Lønn og andre ytelser

Innhold

Arbeidsgiver har endret lønnstilbud

23. jun 2022 · spørsmål

Arbeidsgiver har gitt et skriftlig og jobbtilbud/arbeidsavtale til meg som inneholdt høyere lønn enn lønnsansienniteten min. Jeg har ikke signert avtalen enda, men har gitt signaler til enhetsleder om at jeg vil ha jobben. Nå har administrasjonskontoret trukket tilbake arbeidsavtalen og sendt ny med lønn etter tariff, men som er en god del lavere enn ved første tilbud. Har de lov til dette?

Les mer

Arbeidsgiver nekter å utbetale lønn

20. jun 2022 · spørsmål

Jeg jobbet som kontormedarbeider i en bedrift, som driver med takarbeid. Jeg jobbet også her i fjor, og fikk kontrakt ut sesongen. Jeg fikk beskjed fra eieren av bedriften at jeg skal få fast kontrakt etter sesongen er over. Det vil si at kontrakten min blir fast istedenfor sesongbasert, men at jeg skal ikke få lønn hver måned og at jeg skal få lønn bare når sesongen starter. Jeg fikk aldri kontrakt. Men jeg jobbet noe på starten av året før sesong start. Han nekter å betale lønn for det!

Les mer

Lønn tilsvarende stillingsprosenten i kontrakten

20. jun 2022 · spørsmål

Jeg startet i en kontraktfestet 50%-stilling i oppvasken på et hotell i april. Siden da har jeg måtte mase på å bli satt opp på vakter. Jeg får heller aldri mer enn maks 15 timer per uke. Har jeg ikke da krav på 18,75 timer? Og å få betalt for dem dersom de ikke klarer å gi meg nok vakter? Etter jeg fikk siste lønnslipp sendte jeg en melding til direktøren. Han påsto at det stemte. Men det er jo for lavt med 59,62 t for mai? Er det ikke? Hva gjør jeg? Er lei av å mase.

Les mer

Feriepenger fra tidligere arbeidsgiver

17. jun 2022 · spørsmål

Jeg er ferdig med jobben min i mars 2021. Har tidligere firmaet mitt ansvar å betale feriepenger i juni 2022 for den perioden?

Les mer

Bedrift har halvert utbetalinger

08. jun 2022 · spørsmål

Jeg jobber som selvstendig næringsdrivende på oppdrag fra et transportfirma. For 2 måneder siden ble utbetalingen halvert uten at jeg hadde fått noen varsel om dette. Det står i kontrakten at dette skal varsles 1 måned før. Jeg har nå sagt opp jobben med 3 måneder oppsigelse. Oppdragsgiver holder nå tilbake hele beløpet jeg skulle hatt utbetalt. Er dette kontraktsbrudd, og kan jeg nekte å utføre oppdrag i oppsigelsestiden uten å bli erstatningspliktig ?

Les mer

Ingen kompensasjon for arbeid utenfor arbeidstid

23. mai 2022 · spørsmål

Jeg jobber som avdelingsleder på en skole, og har en ordinær arbeidstidsavtale med arbeidstid klokken 8:00-15:30 og fleksitidsordning. Utenom arbeidstid har jeg ansvar for vikartelefon. Det vil si at jeg får telefoner med påfølgende arbeid utenom arbeidstid alle dager og kvelder. Dette blir ikke avlønnet/kompensert i dag og er en vanlig problemstilling i norsk skole. Hva er rimelig å tenke her? Hvordan bør slikt arbeid kompenseres?

Les mer

Ikke fått betalt for nok timer

23. mai 2022 · spørsmål

Jeg har mangler 140 t etter arbeidskontrakten min ble avsluttet (ut i fra 100 %-kontrakten jeg skrev under på). Har jeg rett på penger for timene jeg ikke fikk?

Les mer

Etterbetaling av lønn fra 2017

23. mai 2022 · spørsmål

En ansatt sluttet i firmaet i 2019. Hun tar nå kontakt fordi hun mener hun har krav på etterbetaling av lønn helt fra 2017 til hun sluttet. Hvilken regel om foreldelsesfrist gjelder her?

Les mer

Arbeidsgiver betaler ikke lønn i prøvetiden

03. mai 2022 · spørsmål

Jeg skrev under på en arbeidskontrakt for prøvetid i 3 dager for en restaurant jeg jobbet for. Jeg fikk ingen kopi av kontrakten, kun et bilde jeg selv tok av den. Det står her at jeg skal få vanlig timelønn og at dette skal bli betalt samme måned som prøveperioden foregår. Jeg ikke fått pengene og måneden er over. Jeg har i tillegg sendt en melding til arbeidsgiveren, men får ingen svar. Hva gjør jeg? Skal jeg ringe? Og i så fall hvordan skal jeg formulere meg?

Les mer

Har ikke fått lønn på et år

29. apr 2022 · spørsmål

Jeg har ikke fått utbetalt lønnen min på et år, nesten problemet med forsinket betaling, fikk på spørsmål da svar at jeg snart får det og at virksomheten ikke går bra. Siden gikk virksomheten virkelig ikke bra, så jeg sa ikke noe og ventet på lønnen min. Men nå når jeg har sluttet i firmaet så spurte jeg om de kan betale ut lønnen min, men fikk likevel svar på å vente og få oppringninger for å komme på jobb noen ganger. Dette har vært veldig frustrerende for meg. Gi beskjed om hva som skal gjøre.

Les mer