betale for overtid

10. mar 2023 · spørsmål

Har jobbet 15 år på et trykkeri. Mars 2020 ble arbeidspresset høyt. Jeg var avdelingsleder, designer, styremedlem, tillitsvalgt, selger og kundebehandler. I 2020 jobbet jeg 3 mnd på 2-dag og natt. Og ble syk. Under sykemld jobbet jeg 120 t over, og da jeg fikk kontor ved kundeinngang sa jeg da opp. Da hadde jeg 215 overtidstimer til gode, uten de 120 under sykemld. Og han nekter meg disse. Fagforbundet har valgt å ikke ta saken videre, da det KAN gå utover meg. Men jeg sliter fortsatt grunnet dette. Råd?

Les mer

Redd for å måtte skatte av feriepengene

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg jobbet som vikar en periode i en jobb nå nylig. Kontrakten min gikk ut 31.12.22 som også er lønningsdag for den jobben. Jeg fikk vite 3. juledag at de ikke skulle skrive ny kontrakt med meg som betyr at jeg egentlig skulle ha feriepenger 31.12.22, de sa 03.01.23 at jeg skal få de 31.01.23. Dette betyr at jeg ikke får de i opptjeningsåret, som sier at jeg ikke skal skatte av disse pengene. Hvis jeg plutselig må skatte av disse pengene, betyr det at jeg kan be de fikse dette?

Les mer

Ansatt uten førerkort krever lønn

22. feb 2023 · spørsmål

Ansatt som mistet førerrett ble oppsagt. Sprang til advokat. Fortsatt ikke førerrett. Krever nå 1mnd lønn i oppsigelsesperioden uten arbeidsplikt og oppreisning på 1,5mnd. Pluss hans advokatkostnader. Har han rett på ordinær lønn i oppsigelse periode mens han kunne ikke utføre-være disponibel til arbeidsgiver grunnet vedlagt lagt førerrett?

Les mer

Får ikke mer lønn til tross for ny stillingskode

13. feb 2023 · spørsmål

Jeg ble internt overført juli 2022. I arbeidsavtalen er spesifisert stillingskode 1225 til bedømming til stillingskode 1183 er ferdig (24. oktober). Allikevel ble jeg overført til stillingskode 1113 i juli. Jeg har nå fått tilbud om kontrakt på 1183 nivå uten lønnsendring selv om opprykk til 1183 forsker fra lavere stillingskode ifølge lokal lønnspolitikk utløser 6 lønnstrinn. Kan de overføre meg til stillingskode 1113 uten ny arbeidskontrakt? Er arbeidskontrakt ulovlig? Har jeg krav på ny lønn?

Les mer

For lite kveldstillegg

09. feb 2023 · spørsmål

Lurer på et spørsmål ang kveldsvakter og hva slags ordninger som er håndtert under loven. Jeg har nå kveldsvakt som fulltid, og jobber kun kveld. Jeg har noe tillegg, men det virker til å være mye mindre enn det som skal være krav på. Kveldstillegget er noe mellom 35-45 % av hele den totale 8-9 timers vakten, jeg får heller ikke noe avspaseringsdager. Er dette normalt? Har jeg krav på avspaseringsdager der jeg får fri?

Les mer

Arbeidsgiver endrer lønn fra fast til timebetalt

09. feb 2023 · spørsmål

Arbeidsgiver har gitt muntlig beskjed om at de skal endre lønnsvilkårene fra fastlønn til timebetaling uten at arbeidstakere kan si noe på det. Arbeidsgiver har også sagt det ikke er noe vits i å komme tilbake til jobb etter sykmelding, da de kommer til å gi arbeidstaker oppsigelse om det skjer.

Les mer

Får ikke lønn for like mange timer som avtalt

08. feb 2023 · spørsmål

Jeg har et spørsmål angående godtgjørelsen i henhold til arbeidstiden som er inkludert i kontrakten. Jeg er ansatt i et renholdsbedrift i stillingen som tilkallingsvikar, men i min arbeidskontrakt er arbeidstiden min per uke 37,5 timer, daglig arbeidstid er 7,5 timer og ansettelse på ubestemt tid. Arbeidsgiver gir meg ikke så mange timer som det står i arbeidsavtalen, men mindre. Uansett, hvis jeg er klar til å jobbe 7,5 timer om dagen og jeg jobber mindre, bør jeg få betalt for så mange timer?

Les mer

Kan arbeidsgiver trekke i lønn for inneklemte dager?

25. jan 2023 · spørsmål

Kontrakt med spesifisert månedlig fastlønn. Renholdsjobb (næringsmiddel) ettermiddag, kveld. Er det ingen produksjon på dagtid, er det heller ikke noe renhold. For eksempel innklemt dager (hvite) mellom røde dager. Kan arbeidsgiver trekke fra fastlønn for de hvite dagene? Evt skrive "feriedager" på lønnsslipp i en slik situasjon med spesifisert månedlig fastlønn? Sies det ikke at kveldsarbeid er ulovlig så lenge arbeidets art ikke gjør det nødvendig? Kan man tvinges oppmøte, uten oppdrag?

Les mer

Trekk i lønn pga feilsalg

23. jan 2023 · spørsmål

Jeg har jobbet i en butikk hvor man selger telefoner på vegne av et stort telekomselskap. Butikken er franchise og har et selskap som jeg jobber under, men markedsføres som om vi er butikken til et stort telekomselskap. Jeg har vært en av de beste til å selge der, det vil si at jeg har solgt hundrevis av telefoner der uten feil. De har trukket meg 15 000 kr i lønn fordi de mener jeg har solgt en telefon uten kontrakt. Det kan også være systemfeil. Hva slags muligheter har jeg?

Les mer

Dårligere lønn etter at kommunen overtok virksomhet

23. jan 2023 · spørsmål

Jeg jobber som tilkallingsassistent BPA med 0 % stilling. Kommunen overtok ordningen med dårligere lønnsordninger. Vi hadde en virksomhetsoverdragelse, jeg ble ansatt på nytt med kommunens tariff, noe som førte til betydelig lønnsreduksjon. Min kontrakt ble utsatt ved forespørsel av avdelingsleder. Den nye kontrakten er nå på kommunens tariff - lønnsreduksjon for meg. Andre tilkallingsassistenter har fått riktig lønn. Er det noe jeg kan gjøre for å løse dette problemet med forskjellsbehandling?

Les mer

Får ikke nok timer av arbeidsgiver

05. jan 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt som kjøkkensjef på et hotell. Er lovet 165 timer minimum som utbetalt lønn. Minst 40 timer i uken står det i kontrakten min. Nå vil arbeidsgiveren sparer penger og ikke kan garantere de timer jeg har blitt lovet. Har jeg da rett til at få utbetalt for de 165 timer som lovet i kontrakten selv hvis jeg ikke kan få timer nok?

Les mer