Oppsigelse

Innhold

Må vente 2 mnd på sluttoppgjør fra arbeidsgiver

21. mar 2023 · spørsmål

Har sagt opp min faste stilling i Oslo kommune. Sluttet 29.3 2023. Arbeidsgiver sier at jeg ikke får sluttoppgjøret før etter 2 måneder. Er dette lovlig?

Les mer

Ansatt under oppsigelsestiden?

17. mar 2023 · spørsmål

Er man definert som ansatt i fratredene jobb under oppsigelsestiden? Jeg har selv sagt opp jobben.

Les mer

Feriepenger når man bytter jobb

16. mar 2023 · spørsmål

Jeg leverer oppsigelse i min jobb nå i mars med løpende 3 måneders oppsigelse fra april. Jeg er dermed ferdig hos dagens arbeidsgiver 30. juni. Dermed ønsker jeg og tiltre 1. august hos ny arbeidsgiver, slik at jeg vil ha juli som ferie allikevel. Jeg opererer med fastlønn og har alltid blitt trukket 5 ferieuker i juli fra nåværende arbeidsgiver. Om jeg gjør dette så vil vel ikke nåværende arbeidsgiver kunne trekke disse 5 ferieukene, men heller måtte betale full lønn pluss fjorårets feriepenger?

Les mer

Ferieavvikling i oppsigelsestiden

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg lurte på om jeg som arbeidstaker har lov til å kreve å få tatt ut ferien min nå i oppsigelsestiden min? Jeg jobber bare en liten prosent og har vakt en uke om gangen. Jeg har nå to måneder igjen. Så to, en ukers vakt igjen. Og lurte da på om man kan kreve ferie på de to vaktene.

Les mer

Ferie i oppsigelsestid

10. mar 2023 · spørsmål

Avdelingen (butikken) jeg jobber i som butikksjef er under avvikling og alle ansatte er dermed sagt opp. Jeg har 3 mnd oppsigelse og har så langt i 2023, tatt ut 2/5 uker i ferie. Arbeidsgiver trekker vanligvis alle ukene ferie (5 uker) i juli, så man kun får feriepenger for foregående år og ingen lønn for juli. Har de retten til å: 1. Trekke meg i lønn for ferie allerede avviklet i 2023. 2. Tvangs-avvikle resterende ferie i oppsigelsestiden min og trekke meg ytterligere 3 uker?

Les mer

Permisjon i bedrift som skal avvikles

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg er i foreldrepermisjon. Bedriften jeg jobber i skal avvikles. Vil det også ved avvikling være slik at min oppsigelsestid først begynner å løpe når foreldrepermisjonen er over?

Les mer

Avspasere fleksitid i oppsigelsestiden

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt med særskilt avhengig stilling og har sagt opp. De siste tre ukene skal jeg å ta fri og ønsker da å benytte mine fleksitimer i tillegg til noen dager overskytende ferie fra i fjor. Jeg jobber mye og kan ikke redusere arbeidstiden frem til siste arbeidsdag da jeg har et ansvar ingen andre står klar til å ta over. Innen jeg slutter kommer til jeg derfor å ha totalt rundt 250-300 fleksitimer. Har jeg krav på å få ta fleksitimene som avspasering siste tiden?

Les mer

Redd for å måtte skatte av feriepengene

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg jobbet som vikar en periode i en jobb nå nylig. Kontrakten min gikk ut 31.12.22 som også er lønningsdag for den jobben. Jeg fikk vite 3. juledag at de ikke skulle skrive ny kontrakt med meg som betyr at jeg egentlig skulle ha feriepenger 31.12.22, de sa 03.01.23 at jeg skal få de 31.01.23. Dette betyr at jeg ikke får de i opptjeningsåret, som sier at jeg ikke skal skatte av disse pengene. Hvis jeg plutselig må skatte av disse pengene, betyr det at jeg kan be de fikse dette?

Les mer

Si opp jobben i foreldrepermisjon

13. feb 2023 · spørsmål

Kan man si opp jobben når man er i lønnet foreldrepermisjon? Har også utstående ferie til gode. Kan disse brukes for å forkorte oppsigelsestiden?

Les mer

Rett til å ta ut ubrukt ferie i 2023?

21. des 2022 · spørsmål

Sagt opp stilling 01.11.22. Tre måneder oppsigelsestid. Kan jeg kreve å få tatt ut ferie i januar 2023?

Les mer

Oppsigelse uten grunn

14. nov 2022 · spørsmål

Jeg ble oppsagt i prøvetiden min i en jobb der jeg var ansatt som sommervikar og tilkallingshjelp utover sommerarbeidet. Jeg skulle ha en friperiode vi hadde avtalt (månedsskiftet juni/juli). Mot slutten av den siste vakten min før friperioden fikk jeg en melding fra lederen min om vi kunne ta en prat. Hun kom og sa det "ikke var en match", og at jeg ikke trengte å komme tilbake etter friperioden min. Jeg spurte så om en skriftlig bekreftelse på grunnen, men den fikk jeg ikke.

Les mer

Kan arbeidsgiver bruke tilkallingsvikar etter oppsigelse?

14. nov 2022 · spørsmål

Er 60 år gammel og blitt oppsagt som helsesekretær i en privat klinikk pga arbeidsgiver trapper ned, men hun vet ikke helt når hun skal slutte. Har hun lov til å benytte seg av tilkallingsvakt for å dekke min stilling etter at jeg har sluttet? (Dette for å slippe unna lønnsutgifter). Hun vil antageligvis fortsette driften i 5 mnd etter min oppsigelse (leiekontrakt går ut). Må hun ikke da tilby meg ev en stilling som tilkallingsvikar? Har vært ansatt på klinikken i 10 år.

Les mer

Presset til å si opp

17. okt 2022 · spørsmål

April i år fikk jeg stilling som butikksjef. En ansatt ved butikken ble lovet 80 % stilling også i april. Distriktsleder fortalte at de ville gjøre en fastlønnsordning for 2023. Sommeren gikk og høsten kom og med den budsjettplanlegging for 2023. Budsjettet for 2023 er det ikke tatt stilling til dette løftet og butikkens budsjett gikk langt over. Jeg som butikksjef fikk krav om nedbemanning. For å ikke nedbemanne ansatte som har lang ansiennitet, følte jeg meg presset til å si opp. Har jeg noen sak her?

Les mer

Feriepenger ved oppsigelse

29. sep 2022 · spørsmål

Har gått over på arbeidsavklaringspenger etter tolv mnd sykemelding. Jeg har den siste mnd vært på drøftelsesmøte og har nå fått oppsigelsen. Mitt spørsmål er, jeg har tre mnd oppsigelse. Når det gjelder utbetaling av feriepenger som jeg har utestående, har jeg krav på å få de nå eller etter oppsigelsestiden?

Les mer

Kan man si opp jobben sin under foreldrepermisjon?

31. aug 2022 · spørsmål

Kan man si opp jobben sin under foreldrepermisjon? Og begynner oppsigelsetiden fra man evt sier opp, eller fra man er tilbake fra permisjon?

Les mer

Arbeidsgiver ønsker oppsigelse pga AAP

19. aug 2022 · spørsmål

Jeg har nå fått innvilget AAP etter å ha vært sykemeldt i ett år. Jobben min trenger folk i stillingen min og vil ikke godkjenne permisjon uten lønn. De vil helst si meg opp, men har ikke grunnlag for å kunne si meg opp og spør meg derfor pent om jeg kan si opp jobben. Pga sykdommen min kommer jeg heller ikke tilbake i den jobben jeg har nå. Det jeg lurer på er hva skjer hvis jeg sier opp jobben selv, hva er rettighetene mine oppi alt dette? Hva skjer hvis jeg nekter å si opp?

Les mer

Oppsigelse som ekstrahjelp

13. jul 2022 · spørsmål

Jeg skal si opp min stilling som ekstrahjelp og jeg forstår ikke helt det som står i kontrakten min. Prøvetiden er på 6 mnd. I denne perioden gjelder gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager de første 2 mnd, De resterende 4 mnd gjelder oppsigelsesfristen på 2 mnd. Det står kun om prøvetiden, ikke noe om oppsigelse utenom denne tiden. Har jeg ingen oppsigelsestid da.

Les mer

Oppsigelse i permisjonstiden

13. jul 2022 · spørsmål

Jeg er nå ute i pappaperm (juni, juli og august) jeg leverte oppsigelse nå i juni. Har ikke arbeidskontrakt. Siden jeg ikke har det, så er det en måned oppsigelse. Må jeg jobbe fra 1. september til og med 30. september? Eller gjelder oppsigelsen fra 1. juli?

Les mer

Kan man si opp en som er sykemeldt?

14. jun 2022 · spørsmål

Vi ansatte en person den 24/3-22 med prøvetid på 3 mnd. Innser ganske tidlig at hen ikke er nok faglig dyktig. Tok en samtale med hen for å gi veiledning og en advarsel 25/4 i håp om forbedring. Ser etter et par uker at her trengs mer utdanning og tenker på å gi oppsigelse, men velger å vente med info om drøftingsmøte til etter pinsen. 2/6 blir hen sykemeldt, og det ser ut som at hen ikke kommer tilbake på lenge. Kan oppsigelse gis nå i slutten av prøveperioden selv om om hen ble sykemeldt?

Les mer

Oppsagt pga promilledom

08. jun 2022 · spørsmål

Har blitt oppsagt fra min arbeidsplass pga av promillekjøring. Nå nekter min tidligere arbeidsgiver å utbetale sluttoppgjør og opplyse NAV om mine lønningsopplysninger. Lurer på hva jeg kan gjøre med dette?

Les mer