Oppsigelse

Innhold

Arbeidsledig etter å ha mistet franchise-kontrakt

24. mai 2024 · spørsmål

Jeg har franchisekontrakt med et større matbutikkkjede. Denne kontrakten blir ikke forlenget, så jeg skal slutte som kjøpmann. Jeg er kjøpmann med AS-bedrift. Har jeg krav på dagpenger når jeg slutter? Grunnen til at jeg slutter har ikke noe med mobbing/trakassering eller sykdom å gjøre som det står på NAV sine sider.

Les mer

Når får man feriepenger etter oppsigelse?

24. mai 2024 · spørsmål

I need clarity on my employment contract. Upon leaving, should I receive holiday pay from September last year until the end of my contract in May, and must all outstanding payments, including this holiday pay, be disbursed on my last day?

Les mer

Hvor mye lønn har jeg krav på ved oppsigelse?

24. mai 2024 · spørsmål

Jeg jobbet før som dørselger i Oslo. Jeg slutta der for 2 uker siden fordi det var ikke et sted for meg å jobbe. Jeg starta der den 18. mars. De 2 første månedene etter man har starta skal man få utbetalt garantilønn på 20 000 kr. I kontrakten så sto det at du får heller utbetalt 20 000 enn provisjonen og fastlønn. Har man krav på å få utbetalt garantilønn, men både provisjonen og fastlønn i tillegg når man har slutta?

Les mer

Oppsigelse av arbeidstaker som har gått over på AAP

22. apr 2024 · spørsmål

Kan arbeidsgiver kreve å si opp en arbeidstaker, som nylig har gått over på APP etter 3 mnd. permisjon u/lønn? Det har vært gradert tilbakeføring i jobb i 40 % i sykemeldingsperioden. Men ved max tid ikke har stabilisert helsen nok til å starte i 100 % jobb enda. Arbeidstaker kan fint gjennomføre sine arbeidsoppgaver og den rollen vedkommende er ansatt i. Men trenger mer tid for styrke helsen og det er store muligheter for at arbeidstaker kan stå i 100 % på sikt. Hva er arbeidstakers rettigheter?

Les mer

Er oppsigelsen gyldig?

12. mar 2024 · spørsmål

Jeg ble sykemeldt i januar 2001, og ble oppsagt fra jobb i mai 2001. Jeg var så syk at jeg ikke klarte å åpne oppsigelse før frist til å bestride var utløpt og ble dermed oppsagt. To år etter at jeg ble sykemeldt fikk jeg påvist at jeg hadde fått en hjerneskade, og at denne skaden har påvirket meg sterkt siste måneder i jobb. Er det noen måte jeg kan få frem at jeg faktisk ble urettmessig oppsagt?

Les mer

Må holde oppsigelse hemmelig

12. mar 2024 · spørsmål

Jeg har sagt opp jobben i et konsulentselskap for å begynne i et nytt selskap som verken er kunde eller konkurrent av oss. Jeg skjønner at jeg i oppsigelsestiden ikke sier offentlig at jeg skal slutte. Men arbeidsgiver ønsker at jeg holder det hemmelig også overfor kolleger og sier jeg må instruere ny arbeidsgiver om å ikke fortelle den avdelingen jeg skal begynne i der at jeg er ansatt. OK å vente noen dager for slik informasjon, men arbeidsgiver vil jeg skal vente i 2 mnd. Det er ubehagelig.

Les mer

Sagt opp pga ny oppmøtested på jobb

12. mar 2024 · spørsmål

Jeg er sagt opp pga nedleggelse av oppmøteplassen jeg har vært ansatt ved. Vi ble før denne nedleggelsen underlagt en annen avdeling. Kan arbeidsgiver pålegge meg endret oppmøteplass i oppsigelsestiden? Er ca 2 timer i kjøretid til eventuell ny oppmøteplass. Jeg er for tiden i pappaperm, jobber 2 dager i uken. Hjemme 3 dager. Oppsigelsestiden starter etter endt pappaperm.

Les mer

Har ikke fått formell oppsigelse av arbeidsgiver

11. mar 2024 · spørsmål

Var ansatt hos arbeidsgiver i 25 år. Da jeg ble sykemeldt i 1 år. Kom over på AAP. Nav ville avklare meg hos arbeidsgiver. Men de nektet pga av at de gikk til oppsigelser. Jeg fikk også oppsigelse. Men den ble trukket tilbake da Fellesforbundet hjalp meg. Har vært i arbeidsavklaring i andre jobber gjennom NAV (Aktivitetsplikt). Oppdaget at jeg ikke var ansatt lenger i 2023 på a-melding. Uten å bli kontaktet. Får ikke svar på mine henvendelser til arbeidsgiver. Har de lov til å gå til oppsigelse sånn?

Les mer

Får ikke ny jobb pga forrige arbeidsgiver

16. feb 2024 · spørsmål

I worked in a restaurant where the environment was toxic and I decided to walk away from it. I've been threatened by my superior and after a year or more of being pressured I couldn't take it anymore and I resigned from one day to another. Now I've applied for a job in another place and my new employer wanted to hire me but after talking with my old boss I was denied the job. I've been told that it's illegal to give out a negative reference.

Les mer

Ikke fått offisiell oppsigelsesdato fra jobb

29. jan 2024 · spørsmål

I resigned on the 2nd of January. By the contract, the notice period is 3 months and it starts the first month after the month in which the resignation is handed. So my end day is the 30th of April. The company still did not reply with an official letter about the resignation and it seems that they are trying to make the end day as the 31st of March. It seems that I need a lawyer here. I do not trust them. I asked them today for an official letter.

Les mer

Oppsigelsestid for vikariat

21. des 2023 · spørsmål

Jeg har signert kontrakt på et vikariat på 4 måneder med oppstart 01.01.24. Nå har jeg imidlertid blitt tilbudt en annen fast stilling på 100% . Hvordan forholder jeg meg til signert kontrakt på vikariat som ikke har startet opp? Er jeg forpliktet til å jobbe noen form for oppsigelsestid? Vil dette være 1 måned for et vikariat på 4 måneder?

Les mer

Avtale om opphør av arbeidsforhold

19. des 2023 · spørsmål

Jeg fikk "Avtale om opphør av arbeidsforhold". Årsak som står i avtalen er "Avtalen er inngått som et alternativ til oppsigelse av arbeidstaker med bakgrunn i virksomhetens forhold". Vurderes dette som et rimelig årsak for NAV for å betale dagpenger fra første dagen eller vurderes at jeg sagt opp selv, og jeg skal bli på karantene 18 uker før de begynner å utbetale dagpenger?

Les mer

Ønsker sluttpakke fra arbeidsgiver

13. des 2023 · spørsmål

Trives ikke på jobben, og jeg mener at det er arbeidsgiver sin feil. Jeg har lenge prøvd, men jeg får ikke arbeidsoppgaver og jeg føler meg usynlig og til ingen nytte i jobben. Ønsker å si opp, men syns det er rimelig med en sluttpakke fra arbeidsgiver da jeg mener at de ikke har lagt til rette for meg. Det er flere i selskapet som har fått sluttpakke fordi det ikke er nok jobb. Hvordan går jeg frem i forhandling om at jeg ønsker en sluttpakke?

Les mer

Kan man bli sagt opp når man er sykmeldt?

07. des 2023 · spørsmål

Ble sykmeldt begrunnet problemer med nakken som jeg fikk da jeg var på jobb. Onsdag etter jeg ble sykmeldt fikk jeg vite at avdelingen jeg jobber på skal bli lagt ned, fikk skriftlig oppsigelse noen dager etter kan dem si meg opp og ha oppsigelsestiden under sykmeldinger?

Les mer

Trenger man skriftlig oppsigelse av vikariat?

07. des 2023 · spørsmål

Vi har en ansatt i form av et vikariat og midlertidig ansettelse, og kontrakten løper ut snart. Er det nødvendig med skriftlig oppsigelse, eller betraktes arbeidsforholdet automatisk som avsluttet ved kontraktens utløp basert på ansettelsesformen? Vi har en gjeldende oppsigelsestid på 14 dager, men denne perioden faller vell innenfor kontraktens varighet.

Les mer

Fikk ikke forlenget midlertidig stilling

28. nov 2023 · spørsmål

Jeg jobbet i en midlertidig stilling fra 22. oktober til 23. januar. Kontrakten min endte ved nyttår, men jeg jobbet litt ut i januar. Jeg ble fortalt jeg skulle få ny kontrakt, men var mye borte fra jobb etter jul grunnet sykdom, og trengte ekstra pauser fra jobb. Senere ble jeg diagnostisert med kronisk tarmsykdom og hadde mistet jobben min da det ikke var nok arbeid, til tross for at de søkte ny arbeidstaker til samme stilling på Finn. NAV avslo vedtaket mitt om sykepenger fordi jeg ikke hadde lidt inntektstap. Kan jeg klage på dette?

Les mer

Kan man begynne i ny jobb før sykemelding er ferdig?

23. nov 2023 · spørsmål

Er sykemeldt fra min jobb, 100 %, pga interne ting. Legen har gitt klarsignal om at jeg kan jobbe på min ekstra jobb. Så har jeg fått ny jobb, 100 % stilling. Kan jeg begynne hos ny arbeidsgiver mens jeg er sykemeldt i min oppsigelsestid? Min arbeidsgiver betaler lønn i sykemeldingsperioden, ikke NAV.

Les mer

Har jeg rett til min gamle stilling?

17. nov 2023 · spørsmål

Jeg blir oppsagt fra min nåværende stilling grunnet nedbemanning, men får en ny stilling med andre oppgaver, mer reise og lik lønn på en annen avdeling i bedriften. Kan bedriften da ansette en ny person i min gamle stilling noen måneder senere uten at jeg har fortrinnsrett?

Les mer

Når gjelder oppsigelsestid når man er i pappaperm?

15. nov 2023 · spørsmål

Jeg er rammet i nedbemanning og er oppsagt. Jeg har 3 mnd oppsigelsestid. Jeg er for tiden i delvis pappapermisjon, jobber 3 dager i uka. Spørsmålet mitt er når da: når skal man regne oppsigelsestiden fra? 3 mnd etter oppsigelse, eller 3 mnd etter pappapermisjonen er over?

Les mer

Oppsagt rett etter å ha mottatt kontrakt

07. nov 2023 · spørsmål

I had to be hired by a company. After a month of recruitation and many complications I have received finally a contract and was informed about ticket booking. And the the hr specialist stopped answered me until i officially wrote to the company. Afterwards she messaged me that "I sent to the company another cv before and there was totally other data and they cannot trust me anymore, therefore I am cancelled from application just right 2 days after a booked flight. I gave up my previous work.

Les mer