Oppsigelse

Innhold

Fikk ikke forlenget midlertidig stilling

28. nov 2023 · spørsmål

Jeg jobbet i en midlertidig stilling fra 22. oktober til 23. januar. Kontrakten min endte ved nyttår, men jeg jobbet litt ut i januar. Jeg ble fortalt jeg skulle få ny kontrakt, men var mye borte fra jobb etter jul grunnet sykdom, og trengte ekstra pauser fra jobb. Senere ble jeg diagnostisert med kronisk tarmsykdom og hadde mistet jobben min da det ikke var nok arbeid, til tross for at de søkte ny arbeidstaker til samme stilling på Finn. NAV avslo vedtaket mitt om sykepenger fordi jeg ikke hadde lidt inntektstap. Kan jeg klage på dette?

Les mer

Kan man begynne i ny jobb før sykemelding er ferdig?

23. nov 2023 · spørsmål

Er sykemeldt fra min jobb, 100 %, pga interne ting. Legen har gitt klarsignal om at jeg kan jobbe på min ekstra jobb. Så har jeg fått ny jobb, 100 % stilling. Kan jeg begynne hos ny arbeidsgiver mens jeg er sykemeldt i min oppsigelsestid? Min arbeidsgiver betaler lønn i sykemeldingsperioden, ikke NAV.

Les mer

Har jeg rett til min gamle stilling?

17. nov 2023 · spørsmål

Jeg blir oppsagt fra min nåværende stilling grunnet nedbemanning, men får en ny stilling med andre oppgaver, mer reise og lik lønn på en annen avdeling i bedriften. Kan bedriften da ansette en ny person i min gamle stilling noen måneder senere uten at jeg har fortrinnsrett?

Les mer

Når gjelder oppsigelsestid når man er i pappaperm?

15. nov 2023 · spørsmål

Jeg er rammet i nedbemanning og er oppsagt. Jeg har 3 mnd oppsigelsestid. Jeg er for tiden i delvis pappapermisjon, jobber 3 dager i uka. Spørsmålet mitt er når da: når skal man regne oppsigelsestiden fra? 3 mnd etter oppsigelse, eller 3 mnd etter pappapermisjonen er over?

Les mer

Oppsagt rett etter å ha mottatt kontrakt

07. nov 2023 · spørsmål

I had to be hired by a company. After a month of recruitation and many complications I have received finally a contract and was informed about ticket booking. And the the hr specialist stopped answered me until i officially wrote to the company. Afterwards she messaged me that "I sent to the company another cv before and there was totally other data and they cannot trust me anymore, therefore I am cancelled from application just right 2 days after a booked flight. I gave up my previous work.

Les mer

Rimelig erstatning for oppsigelse uten grunn

07. nov 2023 · spørsmål

Hva tenker dere vil være rimelig erstatningssum/sluttpakke hvis en eldre arbeidstaker (slutten av 50-årene) sies opp uten grunn, dvs. at firma bare ønsker å ansette en annen og yngre person (til tross for lik kompetanse)? Ev. ikke ansette noen i stillingen. Hvor mange måneder/årslønner vil være rimelig hvis den ansatte egentlig ønsker å stå i jobb og det ikke er noe økonomisk forhold i bedriften eller forhold ved arbeidstaker som tilsier noen grunn til oppsigelse.

Les mer

Trekke seg fra opplæringskontrakt på 36 måneder

03. nov 2023 · spørsmål

Jobbar för ett norskt företag. När jag skrev på kontraktet som hade 3 mån oppsigelsetid skrev jag på ett training bond (över 36 månader) också. Nu har jag sagt upp mig efter 18 mån. Avtalet har ändrats och de kräver 6 mån, utan att jag fått se det nya avtalet. Dessutom kräver de pengar från mitt training bond. Jag anser att det är olovligt då det första kontraktet visade sig var ett kontrakt förhandlat med ett danskt fackförbund. Har jag någon chans att ta mig ur bondet?

Les mer

Oppsigelse uten drøftelsesmøte

25. okt 2023 · spørsmål

Jeg har vørt i en midlertidig ansettelse i over ett år. Kontrakten var 2 år (to ett-års avtaler). Før den andre avtalen utløper, fikk jeg en skriftlig oppsigelse pga økonomisk problem hos arbeidsgiveren. Tidspunktet for fratredelsen er en måned fra dato på varselet. Er det lov å ha bare det skriftlige varselet, uten innkalling til drøftelsesmøte? Hvilken rett har jeg i dette tilfellet?

Les mer

Kan ny arbeidsgiver gå fra kontrakt før jeg har begynt?

20. okt 2023 · spørsmål

Jeg ble i slutten av september tilbudt stilling hos ny arbeidsgiver, jeg takket gladelig ja og signerte kontrakten. Jeg sa opp min nåværende jobb da jeg hadde signert, og har siste arbeidsdag den 30. november. I midten av oktober ringer ny arbeidsgiver meg og forteller at de ser seg nødt til å trekke/annullere stillingen basert på økonomiske forhold i firmaet. Nå står jeg uten jobb 1.des. Er dette lov? Har jeg krav på noen kompensasjon?

Les mer

Hvor mye provisjon har man krav på ved oppsigelse?

13. sep 2023 · spørsmål

Jeg jobber som bilselger med garantilønn med provisjon. Jeg har valgt å si opp min stilling og det er en god sum provisjon som er igjen fordi jeg ikke har fått levert ut biler. Hva har jeg rett på? Har jeg rett på provisjonen min når jeg sier opp?

Les mer

Ta ut ferie i oppsigelsestiden

25. aug 2023 · spørsmål

Jeg går av med pensjon og har siste arbeidsdag 31.12.2023. Jeg tenker å ta ut resterende feriedager opparbeidet i 2022 i oppsigelsesperioden. Spørsmål: kan jeg spørre arbeidsgiveren min om å også få ta ut feriedager opparbeidet i inneværende år, dvs i 2023, i oppsigelsesperioden?

Les mer

Fått oppsigelse pga manglende oppmøte på drøftingsmøter

09. aug 2023 · spørsmål

Jeg er blitt sagt opp av arbeidsgiver, som jeg for øvrig har levert inn et varsel på, fordi jeg ikke har møtt til drøftingsmøter med han. Jeg er sykemeldt pga denne situasjonen og min kroniske sykdom har allerede forverret seg såpass at min lege fraråder å gå i disse møtene. Så er det slik at jeg ikke har fått advarsler på at jeg ikke har gjort jobben min, slik at jeg ikke kan skjønne at man bare kan si meg opp slik situasjonen er. Hva bør jeg gjøre?

Les mer

Ønsker hjelp etter oppsigelse

09. aug 2023 · spørsmål

Jeg har fått oppsigelse fra jobben min. Vil ta konsultasjon om dette.

Les mer

Krav på erstatning etter oppsigelse?

08. aug 2023 · spørsmål

Ble oppsagt pga nedleggelse/salg av klinikk. Nå viser det seg at arbeidsgiver ikke legger ned allikevel. Hadde siste arbeidsdag 31.01.23. Har også oppdaget i ettertid at oppsigelsesbrevet ikke inneholder de formkrav arbeidsmiljøloven krever(ugyldig)hva er mine rettigheter nå etter 7 mnd uten arbeid. Er 61 år og var ansatt i 10 år og mener dette er ulovlig av arbeidsgiver(usaklig oppsigelse). Har jeg en sterk sak her og krav på erstatning?

Les mer

Arbeidsvakter etter endt oppsigelse

28. jun 2023 · spørsmål

Min datter har en kontrakt som sier 1 måneds oppsigelse. Hun er redd for at vakter hun har sagt ja til, som er etter sommeren, vil være gjeldene etter oppsigelsefristen er ute. Jeg sa at etter hennes 1 måneds oppsigelse, så har hun ingen forpliktelser til tidligere arbeidsgiver. Stemmer ikke dette? Hva hun har sagt ja til av vakter f.eks i august og september, utgår hvis hun sier opp i juni og må jobbe ut juli pga 1 måneds oppsigelse.

Les mer

Skylder arbeidsgiver timer

28. jun 2023 · spørsmål

Jeg har sagt opp i jobben min. Sjefen sier jeg skylder 15,5 timer som jeg har fått utbetalt lønn for, men ikke jobbet. Jeg har ikke tid til å jobbe vaktene før oppsigelsestiden min går ut. Er det et krav at jeg jobber vaktene eller kan jeg be om trekk i lønn?

Les mer

Oppsagt under sykemelding

20. jun 2023 · spørsmål

Jeg begynte i en fulltidsjobb med 1 måneds prøvetid. Etter 1 måned sa ikke lederen noe, og jeg fortsetter å jobbe i 4 dager. Jeg ble skadet og er sykemeldt i 1 uke. I løpet av den uken sendte arbeidsgiver en melding om at kontrakten min gikk ut rett etter min første måned. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Får ikke full bonus ved oppsigelse

19. jun 2023 · spørsmål

Jeg har sagt opp 28.02 og har min siste dag 31.05. Jeg har kvartalsvis bonusordninger og har fått av vite nå at jeg kun får 2/3 av bonusordningen da jeg ikke er ansatt den siste måned, selv om det er 99 % at vi når budsjett. Det som er ironisk er at hvis jeg hadde sagt opp pr. 01.03 og brukt min oppstartede ferie så kunne jeg tatt ferie de siste 4 uker og fått "full" provisjon. Jeg lurer på om det er noe som kan gjøres her? Virker absurd at en dag gjør forskjellen, i tillegg når målet er nådd.

Les mer

Arbeidsgiver truer med rettssak

19. jun 2023 · spørsmål

My employer is threatening to sue me because I left my position before my notice was done which was 4 months in the contract. He said that he will sue me for the damages it caused because of my absence and for the time and money it's going to take him to find my replacement. The work environment was very hostile at moments and he insulted me on numerous occasions. The place of business is a restaurant.

Les mer

Arbeidsgiver vil trekke i lønn i ferien

13. jun 2023 · spørsmål

Har sagt opp min stilling den 30.05. Har 3 mnd oppsigelse. I juni blir det betalt ut feriepenger. Jeg mener jeg har ferie til gode lønnet, men arbeidsgiver sier da vil da trekke meg i lønn dette kan vel ikke stemme? ( og eventuelt hvor mye ferie lønnet har en rett på lønnet før en slutter).

Les mer