Oppsigelse

Innhold

Oppsigelse uten grunn

14. nov 2022 · spørsmål

Jeg ble oppsagt i prøvetiden min i en jobb der jeg var ansatt som sommervikar og tilkallingshjelp utover sommerarbeidet. Jeg skulle ha en friperiode vi hadde avtalt (månedsskiftet juni/juli). Mot slutten av den siste vakten min før friperioden fikk jeg en melding fra lederen min om vi kunne ta en prat. Hun kom og sa det "ikke var en match", og at jeg ikke trengte å komme tilbake etter friperioden min. Jeg spurte så om en skriftlig bekreftelse på grunnen, men den fikk jeg ikke.

Les mer

Kan arbeidsgiver bruke tilkallingsvikar etter oppsigelse?

14. nov 2022 · spørsmål

Er 60 år gammel og blitt oppsagt som helsesekretær i en privat klinikk pga arbeidsgiver trapper ned, men hun vet ikke helt når hun skal slutte. Har hun lov til å benytte seg av tilkallingsvakt for å dekke min stilling etter at jeg har sluttet? (Dette for å slippe unna lønnsutgifter). Hun vil antageligvis fortsette driften i 5 mnd etter min oppsigelse (leiekontrakt går ut). Må hun ikke da tilby meg ev en stilling som tilkallingsvikar? Har vært ansatt på klinikken i 10 år.

Les mer

Presset til å si opp

17. okt 2022 · spørsmål

April i år fikk jeg stilling som butikksjef. En ansatt ved butikken ble lovet 80 % stilling også i april. Distriktsleder fortalte at de ville gjøre en fastlønnsordning for 2023. Sommeren gikk og høsten kom og med den budsjettplanlegging for 2023. Budsjettet for 2023 er det ikke tatt stilling til dette løftet og butikkens budsjett gikk langt over. Jeg som butikksjef fikk krav om nedbemanning. For å ikke nedbemanne ansatte som har lang ansiennitet, følte jeg meg presset til å si opp. Har jeg noen sak her?

Les mer

Feriepenger ved oppsigelse

29. sep 2022 · spørsmål

Har gått over på arbeidsavklaringspenger etter tolv mnd sykemelding. Jeg har den siste mnd vært på drøftelsesmøte og har nå fått oppsigelsen. Mitt spørsmål er, jeg har tre mnd oppsigelse. Når det gjelder utbetaling av feriepenger som jeg har utestående, har jeg krav på å få de nå eller etter oppsigelsestiden?

Les mer

Kan man si opp jobben sin under foreldrepermisjon?

31. aug 2022 · spørsmål

Kan man si opp jobben sin under foreldrepermisjon? Og begynner oppsigelsetiden fra man evt sier opp, eller fra man er tilbake fra permisjon?

Les mer

Arbeidsgiver ønsker oppsigelse pga AAP

19. aug 2022 · spørsmål

Jeg har nå fått innvilget AAP etter å ha vært sykemeldt i ett år. Jobben min trenger folk i stillingen min og vil ikke godkjenne permisjon uten lønn. De vil helst si meg opp, men har ikke grunnlag for å kunne si meg opp og spør meg derfor pent om jeg kan si opp jobben. Pga sykdommen min kommer jeg heller ikke tilbake i den jobben jeg har nå. Det jeg lurer på er hva skjer hvis jeg sier opp jobben selv, hva er rettighetene mine oppi alt dette? Hva skjer hvis jeg nekter å si opp?

Les mer

Oppsigelse som ekstrahjelp

13. jul 2022 · spørsmål

Jeg skal si opp min stilling som ekstrahjelp og jeg forstår ikke helt det som står i kontrakten min. Prøvetiden er på 6 mnd. I denne perioden gjelder gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager de første 2 mnd, De resterende 4 mnd gjelder oppsigelsesfristen på 2 mnd. Det står kun om prøvetiden, ikke noe om oppsigelse utenom denne tiden. Har jeg ingen oppsigelsestid da.

Les mer

Oppsigelse i permisjonstiden

13. jul 2022 · spørsmål

Jeg er nå ute i pappaperm (juni, juli og august) jeg leverte oppsigelse nå i juni. Har ikke arbeidskontrakt. Siden jeg ikke har det, så er det en måned oppsigelse. Må jeg jobbe fra 1. september til og med 30. september? Eller gjelder oppsigelsen fra 1. juli?

Les mer

Kan man si opp en som er sykemeldt?

14. jun 2022 · spørsmål

Vi ansatte en person den 24/3-22 med prøvetid på 3 mnd. Innser ganske tidlig at hen ikke er nok faglig dyktig. Tok en samtale med hen for å gi veiledning og en advarsel 25/4 i håp om forbedring. Ser etter et par uker at her trengs mer utdanning og tenker på å gi oppsigelse, men velger å vente med info om drøftingsmøte til etter pinsen. 2/6 blir hen sykemeldt, og det ser ut som at hen ikke kommer tilbake på lenge. Kan oppsigelse gis nå i slutten av prøveperioden selv om om hen ble sykemeldt?

Les mer

Oppsagt pga promilledom

08. jun 2022 · spørsmål

Har blitt oppsagt fra min arbeidsplass pga av promillekjøring. Nå nekter min tidligere arbeidsgiver å utbetale sluttoppgjør og opplyse NAV om mine lønningsopplysninger. Lurer på hva jeg kan gjøre med dette?

Les mer

Oppsigelse – økte krav fra arbeidsgiver medfører oppsigelse

21. aug 2015 · artikkel

Mangelfulle arbeidsutførelse kan gi grunnlag for oppsigelse. Den ansattes arbeidsutførelse skal vurderes opp mot de kravene som gjelder for den aktuelle stillingen. Arbeidsprestasjonen må imidlertid ligge betydelig under det som arbeidsgiver bør kunne forvente, uten at det kan oppstilles noe krav om at arbeidsprestasjonen skal være vesentlig mangelfull, før oppsigelse kan anvendes. Det er arbeidsgiveren […]
Les mer

Oppsigelse – Tøft arbeidsliv og oppsigelser skaper tvister

19. aug 2015 · artikkel

Arbeidsmiljøloven sier at en arbeidstaker eller en gruppe av arbeidstakere bare kan sies opp hvis oppsigelsene er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Mange av tvistene i arbeidslivet gjelder spørsmål om en oppsigelse er saklig begrunnet. Når en oppsigelse begrunnes i forhold på arbeidstakerens side, kan årsaken for eksempel være at arbeidstakeren har vært beruset på […]
Les mer

Oppsigelse- mange brudd på reglene for oppsigelse

13. aug 2015 · artikkel

Det første eksempelet er at arbeidsgiveren sender en oppsigelse uten å ha drøftet saken med arbeidstakeren på forhånd.  Når en domstol skal vurdere om en oppsigelse er saklig eller ikke, kan en uriktig saksbehandling være avgjørende. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at det er arbeidsgiveren som har bevisbyrden for at det foreligger […]
Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

05. aug 2015 · artikkel

Det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan en virksomhet skal organiseres og drives. Dersom arbeidsgiveren planlegger å gjennomføre en nedbemanning, stiller imidlertid arbeidsmiljøloven krav til blant annet saksbehandlingen, herunder krav om informasjon og drøfting. Generelle krav om informasjon og drøfting I henhold til bestemmelser i arbeidsmiljøloven om ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt generelle regler […]
Les mer