Lønn og andre ytelser

Innhold

Kompensasjon for flyttet turnusdag

14. nov 2022 · spørsmål

Jeg jobber deltid og har krav på minst et spesifikt antall timer. Jobben innebærer lørdagsarbeid med annenhver lørdag turnus. Sjefen min skjøv turnusen min med 1 uke uten å si ifra. Jeg fikk fri en lørdag jeg skulle arbeide og måtte jobbe inn de tapte 8 timene neste lørdag i stedet, men ironisk nok var denne lørdagen i neste måned. Dette førte til at jeg ble trukket ytterligere 8 timer for å kompensere stillingsprosenten min i den nye måneden. Kan jeg kreve kompensasjon på 8 timer?

Les mer

For lite utbetalt lønn

01. nov 2022 · spørsmål

Jeg jobber som servicemedarbeider i en restaurant som følger tariffavtale. I kontrakten står det: Timelønn iht. den enhver tid gjeldende tariffavtale: Riksavtalen - Arb. u/fagbrev §3.3, 3.3 Begynnerlønn - 29,240.25 pr. måned basert på 100 % stilling. Timelønnen baserer seg på månedslønn + eventuelt personlig tillegg som utgjør en timeslønn på: 194,- I en vanlig lønnslipp får jeg 123 timer som tilsvarer ca. 24 000 kroner. Jeg får aldri de 29 000 som står i kontrakten. Har jeg rett på mer?

Les mer

Dokumentasjon på studiekompetanse

21. okt 2022 · spørsmål

Jeg begynte som butikkansatt da jeg var 18 i 2020. I 2021 gikk jeg ut av videregående. Ikke før nå i 2022 er jeg blitt kjent med at jeg skulle levert inn dokumentasjon på oppnådd generell studiekompetanse. Som følge har jeg i nærmere 1,5år vært på et for lavt lønnstrinn. Jeg har skjønt nå at det i kontrakten står at jeg skal levere dokumentasjon på generell studiekompetanse. Dog står det ikke noe om når ei heller er dette blitt gitt muntlig. Har jeg krav etterbetaling da jeg var uvitende om dette?

Les mer

Får lønn bare hver 6. uke

17. okt 2022 · spørsmål

Jobber offshore for et firma jeg har jobbet for i mange år. Vi får betalt per tur vi reiser. Jeg jobber 14 dager på og 4 uker fri, da får jeg lønn ca hver 6- 7 uke. Er det ikke en lov som sier en skal ha betalt hver 14. dag eller en gang i måneden?

Les mer

Arbeidsgiver mener ansatt ikke har krav på kveldstillegg

10. okt 2022 · spørsmål

Jeg er ansatt i full stilling som miljøterapeut i en kommune, er for tiden 40 % sykemeldt og jobber dermed 3 dager i uken. Normalt jobber jeg dagvakter 07:30 -15:00. I september har jeg jobbet to dager med forskjøvet arbeidstid, dvs fra kl.14:30 - 22:00 istedenfor dagvakt. Arbeidsgiver sier at jeg har ikke krav på kveldstillegg og kompensasjon for forskjøvet arbeidstid siden jeg er sykemeldt. Jeg har ikke jobbet flere timer eller overtid, kun jobbet kveldsvakt istedenfor dagvakt.

Les mer

Feriepenger ved oppsigelse

29. sep 2022 · spørsmål

Har gått over på arbeidsavklaringspenger etter tolv mnd sykemelding. Jeg har den siste mnd vært på drøftelsesmøte og har nå fått oppsigelsen. Mitt spørsmål er, jeg har tre mnd oppsigelse. Når det gjelder utbetaling av feriepenger som jeg har utestående, har jeg krav på å få de nå eller etter oppsigelsestiden?

Les mer

Ikke fått nok overtidsbetalt

29. sep 2022 · spørsmål

Jag har en fråga angående periodsovertid, under sommaren jobbade jag och min syster i Norge och under den senaste lönen fick min syster periodovertid på 34 timmar medan jag endast fick 7 timmar. Vi har jobbat i princip samma timmar under den perioden där de skiljer sig på 5 timmar. När jag frågade min arbetsgivare angående detta så får jag inget svar.

Les mer

Får ikke bonus pga sykemelding

29. sep 2022 · spørsmål

I firmaet jeg arbeider mottar vi en årlig bonus som utbetalt i juni og desember. I september 21 ble jeg sykemeldt og fikk ikke bonus til jul. Argumentet (startet i september) er at jeg ikke har noe kontrakt om bonus. Alle fast ansatte har en muntlig avtale om bonus som har vært utbetalt i x antall år, også i desember 21. En annen ansatt som var sykemeldt fikk bonus både i juni og desember. Kan arbeidsgiver forskjellsbehandle på denne måten? Jeg fikk bonus ved 2 barselpermisjoner.

Les mer

Betaling for bruk av egen bil i jobb

19. sep 2022 · spørsmål

Når du har avtale med arbeidsgiver om å bruke egen bil og verktøy i jobb, kan da arbeidsgiver bare betale for en vei mellom egen hjemmeadresse og arbeidsted? Kjører direkte ut til arbeidsplassen. Har man ikke også krav på ekstra betalt når man har verktøy i bilen? Arbeider som snekker.

Les mer

Krav på feriepenger selv om man ikke tar ut ferie?

02. sep 2022 · spørsmål

Har jeg krav på å få utbetalt avsatte feriepenger for den 6. ferieuken selv om jeg ikke har tatt ut den ferien?

Les mer