Ansetter nye til tross for oppsigelser

Publisert: 05.06.2024
Emneord: ,

Arbeidsplassen min følger ikke lover og regler helt etter boka. Det har nå gått dårlig med bedriften det siste halvåret. Ledelsen har ansatt altfor mange nye personer, samtidig som oppdragene har uteblitt. Vi går derfor med underskudd. Nå har det blitt bestemt at 11 fagfolk skal permitteres (meg selv inkludert). Det var greit nok det helt frem til jeg fant ut i dag at det skal ansettes nye personer. To personer i fulltidsstillinger. Hvilke rettigheter har jeg?

Svar:

Hvis du har forutsetninger/kvalifikasjoner for/til å fylle en av de to stillingene eller begge, vil du ha fortrinnsrett til å bli innsatt. Arbeidsmiljølovens § 14-2 omhandler fortrinnsrett. Men loven sier ikke eksplisitt at det gjelder fortrinnsrett under permittering. Som ansatt kan du kreve at arbeidsgiver sier deg opp, hvis det ikke er grunnlag for permitteringen (som det ikke vil være om du kan fylle en av stillingene). Skal arbeidsgiver si deg opp, må oppsigelsen være saklig og formelt korrekt. Herunder må det ikke være annen stilling som du er kvalifisert til å fylle som du kan gå inn i. Av dette følger at den oppsigelsen som arbeidsgiver plikter å gi deg, ikke vil være gyldig om du er kvalifisert for å fylle en eller begge av de to nye stillingene. Altså plikter arbeidsgiver å ansette deg i en av disse to stillingene med mindre det er andre som er under permisjon som foretar det samme, dvs. krever oppsigelse og som er bedre kvalifisert enn deg. Begynn med å kreve forhandlingsmøte med ledelsen og ta det videre derfra.
Det underliggende juridiske forholdet/arbeidsrettslige forholdet, er at permittering ikke er en oppsigelse, men en utestengelse hvor en får lønn i arbeidsgiverperioden og permitteringspenger fra det offentlige deretter. Underforstått må en permittering være saklig. En permittering er ikke saklig hvis det finnes annet arbeide som den ansatte kan utføre. Og en permittering kan heller ikke opprettholdes hvis bedriften igjen trenger den ansatte. Det medfører de Facto at det ikke er grunnlag for permitteringen, og at utestengelsen av den ansatte faktisk er en erstatning for en oppsigelse. Opprettholdelsen av permitteringen i denne situasjonen kan angripes som usaklig etter reglene om avslutning av arbeidsforholdet som en finner i Arbeidsmiljøloven. Dette avklares best gjennom et drøftingsmøte med ledelsen. Hvis de ikke endrer oppfatning, kan en gå til sak med krav om gjeninnsetting i en stilling en er kvalifisert for og med krav om erstatning.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: